zaterdag 12 december 2009

SMS-en onder het rijden ...

---
De Gwent Police heeft een film gemaakt over het gebruik van GSM voor het versturen van tekstberichten terwijl je aan het rijden bent.
Het overkomt natuurlijk altijd de anderen ...
En wat als je die ander bent?

Om het filmpje van ongeveer 5min te bekijken volg de link. Let wel op: niet voor gevoelige kijkers!

SMS en sturen – Doe het niet! (link aanklikken)

De wegcode is nochtans duidelijk: je mag een gsm niet vasthebben tijdens het sturen.
De boete is niet mis: 100 euro!
De gevolgen van een ongeval veroorzaakt door verkeerde aandacht ...

Met dank aan de Gwent Police en aan de mensen die onze aandacht nog eens op deze gevaarlijke bezigheid gevestigd hebben.

woensdag 9 december 2009

Politieraad december - PZ Maasland - 5383

---

Voorafgaand aan de zitting zijn 2 statutaire medewerkers van het Administratief en Logistiek Kader, Margriet Dreezen en Sandra Thijs in de gelegenheid gesteld om de eed af te leggen.De politieraad heeft ter gelegenheid van haar openbare zitting van 8 december 2009, 20 uur de volgende punten kunnen bespreken:
- Goedkeuring van de begroting dienstjaar 2010, nr 1 & 2: bespreking en vastlegging
- Dienstjaarrekening van het werkjaar 2004 en 2005 Politiezone Maasland - Vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
- Openstellen vacante betrekkingen n.a.v. nakende pensioneringen en onbeschikbaarheden. In totaal zullen in de loop van 2010 zeven (7) operationele medewerkers aangeworven worden om de minimale veiligheidsnorm naar personeelsbezetting te blijven behalen
- Goedkeuring van de aankoop van twee interventievoertuigen (Volvo V70) en twee patrouille en surveillance voertuigen (Volvo S40) volgens raamcontract, begroting 2010

Laat de eindejaarsfeesten niet in rook opgaan!

...


De eindejaarsperiode nadert. Tijd om het huis, het café, de taverne en de feestzaal zo sfeervol mogelijk in te richten. Onvoorzichtigheid met kerstbomen, kaarsen, fondue, frituren en vuurwerk kunnen een avondje gezelligheid ernstig verstoren.
Geniet van de feestdagen maar hou het veilig, luidt het advies van uw brandweer. Hiervoor hebben we de volgende tips.

Versiering

Kerstbomen:
- Een kerstboom is nooit onbrandbaar, ook niet na impregneren. Ook kunstbomen zijn brandbaar, sommige types scoren wel beter inzake brandgedrag dan echte bomen.
- Koop een boom die niet te groot is voor de kamer.
- Zorg dat de boom stevig staat en niet kan omvallen.
- Gebruik bij voorkeur een boom met wortel en kluit of een kunstboom van goede kwaliteit.
- Een boom die vochtig gehouden wordt levert minder gevaar op.
- Verwijder de droge takken aan de voet van de boom.
- Gebruik geen kaarsen in of nabij de boom.
- Controleer de bedrading van de kerstverlichting op eventuele beschadigingen.
- Leg een verlengsnoer nooit onder een tapijt.
- Doe de kerstverlichting uit als u het huis verlaat of gaat slapen.

Kaarsen:
- Zet kaarsen op een stevige onbrandbare houder en op een vlakke ondergrond
- Gebruik geen kandelaars uit brandbaar materiaal.
- Versiering rond kaarsen is sfeervol, maar brandbaar, dus te vermijden.
- Houd de brandende kaarsen uit de buurt van (kleine) kinderen.
- Zet kaarsen op een plek waar je ze altijd kunt zien en ver verwijderd van brandbare voorwerpen en materialen (gordijnen…).
- Laat een brandende kaars nooit onbewaakt achter!

Decoratie:
- Gebruik geen licht ontvlambare materialen om alles te versieren en in te richten zoals papier, dennentakken, doeken, …
- Plaats zeker geen versiering aan het plafond! Ze zorgen dat de brand zich veel sneller kan verspreiden.
- Vul geen ballonnen met brandbaar gas.

Smakelijk

Fondue:
- Indien men brandalcohol gebruikt, worden de stelletjes best enkele uren vooraf gevuld. Vul nooit bij als de vuurtjes nog warm zijn of in de nabijheid van vuur.
- Plaats het fonduestel op de tafel op een onbrandbare (metalen) schaal.
- Houd de passende afsluitdekseltjes van de vuurtjes bij de hand. Mocht het fonduestel toch voor brand zorgen, dek het dan rustig af met het bijhorende deksel. Blus nooit met water.
- Realiseer u dat de vlam van brandspiritus nagenoeg onzichtbaar is. Het kan dus nog branden, terwijl u denkt dat het vuurtje uit is.
- Laat kinderen nooit alleen fonduen.
- Gebruik geen aardewerkpannen voor vleesfondue, deze zijn niet bestand tegen hoge temperaturen.
- Zet een elektrisch fonduestel zo dicht mogelijk bij het stopcontact. Zorg dat er niemand over het snoer kan struikelen en het fonduestel meesleuren.
- Een echte aanrader in elke keuken is een branddeken, te koop in alle grotere doe-het-zelfzaken. Een vochtige dweil kan evengoed dienstig zijn.

Frituren:
- Gebruik alleen oliën en vetten die speciaal voor het frituren bestemd zijn.
- Zet de frituurpan op een stabiele ondergrond
- Laat de frituurpan in werking nooit alleen en hou kinderen uit de buurt.
- Voor de frituurpan moet altijd een passend deksel in de buurt zijn.
- Doe geen grote hoeveelheden tegelijk in de pan. Hierdoor kan de olie over de rand van de pan stromen en brand veroorzaken.
- Als de vlam in de pan slaat, nooit blussen met water. Sluit de warmtebron onmiddellijk uit en dek de pan af met het deksel of met een vochtige dweil. Laat de frituurpan staan!

Vuurwerk

- Koop enkel wettelijke en veilige producten. Zorg er vooral voor om geen vuurwerk te kopen dat de reglementaire voorschriften niet naleeft. Bijvoorbeeld producten van groot kaliber, ontploffende producten (klappers) met een te zware lading of producten bestemd voor de professionelen uit de sector (bommen). Koop vuurwerk bij een bekend en betrouwbaar specialist die u nuttige tips zal geven.
- Een particulier mag enkel feestvuurwerk kopen met daarin niet meer dan 500 g pyrotechnische samenstellingen.
- Koop vuurwerk met een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Laat elk tuig liggen waarvan het uitzicht of de verpakking te wensen overlaat.
- Eis een verpakking voor het vervoer van deze producten en steek ze vooral niet in uw zak.
- Eens thuis gekomen bewaart u deze tuigen op een koele en droge plaats, buiten het bereik van kinderen, in een goed gesloten doos.
- Lees steeds aandachtig en volg nauwkeurig alle voorschriften of gebruiksaanwijzingen de avond voor het gebruik van het feestvuurwerk en zeker niet juist voor het aansteken ervan.
- Wees nuchter, dus geen alcohol voor en tijdens het afschieten!
- Alleen een volwassene doet de voorbereidingen en schiet het vuurwerk af.
- Steek het vuurwerk af vanuit een open zone, op veilige afstand van uw gasten, de woningen, de geparkeerde voertuigen en van weelderige plantengroei. Schik de tuigen zorgvuldig. Zorg ervoor dat de toeschouwers op een degelijke afstand blijven tot na het afvuren. Sluit de ramen en deuren in de omgeving.
- Zorg ervoor dat u steeds voldoende water of een brandblusapparaat bij de hand heeft. Vraag de toeschouwers om de vonken en de op de grond teruggevallen resten uit te doven.
- Steek slechts één vuurpijl tegelijk aan! Wacht tot wanneer deze voortgedreven wordt vooraleer tot de volgende aansteking over te gaan. Verlaat onmiddellijk de plaats en ga op een degelijke afstand staan zodra een lont aangestoken is. Richt nooit dergelijk product naar een andere persoon.
- Steek een vuurwerktuig dat weigert nooit opnieuw aan.
- Blijf voldoende ver achter de vuurpijlen staan en steek ze enkel aan met gestrekte armen door middel van een lange lucifer, een fakkel of een speciale lont, waarbij geen enkel deel van uw lichaam zich boven een aangestoken tuig mag bevinden. Benader nooit een tuig nadat het reeds aangestoken werd.
- Houd uw dieren op een veilige plaats: ondermeer honden en paarden verafschuwen vuurwerk en schrikken bij de eerste knallen.
- Koud vuurwerk bestaat niet, zelfs bij “sterretjes” kan de temperatuur oplopen tot 800°C.

Tips voor horeca (moet voldoen aan het horeca-reglement)

- Het is niet toegestaan om natuurlijke kersttakken te gebruiken als versiering. Dit geldt zowel voor plafond- en wandversiering.
- Plaats een kerstboom niet te dicht bij gordijnen of andere makkelijk brandbare spullen.
- Plaats een kerstboom zo dat hij de nooduitgang niet verspert, ook niet als hij is omgevallen. De afstand tussen de boom en de uitgang moet tenminste anderhalf keer de hoogte van de boom zijn.
- Zorg ervoor dat u geen clusters van 2 of meer kerstbomen maakt.
- Elke kerstboom dient te worden geïmpregneerd.
- Zorg ervoor dat de kerstboom goed stevig staat zodat deze niet gemakkelijk om kan vallen.
- Controleer de bedrading van de elektrische kerstverlichting op beschadigingen.
- Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg deze zo neer dat er niemand over kan struikelen. Rol kabelhaspels altijd helemaal af.
- Doe de verlichting na sluitingstijd altijd uit. Uitdoen is de stekker uit het stopcontact halen en niet door een lampje los te draaien.


Gaat het toch fout?

• Vat iemand vlam? Ga niet rennen, rol over de grond om de vlammen te doven.
• Is er een deken in de buurt, gebruik die dan om iemand in te rollen.
• Verzorg je brandwonden door gedurende minstens 15 minuten te koelen. Dat doe je best met lauw stromend water. Koud water zou tot onderkoeling kunnen leiden.
• Kleine brandwonden kan je steriel afdekken nadat de wonde voldoende gekoeld is en verzorgd is met brandwondenzalf.
• Bel een ambulance of ga naar de huisarts.

IN GEVAL VAN BRAND OF ZWARE BRANDWONDEN VERWITTIG JE BEST HET NOODNUMMER “100” OF “112”

De stad maaseik, de stad Dilsen-Stokkem en de politiezone Maasland wensen U een veilig eindejaar!

Voor meer info kan u steeds bij de brandweer terecht (Maaseik en/of Maasmechelen).
Met dank aan de brandweer stad Genk voor de verstrekte informatie.

vrijdag 27 november 2009

Alcoholcontrole 24/7

-
Binnen de politiezone Maasland wordt al geruime tijd iedere dag en nacht van het weekend gecontroleerd op rijden onder invloed (alcohol, drugs). Met de start van de BOB-campagne wordt dit initiatief uitgebreid NAAR IEDERE DAG VAN DE WEEK!
U kunt de komende periode 24 uur op 24, 7 dagen op 7 voor een alcoholcontrole uit het verkeer gehaald worden. Het is zeker geen pesterij van bestuurders, het is de uitdrukking van een vaste wil om de niet mis te verstane boodschap uit te dragen dat rijden en alcohol niet samen gaan!Mogelijke gevolgen bij vaststelling van rijden onder invloed van alcohol:
Bij alcoholintoxicatie van 0,22 tot 0,35 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt een onmiddellijke inning ten belope van 137,5 euro geïnd.
Een zelfde bedrag wordt als minnelijke schikking voorgesteld als uit een bloedanalyse een gelijkwaardige intoxicatie blijkt van 0,5 tot 0,8 pro mille bloed.
Wordt die onmiddellijke inning niet voldaan of is er een iets hogere alcoholconcentratie dan stelt de procureur des Konings een minnelijke schikking tot 550 euro voor.
Bij weigering die voorgestelde minnelijke schikkingen te voldoen wordt nagenoeg steeds vervolgd door de politierechtbank.
De personen die onder invloed zijn van minstens 0,65 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht (1,5 pro mille bloed), worden in regel steeds voor de politierechtbank gedagvaard.
(opm: 0,22 mg/l uitgeademde lucht = 0,5 pro mille of gram per liter bloed)Laat het uw feestvreugde niet bederven, zorg wanneer het nodig is steeds voor een BOB!

dinsdag 27 oktober 2009

Politieraad - PZ Maasland - 5383

...
Op de politieraad van 27.10.2009, 20u00, administratief centrum Maaseik worden onder meer de volgende punten aan de orde gesteld:
Kennisgeving van het ontslag als politieraadslid van de heer Mahjoub Credid ( met dank voor de verleende steun aan de politiezone) en de eedaflegging en installatie van mevrouw Myriam Giebens als nieuw lid van de politieraad (welkom!)
Goedkeuring begrotingswijziging 2009, 2 en 3, waarin een wezenlijke besparing werd opgenomen.
Goedkeuring aankoop van twee bijkomende ademanalysekoffers
Openstellen van vacante betrekkingen binnen het operationeel kader
Kennisname van diverse documenten
Aanwerving van een consulent ICT-dienst en een consulent binnen de dienst boekhouding
Vijf pensioenaanvragen
Benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de lokale politie en toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden

Ook wordt voorzien in een toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland:
Begrotingstechnisch werden niet onbelangrijke besparingen gerealiseerd waardoor bijkomende middelen aangekocht konden worden, waardoor in plaats van een lening op te nemen 211.000 euro met eigen middelen kon worden betaald en waardoor beide steden hun dotatie aan de politiezone kunnen verlagen.
Pensioneringen leggen een hypotheek op de beschikbare capaciteit. Deze en volgende politieraad worden maatregelen genomen om zo vlug mogelijk de minimale personeelsbezetting, verplicht door de KUL-norm, te halen.
De verkeersveiligheid vraagt dringend aandacht. Aangekondigde werken op de rijksweg werden alsnog niet uitgevoerd terwijl onze politiemensen al geëngageerd werden in andere en nieuwe projecten. Minder toezicht, meer ongevallen? Opvallend is alleszins de ‘verkeersongevalvrije’ strook tussen Rotem en Dilsen. En helaas zijn er spijts geleverde inspanningen naar handhaving en infrastructuur te veel verkeersdoden wat door het hele korps betreurd wordt. We hadden deze zo graag willen voorkomen en voelen mee met de families van de slachtoffers.
De algemene criminaliteit blijft binnen de perken. De cijfers volgen de crisis maar zijn zeker niet zo dramatisch. Autodiefstallen, motodiefstallen en diefstallen uit voertuigen zijn beduidend lager, de woninginbraken kunnen wellicht nog onder controle gebracht worden. Er zijn evenwel een paar draaideurcriminelen actief: in en uit het gevang, in en uit het gevang, …

dinsdag 22 september 2009

...

Als politiezone proberen wij steeds om op een correcte wijze om te gaan met informatie, naar u als lezer in het algemeen en naar de pers in het bijzonder. Wij hopen op eenzelfde bejegening wanneer wij zelf het voorwerp van nieuws zouden uitmaken.

Familie, vrienden en collega's zijn diep geschokt door het schielijk overlijden van een dierbare collega. De uitdrukkelijke wens van de overledene, van zijn familie en van het korps werd door een aantal kranten niet gerespecteerd. Het is een gemis aan seriniteit. De verstrekte informatie is daarenboven onjuist. De rouwenden zijn getart in en met hun verdriet.

Wij willen alsnog respectvol een gepast stilzwijgen in acht nemen.
Vanaf 20 oktober 2009 zullen wij de activiteiten op de blog hervatten.

...

maandag 7 september 2009

Goed verzekerd?

De elektrische rolstoel mag sinds de aanpassing van de wegcode in maart 2007 ook officieel op de openbare weg. Dit is mooi, maar … er is ook een ongunstig gevolg van die aanpassing in de wegcode. De familiale verzekering zou wel eens niet kunnen betalen bij een verkeersongeval. Want een 'gemotoriseerd voertuig' mag alleen de straat op met de bekende groene kaart van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
Elektrische rolstoelen zijn volgens de Wet op de Aansprakelijkheid Motorvoertuigen op een openbare plaats en op de openbare weg verplicht om een internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs te kunnen voorleggen.
Een dekking door de familiale verzekering is niet voldoende. Men moet echt wel goed nakijken hoever die dekking van de familiale verzekering strekt en bovendien is deze familiale verzekering onvoldoende op strafrechterlijk vlak.
Wij raden dus iedere gebruiker van een elektrische rolstoel aan om bij zijn verzekeringsmaatschappij met klem aan te dringen op een internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs voor zijn elektrische rolstoel. Je kunt echt niet voorzichtig genoeg zijn!

Zie ook artikel uit het Belang van Limburg van 27.10.2009

woensdag 24 juni 2009

Vakantie = afwezigheidstoezicht

De grote vakantie is nu echt in zicht. U kunt dan ook langzamerhand gaan denken aan het beveiligen van uw woning tegen inbraak. De zomer en de vakantie-uittocht zijn immers dikwijls periodes waarin inbrekers toeslaan.
Enkele eenvoudige maatregelen om inbraak te voorkomen :
• Licht de buren in over de periode dat u afwezig bent;
• Laat een vertrouwenspersoon de brievenbus leegmaken, de rolluiken op- en aflaten;
• Laat het gras maaien;
• Werk met tijdschakelaars voor de verlichting;
• …

De nieuwe politiedienst “police on web” bestaat nu één jaar. Hiermee kunt u uw afwezigheid zeer gemakkelijk via de site www.police-on-web.be
aan de politiediensten melden. De politiediensten zullen dan regelmatige controles uitvoeren aan de woning en elk verdacht element melden.
U kunt deze volledig kosteloze dienstverlening ook rechtstreeks via de politiezone aanvragen.

Prettig Verlof !!

woensdag 17 juni 2009

Een avondje uit is niet altijd voor iedereen even plezierig

Overlast wordt steeds vaker als prioritair leefbaarheids- en veiligheidsfenomeen aangehaald. Kwetsbare plaatsen zijn vooral uitgaansbuurten en centra met bijhorende winkelstraten, winkels, horecazaken en schoolomgevingen. Ook onze politiezone ontsnapt niet aan dit gegeven. De escalatie van het fenomeen overlast noodzaakte de politie ertoe om de burgemeester als bestuurlijke autoriteit maatregelen te laten nemen.

Een burgemeester is de eerste verantwoordelijke voor de openbare orde, rust en veiligheid. Hij heeft daartoe verschillende mogelijkheden tot optreden of om te laten tussenkomen. Zo kan overlast bestaan uit geluidsoverlast. Voor geluidsoverlast kan een gemeentelijk reglement toegepast worden of de wet van 18.07.1973 betreffende de bestraffing op geluidshinder, of het koninklijk besluit van 24.02.77 houdende vaststellingen van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, of de milieuwetgeving VLAREM II. Zelfs voor overlast buiten de inrichting, maar een gevolg van de uitbating van de inrichting geldt de nieuwe gemeentewet, artikel 134quater. Indien de openbare orde rond een voor het publiek toegankelijke inrichting wordt verstoord door gedragingen in die inrichting, kan de burgemeester besluiten deze voor een bepaalde tijd te sluiten. Het een en ander is natuurlijk aan strikte voorwaarden en vaststellingen onderworpen. Dergelijke ingrijpende maatregelen vragen een zorgvuldige dossieropbouw.

Dit neemt niet weg dat inwoners van Elen, Rotem, Dilsen, Stokkem, Lanklaar, Maaseik, Neeroeteren, Opoeteren en Dorne, die in de buurt van een inrichtingen wonen die veel volk trekken, kunnen gestoord zijn in hun rust: door instellingen die systematisch evenementen organiseren, een café of een concentratie van een aantal cafés in één zelfde omgeving, het af en aan gerij in de buurt van bepaalde instellingen en andere vormen van overlast veroorzaken irritaties die een gestructureerde aanpak vereisen omwille van verkeersproblemen, geluidsoverlast, drugsproblematiek, vechtpartijen, vandalisme, zwerfvuil enz.
Vanuit de politie zijn wij vragende partij om ons deze klachten te melden. Liefst op het moment van gebeuren zodat wij effectieve vaststellingen kunnen doen.

Als politie willen wij zeer zorgvuldig te werk gaan wanneer er meerdere instellingen bij elkaar zijn gelegen waarvan er slechts één voor de ordeverstoring in aanmerking komt.
Het is daarbij vanzelfsprekend dat personen die zich schuldig maken aan het verstoren van de openbare orde, veiligheid en rust steeds afzonderlijk zullen vervolgd worden losstaand van de maatregelen die er tegen de inrichting genomen worden.

Instellingen welke informatie wensen over het voorkomen van overlast, mogen steeds contact opnemen met ons. Zelf hebben we (spijtig genoeg) enige expertise kunnen opbouwen. Ook kunnen we u in contact brengen met andere diensten (stedelijke milieudienst, …) welke over een veelheid aan informatie beschikken.

Let wel: wit staat tegenover zwart, yin en yang, goed en kwaad, overlast en verdraagzaamheid. Van Dale omschrijft lachen als “door een vertrekking van de mondhoeken en de onderste delen van het aangezicht, al of niet vergezeld van een reeks hoorbare adem-stoten, een gewaarwording van vrolijkheid of opgewektheid uitdrukken. Uitdrukkingen: schaterend, luidkeels lachen, gieren van het lachen, in lachen uitbarsten, …”. Lachen, plezier maken is dus niet iets dat je stilletjes in een hoekje doet. Plezier maken moet je ook kunnen verdragen. Net zoals plezante gasten de (nacht)rust van anderen kunnen respecteren. Met een heerlijk, warme zomer in het verschiet, moeten we dit toch wel voor elkaar kunnen betekenen.

dinsdag 9 juni 2009

VERSLAG 18° KEMPEN- en MAASLANDROUTE – POLITIEZONE MAASLAND

Op donderdag 4 juni 2009 mochten we 136 wielertoeristen begroeten aan de inschrijvingstafel van onze jaarlijkse fietstocht. Hiervan waren 37 fietsers die ’s morgens in groep vertrokken waren in Heusden-Zolder. Dankzij onze collega Danny Wendelen van de politiezone Heusden-Zolder kennen we ieder jaar deze samenwerking die een groot aantal wielertoeristen uit Heusden-Zolder naar Maaseik brengt.
Er waren 16 fietsers uit de provincie Antwerpen, 1 uit Brussel, 17 uit Nederland en de overigen waren Limburgers, vooral uit Heusden-Zolder, Maaseik (22) en uit Bree (19). Van die fietsers zijn er 16 lid van de Belgische Politie Sportbond.
De inschrijving en het vertrek aan de nieuwe “Lotto-Dôme”, was voor velen, ook Maaseikenaars, een eerste kennismaking met de nieuwe sporttempel en bijhorende accommodatie, en dan moet het nieuwe zwembad nog afgewerkt. Bewonderende blikken én dus een beetje reclame.
De volgwagen voor herstelling, die dit jaar voor het eerst werd bestuurd door Gert, moest slechts enkele pechvogels uit de nood helpen. Het goede weer?
Op het einde, met nog slechts 3 kilometers voor de boeg, was er helaas nog een kleine valpartij waarbij een deelnemer toch wel ernstig gekwetst werd aan de heup. We wensen hem langs deze weg alleszins een spoedig herstel.
De tocht van 149 km doorheen ons prachtige Limburgse landschap werd een sportieve prestatie waarbij de deelnemers blijk gaven van een zeer goede conditie, dat mag je tenminste toch afleiden uit een gemiddelde van iets meer dan 30 km/uur. Desalniettemin willen we volgend jaar de snelheid toch naar beneden doen, last but not least om de veiligheid onderweg nog te verhogen. Belofte maakt schuld !!!
De dag werd zoals altijd afgesloten met een gratis tombola én een lekkere pint bier.

Met dank aan:
- politiezone Maasland voor de begeleidingsvoertuigen en de logistieke steun
- de sportdienst Maaseik voor de kleedkamers en de gratis sportverzekering via Bloso
- de Lotto-dôme Maaseik en de sporthal Olympia in Heusden-Zolder
- politiezone Heusden-Zolder
- de medewerkers Patrick, Mustafa, Maria en Monique voor de belangeloze maar waardevolle inzet

De inrichters
Bertie Hoho – Gerard Schulpen – Peter Vrinssen

dinsdag 12 mei 2009

Meandernieuws: MPI-run 2009

Motorrijders: de MPI-run 2009 komt er aan. Vorig jaar was de opwarming eerder nat, de rit was prachtig en droog. De gasten van het MPI die achter op de motorfietsen de rit konden meemaken, vonden het grandioos.
Dit jaar doen we het nog beter: de organisatie heeft ervoor gezorgd dat alle deelgemeenten van Dilsen-Stokkem en Maaseik worden aangedaan. Genieten van een mooie rit, enthousiaste passagiers, zien en gezien worden: 25 juni is weer iedereen op post! Zorg dat je omstreeks 18u00 zeker daar bent.

Ieder jaar opnieuw verzamelen 100-den motorrijders om een trip van ongeveer 50 km te maken. Als passagier worden de gasten (mentaal gehandicapten) van de Meander meegenomen. Het is voor deze mensen een evenement waar een heel jaar lang naar uitgekeken wordt.

Wil je de rit in detail bekijken: MPI-run 2009

Tot ziens in Stokkem, Stokkemerbaan 147.
Voor meer informatie over de meander: MPI Stokkem – de Meander

dinsdag 24 maart 2009

Politieraad 24 maart 2009 - 20u00


In openbare zitting

1. Kennisname van het ontslag van een politieraadslid, kennisname aanduiding opvolger, eedaflegging en installatie van de heer Jan Geuskens als lid van de politieraad
2. Goedkeuring verslag politieraad van 16.12.2008
3. Goedkeuring aankoop systeem mobiele telefonie
4. Goedkeuring aankoop van twee ademanalysekoffers volgens raamcontract, goedkeuring huur kopieertoestellen volgens raamcontract, goedkeuring aankoop van Livescan eveneens volgens raamcontract
5. Openstellen van een vacante betrekking niveau C binnen het CALog-kader
6. Bekrachtiging van de vacantverklaring van een contractuele, tijdelijke deeltijdse administratief medewerker niveau D in vervangingscontract
7. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie: de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012
8. Provincie Limburg – 10° Directie Federale Taken en Lokale Besturen: het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Maaseik van 27 oktober 2008 betreffende de wijziging van het bedrag van de gemeentelijke dotatie voor de politiebegroting van de politiezone Maasland
9. Provincie Limburg – 10° Directie Federale Taken en Lokale Besturen: het federaal toezicht, goedkeuring van de politiebegroting van de meergemeentepolitiezone Dilsen-Stokkem – Maaseik voor het dienstjaar 2009
10. Agentschap voor Binnenlands Bestuur – Afdeling Limburg: de goedkeuring politiebegroting dienstjaar 2009 van de meergemeentepolitiezone Dilsen-Stokkem – Maaseik
11. Kennisname van het jaarverslag 2008

In zitting met gesloten deuren

12. Benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de lokale politie en toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden
13. Kennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en goedkeuring van de aanwerving van een technisch en logistiek medewerker niveau D binnen het CALog-kader, van twee inspecteurs van politie, algemene steundienst (ASD), van een commissaris van politie

Presentatie jaaroverzicht 2008 t.g.v. politieraad - Een pluim voor de nieuwe visie op het politiewerk in de politie Maasland?

De politiezone Maasland (de steden Maaseik en Dilsen-Stokkem) voert van bij de start in 2001 een strikt beheer: investeren in agenten en personeelsleden en er zorg voor dragen dat het volledige korps onder de best mogelijke omstandigheden kan werken. De grote hervorming, doorgevoerd in 2001 en in 2005 was er een serieuze stap naar een ‘Op informatie gestuurde gemeenschapsgerichte politiezorg’.

Tot 2007 kon de werking aan een lage kostprijs, tot ver onder de gemiddelden van vergelijkbare politiezones en ver onder het nationale gemiddelde. Daar zijn we nu nog heel fier over. Het jaar 2008 was een aderlating ingevolge opeenvolgende indexeringen en inflatie. Een kost die vooralsnog quasi voor een groot deel op lokale besturen is afgewend. Naar operationeel personeel werd een dieptepunt bereikt: komende van 83 politiemensen in 2002 moesten we hetzelfde en meer werk verrichten in 2008 met amper 69 eenheden.

Toch is de nieuwe visie op het politiewerk een succes en werkt het !
Voor het vierde jaar op rij werd de veiligheid van de inwoners in Maaseik en Dilsen-Stokkem op een goede manier gevrijwaard.

Goede resultaten op vlak van criminaliteit:
Minder dan 10 woninginbraken per maand op zowat 18.000 brievenbussen.
Er is een lichte stijging van diefstallen van auto’s en uit auto’s. Vooral gps-toestellen worden ontvreemd uit voertuigen.
97 mensen werden door ons omwille van gerechtelijke feiten van hun vrijheid beroofd. In 2007 waren dat er 43. Van de cijfers 2008 waren 32 ingevolge diefstal en heling, 26 ingevolge onderzoek inzake verdovende middelen. Vorig jaar werden 19 weedplantages opgerold waardoor we in onze zone 50 procent in beslag namen van het aantal in het arrondissement aangetroffen planten.
In totaal werden 47 daders van criminele feiten voor de onderzoeksrechter geleid, 37 daarvan bleven aangehouden.
Alle medewerkers van de politiezone hebben bijzonder kort op de bal gespeeld om wijkproblemen aan te pakken.
Een veelvoud aan hangjongeren en locaties werd geviseerd, problemen werden op korte termijn aangepakt.
Het doen circuleren van informatie, het gericht aansturen van al onze ploegen op straat, in- en externe partners en het sensibiliseren en betrekken van de bewoner naar en bij welbepaalde problemen heeft gescoord.
Vooral op verkeersvlak zijn er schitterende resultaten: voor het vierde jaar op rij daalt het aantal ongevallen met gewonden. Van 2004 tot 2008 is er een daling merkbaar van maar liefst 41%. Op de nog niet zo veilige Rijkswegen N78 (Rijksweg) en N75 (Boslaan) zijn de ongevallen op één jaar tijd bijna gehalveerd. Om deze halvering te behalen hebben we wel 3 miljoen voertuigen gecontroleerd en inzake snelheid meer dan 20.000 processen-verbaal opgemaakt. De zone wilde voor het corrigeren van de weggebruiker vooral de laagste boetes gebruiken, het gemiddelde van de boete ligt op 55 euro. Toch zijn er twee negatieve vaststellingen: ieder jaar zijn er meer dan 10% minder ongevallen en ieder jaar meer dan 10% minder toelage uit het verkeersveiligheidsfonds?
Ook zijn er bij de verkeersongevallen met lichamelijk letsel nog steeds 11% waarbij bestuurders geïntoxiceerd gereden hebben. Weliswaar lager dan het provinciaal gemiddelde maar toch hebben onze mensen zich geëngageerd om de controles nog frequenter uit te voeren, dagelijks en op ieder uur van de dag.

Met deze cijfers mogen we concluderen dat de politiezone Maasland een goed merk is, een begrip in het Maasland. Wij zijn er trots op, u ook?