woensdag 23 december 2015

Politieraad van 22 december 2015


OPENBARE ZITTING

Verslag politieraad 27 oktober 2015 - goedkeuring
Begroting 2016 ‘gewone dienst & buitengewone dienst’ en meerjarenplanning 2016-2018 - goedkeuring
Federaal toezicht - goedkeuring jaarrekening dienstjaar 2011 - kennisname
Upgrade van de toepassing “patrimoniumbeheer, bezoekersregistratie en helpdesk” - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze - goedkeuring
Aanpassing van de formatie van de politiezone - interne verschuivingen - goedkeuring

BESLOTEN ZITTING

Pensioen van drie wijkinspecteurs

dinsdag 22 december 2015

Eindejaarsfeesten ... en brandveiligheid

Met de jaarwisseling in aantocht neemt ook het risico op feest-ongevallen toe.
Elk jaar gebeuren er naar aanleiding van de eindejaarsfeesten heel wat incidenten, die verband houden met brandveiligheid, gaande van ongevallen met vuurwerk tot huisbrand veroorzaakt door een uitgedroogde kerstboom of een oververhitte fondueset die vuur vat. De Brandweerschool van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) bracht in samenwerking met de Limburgse Brandweerbond (KLBB) een sensibiliserend filmpje uit: PLOT