dinsdag 23 december 2014


Politieraad 23.12.2015 - Administratief Centrum Maaseik

Verslag politieraad van 21 oktober 2014 - goedkeuring
Politiebegrotingswijziging nr. 1 en 2 Politiezone Maasland dienstjaar 2014 - goedkeuring door federaal toezicht - kennisname
Begrotingswijziging dienstjaar 2014, nummer 3 - goedkeuring
Begroting 2015 ‘gewone dienst & buitengewone dienst’ en meerjarenplanning 2015-2017 - goedkeuring
Artikel 1.-
De raad stelt de begroting vast van de politiezone voor het jaar 2015 ‘Politiebegroting dienstjaar 2015 gewone dienst’, die navolgende uitslag vertoont:
-
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2014 (boni)
663.263,22
-
Ontvangsten van het eigen dienstjaar:
6.908.366,78
-
Uitgaven van het eigen dienstjaar:
6.997.500,00
-
Ontvangsten vorige jaren:
8.830,00
-
Uitgaven vorige jaren:
359.020,00
-
Ontvangsten overboekingen
00,00
-
Uitgaven overboekingen
223.940,00
-
Geraamd begrotingsresultaat 2015
-663.263,22
-
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2015
00,00


Artikel 2.-
De raad stelt de begroting vast van de politiezone voor het jaar 2015 ‘Politiebegroting dienstjaar 2015 buitengewone dienst’, die navolgende uitslag vertoont: 
-
Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 
00,00
-
Uitgaven van het eigen dienstjaar:
223.940,00
-
Ontvangsten vorige jaren:
00,00
-
Uitgaven vorige jaren:
00,00
-
Ontvangsten overboekingen
223.940,00
-
Uitgaven overboekingen
00,00
-
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2015 
00,00

Goedkeuring van de aankoop van een vast ANPR-systeem aan de grensovergang Pater Sangers brug volgens awv-Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk
Openstellen van twee vacante betrekkingen inspecteur algemene steundienst - goedkeuring

Openstellen van een betrekking niveau B binnen het CALog-kader - goedkeuring 

woensdag 17 december 2014

Kerstshoppen: 6 tips om u te beschermen tegen zakkenrollersDit kunt u doen: 6 tips tegen zakkenrollers

1. Denk na over wat u meeneemt:

 • Persoonlijke zaken en documenten die u niet nodig heeft, laat u beter thuis.
 • Beperk de hoeveelheid cash geld die u bij zich heeft. Gebruik bij voorkeur uw bankkaart. Verdeel het cash geld over verschillende plaatsen.
 • Verdeel uw documenten en waardevolle voorwerpen over meerdere zakken.
 • Bewaar uw sleutels en uw documenten waarop uw adres vermeld wordt nooit samen.
 • Leer de code van uw bankkaart uit het hoofd en stop deze zeker niet bij uw kaart.
 • Kies voor een tas die u goed kunt sluiten en draag de sluiting naar je toe.

2. Vermijd om uw kostbaarheden te tonen:

 • Haal uw portefeuille of gsm discreet boven wanneer u deze nodig heeft en vermijd dat men kan zien waar u deze opbergt.
 • Hou uw vervoersbewijs of geld voor het openbaar vervoer klaar, zodat u uw portefeuille niet moet uithalen wanneer iedereen het ziet.
 • Loop niet te koop met uw sieraden.

3. Neem uw voorzorgsmaatregelen:

 • Beveilig je gsm, smartphone, … via de installatie van een beveiligingscode en antidiefstalsoftware en zorg geregeld voor een back-up van de gegevens op het toestel.
 • Maak een kopie van waardevolle documenten zoals uw identiteitskaart. Zo heeft u de nodige informatie om ze te vervangen. Bewaar deze kopieën niet enkel thuis, maar eventueel ook in uw mailbox of in de cloud. Let er wel op dat deze gegevens goed beveiligd zijn.
 • Registreer uw waardevolle voorwerpen bv. serienummer GSM, …

4. Hou zakken en bagage in het oog:

 • Sluit uw handtas steeds goed en draag deze tegen u tussen arm en lichaam met de sluiting naar binnen.
 • Stop geen waardevolle voorwerpen zoals een portefeuille, gsm of mp3-speler  in uw achterste broekzakken of zakken aan de buitenzijde. Kies bij voorkeur een binnenzak of indien dit niet mogelijk is, een broekzak vooraan.
 • Draag uw rugzak of handtas op drukke plaatsen steeds vooraan tegen het lichaam (indien mogelijk met de sluiting naar de binnenzijde).
 • Blijf bij uw bagage.
 • Laat geen waardevolle voorwerpen achter in uw jas wanneer u deze aan een kapstok hangt.
 • Hang uw handtas of rugzak niet achter u op een stoel, maar zet deze bijvoorkeur tussen uw voeten op de grond. Hang deze eventueel vast via een lint of een handvat aan de stoelpoot.
 • Let er in de paskamer op dat uw handtas of rugzak niet te dicht bij het gordijn of de deur staat.

5. Wees waakzaam:

 • Wees alert bij grote drukte of als er plots opschudding ontstaat in uw omgeving.
 • Let op als onbekenden u aanspreken of ‘per ongeluk’ tegen u botsen.
 • Liep iemand tegen u aan? Probeer dan zo snel mogelijk na te gaan wie dit deed en kijk na of u alles nog bij zich heeft.

6. Zakkenroller gespot. Wat nu?

 • Kijk hem of haar aan en laat duidelijk merken dat ze gezien zijn.

Bent u toch slachtoffer geworden?

Contacteer dan zo snel mogelijk de politie en doe aangifte van de diefstal. Geef hen een duidelijke beschrijving van wat gestolen is en eventueel ook van de vermoedelijke dader. Uw hulp kan voorkomen dat anderen die dag ook het slachtoffer worden en helpt hen bij het bestrijden van deze plaag.
Vermijd dat de schade groter wordt: blokkeer belangrijke documenten en kaarten:
 • Uw bank- en / of kredietkaarten via Card Stop: 070 344 344
 • Uw identiteitskaart en reisdocumenten via Doc Stop: 00800 2123 2123
 • Uw simkaart via uw gsm-operator
Nuttige nummers bij noodgevallen:
 • Politie: 101
 • Internationaal noodnummer: 112
 • Securail: 0800 30 230 (veiligheid in NMBS-stations)

donderdag 11 december 2014

dinsdag 25 november 20141DAGNIET


Wist je dat er in België meer dan 200 keer per dag wordt ingebroken in een woning? De maatschappelijke kost is torenhoog:  jaarlijks betalen we met z’n allen meer dan 350 miljoen euro…
Hoog tijd dat we hier samen iets aan doen!
Op 11 december 2014 vindt de actiedag ‘1 dag niet’ plaats waarmee we de strijd aanbinden tegen diefstallen in woningen. 1 dag geen woninginbraken in België en Nederland.
11-12-‘14: 1 dag niet!
Hoe kunnen we dit doel bereiken? Enkel en alleen met jouw hulp. Ga mee aan de slag om jouw huis, straat en buurt veiliger te maken en dieven een halt toe te roepen. Zet inbraakpreventie samen met ons een hele dag lang extra in de kijker!
Alle informatie: www.1dagniet.be
woensdag 22 oktober 2014

Politieraad Politiezone Maasland 5383 - Zitting van 21 oktober 2014BESLOTEN ZITTING

01        Aanduiding secretaris politieraad en politiecollege
02        Aanduiding titularis waarnemend secretaris politieraad en politiecollege

Eedaflegging van Chiara Berben, nieuwe medewerkster van de politiezone.
Ze is werkzaam als inspecteur binnen de algemene steun Dilsen-Stokkem.


OPENBARE ZITTING

03        Verslag politieraad van 18 juni 2014 - goedkeuring
04        Ontslag politieraadslid Haeldermans Gunter en afstand van mandaat opvolger Ignoul Gerard -
kennisname
05        Ontslag politieraadslid Didden Raf en afstand van mandaat opvolger
Raets Marcel - kennisname
06        Verkozenverklaring politieraadslid Janssen Madeleine Ghislaine Renée
en opvolger Vermeulen Hilde Mia Rik - kennisname
07        Verkozenverklaring politieraadslid Schaefer Antoon Hubert Willem en
opvolger Opsteyn Raf Peter Joseph – kennisname

Eedaflegging van de nieuwe politieraadsleden

08        Vaststelling rangorde politieraadleden met ingang van 21 oktober 2014
09        Politiebegroting Politiezone Maasland dienstjaar 2014 - goedkeuring door federaal toezicht -
kennisname
10        Politiebegroting Politiezone Maasland dienstjaar 2014 - gemeentelijke
dotatie stad Dilsen-Stokkem - goedkeuring door federaal toezicht -
kennisname
11        Begrotingswijziging dienstjaar 2014, nr 1 en 2 - goedkeuring 
12        Uitdienststelling materiaal behorend tot het patrimonium van politiezone
Maasland - goedkeuring
13        Retributiereglement voor het vangen, het verzorgen en het hoeden van
rondzwervende, verloren of achtergelaten honden - goedkeuring
14        Rapportering door de korpschef betreffende de werking van politiezone
Maasland - kennisname
 o Jaarverslag 2013 is opgenomen in de documenten van de website
 o Presentatie stand van zaken ter zitting:
           


BESLOTEN ZITTING

15        Pensioen van inspecteur Jeugd en Sociaal - kennisname


donderdag 18 september 2014

Sexueel geweld, wat nu?

Op 3 augustus 2014 is er een nieuwe wet ter bestrijding van seksisme in werking getreden: voortaan kan elk gebaar of elke handeling waarbij een persoon zwaar en openlijk geminacht wordt  omwille van zijn/haar geslacht, leiden tot een verschijning voor de strafrechtbank, die een gevangenisstraf van één maand tot één jaar en/of een boete van 50 tot 1000 euro kan uitspreken. België is zo het eerste land dat een duidelijke ondersteuning biedt aan slachtoffers van seksisme.

Hierbij willen we u vragen ons te helpen bij het kenbaar maken van deze wet en zo een hoofdrol te spelen bij de bevordering van het wederzijds respect tussen burgers.

De brochure «Anti-seksisme, gebruiksaanwijzing», bevat meer informatie en uitleg over deze nieuwe wet. U kunt deze brochure digitaal ontvangen, downloaden op de sites www.ibz.be en http://igvm-iefh.belgium.be/nl/.

En ze verder verspreiden.

Met dank!

dinsdag 26 augustus 2014

Wat te doen om voorbereid te zijn op een periode van stroomschaarste?

België is een land met een moderne infrastructuur, ook op het vlak van aanleveren van stroom. Toch zou het met de aanlevering van die stroom nog fout kunnen lopen. De kans is echt wel zeer klein, maar toch … .

Mocht het zich voordoen, met het nemen van enkele voorbereidende maatregelen kan ook dit euvel gemakkelijker overbrugd worden. Enkel in bepaalde persoonlijke situaties (medische toestellen thuis) of professionele vereisten zal een duurdere investering noodzakelijk zijn. Als het zover mocht komen, wordt uitgegaan van een periode van 4 uur, in de vooravond. Wat al zoveel mensen gewenst hebben: terug naar de goede oude tijd ...
Niet enkel nuttig om stroomschaarste op te vangen: het aanleggen van een noodpakket kan in veel situaties echt nuttig zijn.
maandag 28 juli 2014

GSM achter het stuur ...

 VRT nieuws 28.07.2014


Na elk ongeval met de auto standaard je gsm afgeven aan de politie, die controleert of je niet aan het bellen of sms'en was terwijl je aan het stuur zat. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en Touring zien heil in deze nieuwe aanpak, die zopas werd gelanceerd in Groot-Brittannië. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.
Ook in België is het gebruik van smartphones in de auto een groot probleem. Uit een nieuwe enquête blijkt dat de helft van de bestuurders al eens een sms'je las achter het stuur, terwijl één op de drie er zelf een stuurde. Onderzoek leert nochtans dat dit het risico op een ongeval met liefst 23 keer doet toenemen.
Het BIVV start op 29.07.2014 met een grootschalige campagne om gsm-gebruik in de wagen te ontmoedigen. Bestuurders die hierop betrapt worden, krijgen een boete van 110 euro.

Zie ook de prijs van één sms-ke

woensdag 25 juni 2014

Vakantie!


Wil je een onbezorgde vakantie, wil je bespaard blijven van ongemakken, ziekte en tegenslag, dan zijn er 1001 tips die U al een heel stuk op weg kunnen zetten. We wensen jullie alvast een behouden reis en een welverdiende vakantie!dinsdag 10 juni 2014

Deze maand gericht toezicht op gebruik (of misbruik) van minder-validenkaart

FEIT
INBREUK
REACTIE POLITIEzonder kaart op gehandicaptenplaats
Art 25.1.14 KB 01/12/1975
OIkaarthouder vergeet kaart te plaatsen op gehandicaptenplaats
Art 27bisKB 01/12/1975
OImet kaart op gehandicaptenplaats, titularis niet aanwezig
Art 25.1.14 KB 01/12/1975
OI + terugsturen kaart FODmet vervallen kaart op gehandicaptenplaats
Art 25.1.14 KB 01/12/1975
OI + terugsturen kaart FODmet kaart overledene op gehandicaptenplaats
Art 25.1.14 KB 01/12/1975
OI + terugsturen kaart FODmet nagemaakte/gekopieerde kaart op gehandicaptenplaats
Art 25.1.14 KB 01/12/1975 + SWB Art 193-196 en 197 (schriftvervalsing + gebruik vals stuk) -
gerechtelijk PV / IBN kaart (ne varietur) - politie verwittigt FOD (bij medeplichtigheid titularis)met kaart in betalende zone, titularis niet aanwezig
Art 27.3.1.1 KB 01/12/1975
terugsturen kaart FOD - retributiereglementeringmet nagemaakte/gekopieerde kaart in betalende zone
Art 27.3.1.1 KB 01/12/1975 - SWB Art 193-196 en 197 (schriftvervalsing + gebruik vals stuk) - parkeerbedrijf als benadeelde vermelden in PV
gerechtelijk PV / IBN kaart (ne varietur)  ( wielklem ) retributiereglementeringkaart onvoldoende zichtbaar achter voorruit
afhankelijk van resultaat nazicht
uitnodiging bureel voor nazichtnagemaakte/gekopieerde kaart bij routinecontrole
SWB Art 193-196 (schriftvervalsing)
gerechtelijk PV / IBN kaart (ne varietur) - politie verwittigt FOD (bij medeplichtigheid titularis)zonder kaart in betalende zone
Art 27.3.1.1 KB 01/12/1975
retributiereglementering


donderdag 5 juni 2014

Drinken en rijden? Niet grappig!


Schokkende beelden uit Antwerpen circuleren op het internet. Een dronken man stapt van op het bekende terras van Kapitein Zeppos, op het Mechelseplein, in zijn auto en niemand houdt hem tegen. Daarna rijdt hij een fietsster aan. Een stunt van het BIVV, zo blijkt. “We moeten écht beginnen leren dat dronken rijden not done is".

Drinken en rijden ... .  Wil je de beelden zien?
BOB 2014 - You Tube

Ga ook eens kijken op de website van het BIVV! Klik op de afbeelding.

dinsdag 3 juni 2014

Federale politie: in 5 jaar tijd geflitste hardrijders verdrievoudigd

De federale politie heeft vorig jaar 1.456.073 hardrijders geflitst, een absoluut record. In vergelijking met 2012 gaat het om een stijging van 17%, in vijf jaar tijd is er zelfs een verdrievoudiging. (Belga)

En bij ons in de politiezone Maasland?

Binnenkort komen de cijfers van 2013 ter beschikking. Voorlopig moeten we het nog even stellen met het laatste jaarverslag:

Onze flitscontroles zijn voornamelijk gericht op die plaatsen waar snelheid (mede) oorzaak is van verkeersongevallen. Er werden in 2012 zo'n 3,5 miljoen voertuigen gecontroleerd op hun snelheid. Daarvan werden er 15.240 in overtreding bevonden. Is dit een relevant cijfer?

Er van uitgaande dat er in België 195 zones van lokale politie zijn en dat de politiezone Maasland een relatief klein korps is, krijgen we door extrapolatie een nationaal cijfer van minimaal 2.971.800 geflitste voertuigen ... Het lijkt er op dat de medewerkers van onze verkeersdienst een gedegen inspanning geleverd hebben. Maar opnieuw, is het cijfer relevant?

Wij denken van niet. De politiezone hanteert geen politiek van cijfertjes. Ons denken en doen is gericht op het behalen van een effect naar veiligheid. Flitscontroles zijn er om de verkeersveiligheid te verhogen, wat vertaald wordt in het aantal verkeersongevallen doen dalen. In 2002 stelden wij 240 verkeersongevallen met gekwetsten vast. Vanaf 2010 staat de teller op 150 (zelfde cijfer voor 2011 en 2012). Op 8 jaar tijd zijn de verkeersongevallen met gekwetsten zo 37% gedaald. Meer dan 1/3 minder menselijk leed in veel families. Dit lijkt wel een relevant cijfer.

verkeersongevallen met gekwetsten 2012

Niettegenstaande onze verkeersinspanningen op de wegen en kruispunten gelijk blijft, daalt het aantal ongevallen met gekwetsten niet meer. Gelijktijdig met ons toezicht en de frequente controles hebben we de voorbije jaren, samen met de lokale besturen en het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer, sterk geijverd voor aanpassing van de infrastructuur. De aanleg van de ovonde te Maaseik, de herinrichting van de N78 (Rijksweg) met keerpunten, de ronde punten op de N75 (Boslaan) zijn de voornaamste voorbeelden die het aantal ongevallen nog moeten doen dalen, 50% t.o.v. 2002 blijft ons streefdoel.

Alleen kunnen we dit echter niet. De hoofdrol is weggelegd voor u als bestuurder, als weggebruiker. Het is utopisch maar als iedereen de wegcode respecteert, hebben we enkel nog gekwetsten bij een aanrijding van een ree of everzwijn. De N75 is inmiddels daartegen beveiligd, wat ook dit risico aanzienlijk vermindert. Voorzichtigheid, oplettendheid, vriendelijkheid brengt uw verkeersveiligheid al een flink stuk op de goede weg.

Vriendelijkheid betekent echter niet dat u de tegenliggers waarschuwt voor een flitscontrole. Bedenk dat die controle wordt uitgevoerd voor uw veiligheid. Bedenk daarbij ook dat de kans dat de snelheidsduivel welke u waarschuwt ongestraft blijft en een verkeersongeval veroorzaakt veel groter is dan de kans dat België de wereldbeker wint (en die kans is al niet gering)!

In de marge nog één cijfertje. Sedert enige tijd worden ook onze herkenbare politievoertuigen ingezet voor snelheidscontroles. Het 'cijfer' bij deze wijze van controleren is vergelijkbaar met een flitspaal, het aantal overtredingen ligt op 0,8% ...

vrijdag 23 mei 2014

Woninginbraak?

Wij hebbenin onze politiezone echt heel weinig woninginbraken en veel (sociale) controle(s). Doch iedere inbraak is er eentje te veel. En met de vakantieperiode in aantocht ....Inbraak voorkomen is beter dan een woninginbraak vaststellen en schade lijden. Eenvoudige voorzorgsmaatregelen en een aantal bouwkundige ingrepen kunnen de inbrekers tegenhouden. Als er toch wordt ingebroken, waarschuw dan in ieder geval de politie en je verzekeringsagent.Profiel van de inbreker
De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Het risico op inbraak is zowel hoog in de namiddag of in het tweede deel van de nacht. Het is dus belangrijk om ook bij daglicht je woning te beveiligen.
In circa 70% van de gevallen komt de inbreker langs de achterzijde van de woning, waar de beveiliging vaak het zwakst is. Hij heeft altijd haast en schuwt lawaai en licht. De pakkans is dan immers groter. Het is dan ook uitzonderlijk dat een confrontatie tussen de dader en de bewoner plaatsvindt. Inbrekers werken vaak in een voor hen bekende omgeving en hebben weinig belang bij het uitlokken van een confrontatie zodat ze worden herkend. 
 Preventietips
 • Sluit bij afwezigheid alle ramen en deuren, ook het toiletraam en de kipramen;
 • Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot steken, zeker als er zich een raam in de deur bevindt. Vermijd daarnaast de klassieke verstopplaatsen zoals onder de deurmat of in de bloembak;
 •  Laat geen bruikbaar materiaal (ladders) in de tuin rondslingeren en sluit het tuinhuisje degelijk af;
 • Berg juwelen niet op in de badkamer of de slaapkamer, maar bijvoorbeeld in een kluis;
 • Let op met boodschappen op je antwoordapparaat. 'Ik ben er niet' moet je zeker vermijden;
 • Laat, als u met vakantie gaat, de buren een oogje in het zeil houden en de brievenbus leegmaken. Je kan ook woningtoezicht aanvragen;
 • Laat de rolluiken niet voor langere tijd naar beneden. Hiermee geef je immers een afwezigheidssignaal;
 • Graveer, fotografeer en inventariseer waardevolle goederen;
 • Stop je woning niet weg. Hoge hagen en muren maken sociale controle onmogelijk en laten een dief ongemerkt bezig zijn.

Aanvraag vakantietoezicht
De vakantie is een aantrekkelijke periode voor inbrekers. Helaas gebeurt het nog te vaak dat vakantiegangers hun huis onbewaakt achterlaten en dieven hun slag kunnen slaan. Een aantal preventieve maatregelen zoals het informeren van de buren, het activeren van tijdschakelaars voor verlichting en het verbergen van waardevolle goederen kunnen het inbraakrisico verkleinen. De inwoners van de gemeenten Balen, Dessel en Mol kunnen ook vragen of de politie een oogje in het zeil houdt. Hoe kan ik woningtoezicht aanvragen? 

Melden
Ondanks alle maatregelen die je treft om de woning te beveiligen, kan het toch gebeuren dat dieven hun slag slaan. Hoe kan je hier het beste op reageren?
1.        Je bent thuis en staat oog in oog met de dief.
 • Blijf kalm. Doe wat de inbreker vraagt. Maak geen onverwachte bewegingen en probeer niet heldhaftig te doen. Geef hem de mogelijkheid om te vluchten.
 • Observeer en onthoud wat je ziet: gestalte, allure, kledij, kleur van haar en ogen, speciale lichamelijke trekjes. Zo kan je later een goede beschrijving geven.
2.        Je bent thuis en hoort iets verdachts in huis.
 • Vergrendel de deur en maak lawaai. Roep door het raam. De dief heeft er geen baat bij herkend te worden. Hoogstwaarschijnlijk slaat hij op de vlucht.
 • Verwittig meteen de politie. Leg kort en efficiënt uit hoe men het snelst tot bij u geraakt. Wacht af.
3.        Je stelt een inbraak vast bij thuiskomst.
 • Ga niet binnen, raak niets aan, zodat je geen sporen kunt uitwissen.
 • Verwittig de politie. Geef het adres en te volgen weg.
 • Help de politie bij het inventariseren van wat ontbreekt. Het bijhouden van een goede registratiekaart en foto's zullen je daarbij van dienst zijn.
 • Vraag aan de politie een attest van klachtneerlegging. Hierop staat het nummer van het proces-verbaal. Indien je verzekerd bent voor diefstal, heeft de verzekeringsagent deze gegevens nodig.  
Meer informatie

(met dank voor de tekst aan de politiezone Balen-Dessel-Mol)