woensdag 25 juni 2014

Vakantie!


Wil je een onbezorgde vakantie, wil je bespaard blijven van ongemakken, ziekte en tegenslag, dan zijn er 1001 tips die U al een heel stuk op weg kunnen zetten. We wensen jullie alvast een behouden reis en een welverdiende vakantie!dinsdag 10 juni 2014

Deze maand gericht toezicht op gebruik (of misbruik) van minder-validenkaart

FEIT
INBREUK
REACTIE POLITIEzonder kaart op gehandicaptenplaats
Art 25.1.14 KB 01/12/1975
OIkaarthouder vergeet kaart te plaatsen op gehandicaptenplaats
Art 27bisKB 01/12/1975
OImet kaart op gehandicaptenplaats, titularis niet aanwezig
Art 25.1.14 KB 01/12/1975
OI + terugsturen kaart FODmet vervallen kaart op gehandicaptenplaats
Art 25.1.14 KB 01/12/1975
OI + terugsturen kaart FODmet kaart overledene op gehandicaptenplaats
Art 25.1.14 KB 01/12/1975
OI + terugsturen kaart FODmet nagemaakte/gekopieerde kaart op gehandicaptenplaats
Art 25.1.14 KB 01/12/1975 + SWB Art 193-196 en 197 (schriftvervalsing + gebruik vals stuk) -
gerechtelijk PV / IBN kaart (ne varietur) - politie verwittigt FOD (bij medeplichtigheid titularis)met kaart in betalende zone, titularis niet aanwezig
Art 27.3.1.1 KB 01/12/1975
terugsturen kaart FOD - retributiereglementeringmet nagemaakte/gekopieerde kaart in betalende zone
Art 27.3.1.1 KB 01/12/1975 - SWB Art 193-196 en 197 (schriftvervalsing + gebruik vals stuk) - parkeerbedrijf als benadeelde vermelden in PV
gerechtelijk PV / IBN kaart (ne varietur)  ( wielklem ) retributiereglementeringkaart onvoldoende zichtbaar achter voorruit
afhankelijk van resultaat nazicht
uitnodiging bureel voor nazichtnagemaakte/gekopieerde kaart bij routinecontrole
SWB Art 193-196 (schriftvervalsing)
gerechtelijk PV / IBN kaart (ne varietur) - politie verwittigt FOD (bij medeplichtigheid titularis)zonder kaart in betalende zone
Art 27.3.1.1 KB 01/12/1975
retributiereglementering


donderdag 5 juni 2014

Drinken en rijden? Niet grappig!


Schokkende beelden uit Antwerpen circuleren op het internet. Een dronken man stapt van op het bekende terras van Kapitein Zeppos, op het Mechelseplein, in zijn auto en niemand houdt hem tegen. Daarna rijdt hij een fietsster aan. Een stunt van het BIVV, zo blijkt. “We moeten écht beginnen leren dat dronken rijden not done is".

Drinken en rijden ... .  Wil je de beelden zien?
BOB 2014 - You Tube

Ga ook eens kijken op de website van het BIVV! Klik op de afbeelding.

dinsdag 3 juni 2014

Federale politie: in 5 jaar tijd geflitste hardrijders verdrievoudigd

De federale politie heeft vorig jaar 1.456.073 hardrijders geflitst, een absoluut record. In vergelijking met 2012 gaat het om een stijging van 17%, in vijf jaar tijd is er zelfs een verdrievoudiging. (Belga)

En bij ons in de politiezone Maasland?

Binnenkort komen de cijfers van 2013 ter beschikking. Voorlopig moeten we het nog even stellen met het laatste jaarverslag:

Onze flitscontroles zijn voornamelijk gericht op die plaatsen waar snelheid (mede) oorzaak is van verkeersongevallen. Er werden in 2012 zo'n 3,5 miljoen voertuigen gecontroleerd op hun snelheid. Daarvan werden er 15.240 in overtreding bevonden. Is dit een relevant cijfer?

Er van uitgaande dat er in België 195 zones van lokale politie zijn en dat de politiezone Maasland een relatief klein korps is, krijgen we door extrapolatie een nationaal cijfer van minimaal 2.971.800 geflitste voertuigen ... Het lijkt er op dat de medewerkers van onze verkeersdienst een gedegen inspanning geleverd hebben. Maar opnieuw, is het cijfer relevant?

Wij denken van niet. De politiezone hanteert geen politiek van cijfertjes. Ons denken en doen is gericht op het behalen van een effect naar veiligheid. Flitscontroles zijn er om de verkeersveiligheid te verhogen, wat vertaald wordt in het aantal verkeersongevallen doen dalen. In 2002 stelden wij 240 verkeersongevallen met gekwetsten vast. Vanaf 2010 staat de teller op 150 (zelfde cijfer voor 2011 en 2012). Op 8 jaar tijd zijn de verkeersongevallen met gekwetsten zo 37% gedaald. Meer dan 1/3 minder menselijk leed in veel families. Dit lijkt wel een relevant cijfer.

verkeersongevallen met gekwetsten 2012

Niettegenstaande onze verkeersinspanningen op de wegen en kruispunten gelijk blijft, daalt het aantal ongevallen met gekwetsten niet meer. Gelijktijdig met ons toezicht en de frequente controles hebben we de voorbije jaren, samen met de lokale besturen en het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer, sterk geijverd voor aanpassing van de infrastructuur. De aanleg van de ovonde te Maaseik, de herinrichting van de N78 (Rijksweg) met keerpunten, de ronde punten op de N75 (Boslaan) zijn de voornaamste voorbeelden die het aantal ongevallen nog moeten doen dalen, 50% t.o.v. 2002 blijft ons streefdoel.

Alleen kunnen we dit echter niet. De hoofdrol is weggelegd voor u als bestuurder, als weggebruiker. Het is utopisch maar als iedereen de wegcode respecteert, hebben we enkel nog gekwetsten bij een aanrijding van een ree of everzwijn. De N75 is inmiddels daartegen beveiligd, wat ook dit risico aanzienlijk vermindert. Voorzichtigheid, oplettendheid, vriendelijkheid brengt uw verkeersveiligheid al een flink stuk op de goede weg.

Vriendelijkheid betekent echter niet dat u de tegenliggers waarschuwt voor een flitscontrole. Bedenk dat die controle wordt uitgevoerd voor uw veiligheid. Bedenk daarbij ook dat de kans dat de snelheidsduivel welke u waarschuwt ongestraft blijft en een verkeersongeval veroorzaakt veel groter is dan de kans dat België de wereldbeker wint (en die kans is al niet gering)!

In de marge nog één cijfertje. Sedert enige tijd worden ook onze herkenbare politievoertuigen ingezet voor snelheidscontroles. Het 'cijfer' bij deze wijze van controleren is vergelijkbaar met een flitspaal, het aantal overtredingen ligt op 0,8% ...