dinsdag 14 december 2010

Politieraad 14.12.2010

...
Om 20u00 ging in de raadszaal van de stad Maaseik de 4de politieraad van 2010 door. De laatste in rij, maar niet onbelangrijk. Alle punten werden met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.

Vooreerst werd de begroting 2010 besproken. Opmerkelijk: het politiecollege en de zone hebben zich geëngageerd om de komende 4 jaren de bijdragen van de 2 steden te bevriezen op de voor 2010 vastgelegde bedragen. De investering in medewerkers is steeds de grootste kost, gevolgd door de werkingskredieten (elektriciteit, brandstof, verzekeringen, ...). In de buitengewone dienst wordt de mogelijkheid geboden de jaarlijkse afschrijvingen op te vangen.
In een volgende punt wordt de nieuwe operationele formatie vastgelegd op 75 politiemensen. Er zullen nog (noodzakelijkerwijze) 3 politiemensen ingezet worden in administratieve diensten. Al de andere ondersteunende taken worden of zijn overgenomen door burgerpersoneel. Door de norm van 69 naar 75 te brengen, is de zone in de mogelijkheid om 5 politiemensen aan te werven. De 5 bedieningen worden nu ingevuld door gedetacheerd personeel. Gedetacheerd personeel zijn mensen die door de federale politie tijdelijk en tegen betaling ter beschikking gesteld worden. Het was vaker een komen en gaan. Nu is gekozen voor continuïteit in de dienstverlening naar de burger. Het gegeven dat de politiezone altijd de middelen van het verkeersveiligheidsfonds gebruikt heeft om mensen te werk te stellen, maakt dat deze operatie doorgevoerd kan worden zonder een wezenlijke meerkost.
Vervolgens besluit de raad om in het kader van de nieuwe formatie 5 bedieningen vacant te laten verklaren. Het betreft 5 bedieningen in de 'Algemene Steun' (lees het interventiegebeuren).
Tenslotte worden in besloten zitting enkele medewerkers van het burgerkader, welke voldoen aan de voorwaarden en geslaagd zijn in de voorziene examens, gestatutariseerd. Een erkenning van geleverde inspanningen.

Om 21u00 was alles rond en konden sommigen nog participeren aan de overwinning van Noliko Maaseik op de sterspelers van Cuneo, de A1 ploeg van Italië!

Vroeger was er geen probleem met alcohol in het verkeer ...


...

maandag 22 november 2010

Eindejaarsfeesten in aantocht ...

...
Een vroegere schoolgenoot stuurde mij het volgende bericht:

"Deze boodschap zou aan iedereen gestuurd moeten worden die autosleutels heeft en ooit in de situatie kan komen, waarin hij onder invloed van drank of drugs zou kunnen gaan rijden. Je zou wel eens een voor jezelf en anderen een incident kunnen veroorzaken, dat jullie leven radicaal veranderd.
Dit is waarschijnlijk de meest intense commercial die ik ooit heb gezien en ze is goed gemaakt. Zo pakken ze dit onderwerp in Australië aan en misschien moeten we ze daar wel een complimentje voor maken. Als je bij dit korte videoverhaal je ogen al droog houdt, dan ben je er in ieder geval stil van. Het veranderde mijn visie ten aanzien van rijden onder invloed in ieder geval.
Als door het doorsturen van deze boodschap ergens op de wereld iemands leven werd gespaard vind ik het de moeite waard."


Het filmpje waar hij over spreekt, kun je vinden op You Tube door de onderstaande link te volgen
Als de film niet rechtstreeks geactiveerd wordt, kopieer dan de link in je browser. Doen, het loont echt de moeite!
En als je kunt, geef de link door aan je familie, vrienden en kennissen, al wie je lief is.
Wel opletten: het zijn vrij schokkende beelden! Als je kijkt, bedenk dan dat wij hiermee 'in het echt' regelmatig geconfronteerd worden. U hopelijk nooit!

Corre, bedankt voor de voorzet!
En voor iedereen: veilige feesten!

Fred Gerarts
Korpschef

dinsdag 5 oktober 2010

Politieraad van 5 oktober 2010

Voorafgaande aan de zitting hebben een aantal nieuwe medewerkers bij de politiezone de eed afgelegd in handen van de burgemeester voorzitter:
Hoofdinspecteurs Alex Govaers, Bart Ramaekers, Erik Simons & Serge Stockmans
Inspecteurs Kris Coremans, Angelo Heussen, Stefan Rutten & Jimmy Wins
De volgende punten werden behandeld:

In openbare zitting

Goedkeuring besluiten vorige politieraad
Goedkeuring begrotingswijziging 2010, nr 1 & 2: bespreking en vastlegging
Dienstjaarrekening 2006 Politiezone Maasland - Vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
Dienstjaarrekening 2007 Politiezone Maasland - Vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de
balans en de resultatenrekening
Goedkeuring aankoop van twee servers volgens de procedure raamcontract
Openstellen van een vacante betrekking inspecteur recherche
Kennisname briefwisseling
Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland. Financieel zijn er een aantal verschuivingen. Door het niet invullen van een aantal bedieningen op vlak van beheer van het korps is er ruimte geschapen om operationeel een tand bij te steken, naar mensen en middelen. Met betrekking tot de verkeersveiligheid wordt eenzelfde resultaat als vorig jaar bereikt. Ingevolge doorgedreven onderzoek werden heel wat mensen aangehouden (op een gegeven ogenblik 15 mensen gelijktijdig in voorhechtenis). Dit heeft heel wat extra werklast meegebracht, met resultaat! Het aantal inbraken en diefstallen is gevoelig gedaald.

In zitting met gesloten deuren
_____________________________________________________________________________________________________
Aanvraag tot pensionering van verschillende medewerkers
Kennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en van de aanwerving van één hoofdinspecteur en twee inspecteurs

dinsdag 22 juni 2010

Verslag fietstocht KEMPEN- EN MAASLANDROUTE 2010

...

De weersvoorspellingen waren dit jaar niet al te gunstig en dit vertaalde zich op donderdag 10 juni ook in de lage opkomst van deelnemers aan de inschrijving.
Uit Heusden-Zolder kwamen slechts 10 deelnemers (vorig jaar 38) en van de politiesportbond waren 6 fietsers op de afspraak. Dertig wielertoeristen uit de omgeving en de drie inrichters brachten het totaal aantal fietsers op 49 = een laagterecord. Helaas, maar misschien een stimulans om volgend jaar nog wat meer reclame te maken.

Het verloop van de fietstocht was perfect: een vlotte inschrijving, uitstekende begeleiding door de motors en de volgwagens, het tempo van de groep werd dit jaar strikt op 30 km/uur gehouden en de weersomstandigheden waren veel beter dan voorspeld. Geen enkele valpartij en weinig fietsers met pech (slechts één deelnemer reed 3x lek). Een regenbuitje na de middagstop kon de pret niet drukken en de 150 km doorheen onze mooie Limburgse natuur waren sportief genieten.
Kortom: de aanwezige deelnemers waren zeer tevreden én kregen na afloop nog gratis frieten. Als dat geen reclame is voor volgend jaar ! Ook enkele collega’s kwamen nog opdagen voor een frietje en een gezellige babbel (ook wat meer reclame nodig en misschien een of andere namiddagactiviteit ?).

De fietstocht werd ingericht voor een goed doel: de Sint-Vincentiusverenigingen uit Maaseik en Dilsen-Stokkem. Via de vriendenkring kan eerstdaags een bedrag van 150€ worden overgemaakt, niet zo heel veel maar wie het kleine niet eert ……

Met dank voor de onmisbare medewerking:
- politiezone Heusden-Zolder
- politiezone Maasland
- voetbalvereniging Wurfeld
- cafetaria sporthal Heusden-Zolder
- Patrick, Mustafa, Gert, Maria, Monique
- Het Belang van Limburg
- Sportdienst Stad Maaseik

Afspraak volgend jaar op donderdag 09 juni 2011 ???
Hopelijk tot dan,

De inrichters:
Bertie Hoho
Gerard Schulpen
Peter Vrinssen

dinsdag 15 juni 2010

CEPOL seminarie "Quality Management Systems"
Onder de auspiciën van CEPOL (opleidingsinstituut voor de politie van de EG) heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek een seminarie georganiseerd inzake het managen van kwaliteitssystemen. Het seminarie gaat door in Ceske Budejovice, Zuid-Bohemen.


Onze korpschef, Fred Gerarts, is uitgenodigd om er als deskundige te spreken over eigentijds politiemanagement. Kwaliteitssystemen zijn één zaak, je medewerkers zo ver krijgen dat ze kwaliteit willen leveren in de dienstverlening naar de burger is zeker zo belangrijk. De structuren en systemen om dit mogelijk te maken is de essentie van zijn uiteenzetting.
Toch wel een mooie bevestiging van de wijze van werken van onze politiezone.

woensdag 28 april 2010

Politieraad 27 april 2010

...

In openbare zitting
1. Kennisname van het ontslag als politieraadslid van mevrouw Rosette Dupont
2. Eedaflegging en installatie van de heer Ludo Vanstreels als lid van de politieraad
3. Aankoop van meubilair voor de diensten ICT, recherche en verkeer
4. Openstellen van een vacante betrekking HINP n.a.v. de nakende mutatie van hoofdinspecteur Eddy Aerden
5. Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland over het werkjaar 2009. Er lag een nadruk op de problemen die ontstaan door het niet invullen van de personeelsformatie. Niettegenstaande de voorkomende onderbezetting werd toch goed politiewerk geleverd. De mensen in het korps blijven in de geest van samenwerking de schouders onder een goede dienstverlening aan de burger blijven zetten. Iedere vaststelling is er één te veel, iedereen gaat er voor om ze te voorkomen! Voor een overzicht van de presentatie, klik [hier]

In zitting met gesloten deuren
6. Pensionering van de heer Dello die de politiezone ondersteunde op vlak van onderhoud en herstellingen in eigen beheer, altijd ten dienste van onze medewerkers om het werken binnen de politie goed te laten verlopen
7. Aanvraag tot pensionering van hoofdinspecteur Neyens M, verantwoordelijke voor het wijkgebied Maaseik
8. Benoeming in de graad van aanstelling van de hoofdinspecteur Matthy Vangrimbergen en Mathieu Neyens. Een mooie erkenning van hun inzet, dikke proficiat!
9. Benoeming van Peter Leurs in het administratief en logistiek kader van de lokale politie, mede verantwoordelijk voor de ondersteuning van het ICT-gebeuren binnen de politiezone
10. Kennisgeving van de selectieprocedures, verslag van de jury en van de aanwerving van
- Tielens Raf als inspecteur Recherche
- Govaers Alexander hoofdinspecteur Recherche
- Wins Jimmy inspecteur Verkeer
- Simons Eric hoofdinspecteur Wijk
- Ramaekers Bart hoofdinspecteur Wijk
- Stockmans Serge hoofdinspecteur Onthaal
- Coremans Kris inspecteur Algemene Steun
- Rutten Stefan inspecteur Algemene Steun
- Heusen Angelo inspecteur Algemene Steun

vrijdag 23 april 2010

Zelf cannabis kweken: lucratief… of toch niet echt?

...Steeds vaker stuit de politie op cannabisplantages in woningen. Afgelopen jaar (2009) werden in het arrondissement Tongeren 74 cannabisplantages opgerold, waarvan 20 alleen al in de politiezone Maasland. Ruim 10.000 planten werden door ons vernietigd, goed voor een straatwaarde van ongeveer € 2.000.000,-.

Op het eerste zicht lijkt het opzetten van een kleine plantage in de kelder of op de zolder van uw woning bijzonder lucratief. Men spreekt soms van opbrengsten van 10.000 euro per oogst. Maar de realiteit is vaak anders. De benodigde materialen voor een plantage koopt men aan in een “growshop”, dit zijn –in Nederland- legale bedrijven die alle benodigde materialen kunnen aanleveren. Heel vaak gaat achter de gevel van een growshop echter een georganiseerde criminele bende schuil. Wij stellen vaak vast dat mensen met schulden een plantage opzetten om op korte termijn uit de armoede te komen. Het opzetten van een plantage kost echter al gauw 10-15.000€. De growshop biedt dan aan de nodige materialen te leveren op voorwaarde dat de opbrengst van de eerste twee oogsten integraal naar hen gaat. Dus pas na een half jaar begint men zelf “winst” te maken, als uw volgende oogst niet gestolen wordt tenminste. De criminele organisaties deinzen er immers niet voor terug met zwaar geweld (afpersing, bedreigingen, wapenvertoon) uw planten te komen stelen. De winst alweer gaan vliegen… en u blijft met schulden zitten bij de criminele organisatie. Zo geraakt u steeds dieper in de problemen.Bovendien is de kans dat uw plantage door de politie ontdekt wordt bijzonder groot. Een cannabisplantage kan men immers nooit volledig verborgen houden voor de buitenwereld. Zo is er bijvoorbeeld steeds geur- en lawaaihinder, u dient elektriciteit te stelen, er is een zeer groot risico op brand, kans op Co-vergiftiging, … kortom er zijn ontzettend veel risico’s verbonden aan een cannabisplantage. Wanneer een plantage ontdekt wordt, krijgt dit uiteraard ook een gerechtelijk staartje. Op het telen van drugs staan gevangenisstraffen tot 5 jaar en/of geldboetes tot 100.000 € en verbeurdverklaring van alle goederen die met de plantage te maken hebben (bvb uw woning, uw voertuig,…).

Ten slotte wensen wij tevens te wijzen op het gevaar van het gebruik van cannabis. Vroeger dacht men dat het roken van een jointje geen kwaad kon, doch recente studies tonen aan dat de gevolgen van marihuana of hasj veel ernstiger zijn dan men dacht en dit zowel op korte (verminderde aandacht, kans op verkeersongevallen,…) als op lange termijn (verslaving, kankerverwekkend). Zoek dus tijdig hulp wanneer u in aanraking komt met drugs.

Bezin dus eer ge begint…

Noot:
Voor hulp bij drugprobleem: CAD Limburg, Luikersteenweg 134, 3500 Hasselt, Tel: 011/27 42 98
Voor hulp bij schulden: neem contact met uw plaatselijke OCMW-dienst
Voor andere info: Politiezone Maasland, Maastrichtersteenweg 21, 3680 Maaseik, Tel: 089/ 56 92 11 of Nieuwstraat 32, 3650 Dilsen-Stokkem, Tel: 089/ 79 09 00

donderdag 22 april 2010

Diabetes: opgelet, zetduivel heeft toegeslagen ...

...
In het vorig bericht werd aangegeven:
Na de diagnose van suikerziekte moet je naar de gemeente om een nieuw en aangepast rijbewijs aan te vragen. Het nieuwe rijbewijs wordt kosteloos afgeleverd en is voorzien van een vervaldatum.

Hier is er een spijtig misverstand: het eerste aangepaste rijbewijs dient betaald, de volgende vernieuwingen worden door de gemeente kosteloos uitgevoerd.

Onze excuses voor dit misverstand en voor de eventuele veroorzaakte ergernis ...

dinsdag 9 maart 2010

Diabetes: opletten met je rijbewijs!Diabetes (suikerziekte) is een steeds vaker voorkomende ziekte in onze moderne samenleving. De diagnose van diabetes is erg. Plots moet je overal op letten, mag je dit niet meer en dat moet je net wel doen. Eén van die 'dats' is het rijbewijs.

Na de diagnose van suikerziekte moet je naar de gemeente om een nieuw en aangepast rijbewijs aan te vragen. Het nieuwe rijbewijs wordt kosteloos afgeleverd en is voorzien van een vervaldatum. De duur van geldigheid varieert van 3 tot 5 jaar.
Opgelet: de aanvraag moet vergezeld zijn van een rijgeschiktheidsattest dat opgemaakt wordt door de behandelende arts.

Vergeet ook niet dat uw autoverzekeraar een kopie dient te krijgen van uw rijbewijs. Ofwel levert u die af tegen ontvangstbewijs bij uw makelaar of aangetekend naar uw verzekering. Dit is echt nodig, uw verzekering dient op de hoogte te zijn van het risico dat zij indekken. Niet signaleren zou achteraf wel eens een dure rekening kunnen worden.

Mensen met een professioneel rijbewijs (vrachtwagenbestuurders, autobuschauffeurs, ...) moeten een rijgeschiktheidsattest aanvragen op basis van het advies van een endocrinoloog (specialist) en oogarts.

donderdag 11 februari 2010

Weet u nog? Alcoholcontroles: iedere dag van de week!


Sinds februari van vorig jaar worden ELK weekend (van vrijdagavond tot maandagmorgen) DOORLOPEND controles uitgevoerd.

Hij of zij die zaterdagmorgen terugkomt van de markt kan net zo goed gecontroleerd worden als de bestuurder op weg naar een 'afterparty' op zondagmorgen om 11u00. In december hebben we dat uitgebreid naar dagelijkse controles, dus ook op de werkdagen is iedere dag één of meerdere ploegen op straat gegaan voor controles.

Onze stelling: het aantal verkeersongevallen met geïntoxiceerde bestuurders moet naar beneden. Wij willen dat door onze aanpak op stap zijnde autobestuurders niet meer kunnen zeggen:"Geef ons nog maar één, ik ben toch nog nooit gecontroleerd ..."

En jawel: over het ganse jaar 2009 zijn de vaststellingen van alcoholgebruik door bestuurders betrokken in een verkeersongeval met gekwetsten gedaald van 11% naar 8%. Om dit te bereiken werden in 2009 ongeveer 1.700 adentesten afgenomen.

En het goede nieuws: in 2010 zetten we deze inspanningen verder. Streefdoel is 2.000 ademtesten om zo een verdere daling van het 'positieve' percentage te bekomen!

Rij veilig, rij zonder drank of drugs gebruikt te hebben!