maandag 17 december 2007

Nieuw patrouille en interventievoertuig (verkeer)Garage Jacobs Dilsen heeft, als Volvo concessiehouder, een nieuw patrouille- en interventievoertuig afgeleverd. Het betreft een Volvo V70, volledig uitgerust voor de ondersteuning van het politiewerk binnen de politiezone Maasland. Het voertuig is o.a. voorzien van de nodige signalisatie, beschikt over een publiek-adres voor kennisgeving aan de bevolking (omroepsysteem te gebruiken bijvoorbeeld bij een gaslek), schrijftafel (schrijfwerk in het voertuig).
De sleutels werden overhandigd voor Volvo Jacobs door René Peeters aan inspecteur Mathieu Dreessen, lid van onze verkeersdienst. Het voertuig zal deze week nog effectief in gebruik genomen worden voor onze dienstverlening aan de inwoners van de politiezone.vrijdag 23 november 2007

Een (on)veiligheidsgevoel is altijd relatief …

De Vlamingen tussen 18 tot 75 jaar oud, voelen zich behoorlijk onveilig. Meer dan drie kwart meent dat de straten de laatste 10 jaar onveiliger zijn geworden. Bijna 70% durft kinderen niet alleen op straat te laten en is van oordeel dat je ’s avonds extra voorzichtig moet zijn. Meer dan de helft meent dat de politie hen niet meer tegen criminelen kan beschermen. 40% en meer doet ’s avonds niet meer open als wordt aangebeld en durft de woning tijdens de vakantie niet onbewaakt achterlaten. Meer dan een derde sluit na het instappen de wagen uit angst te worden overvallen.


Een positief gevolg is dat mensen trachten te voorkomen dat ze slachtoffer worden. Preventief gedrag is ruim verspreid of wordt alleszins door velen overwogen of wenselijk geacht: kinderen binnen houden (70%), ’s avonds op straat extra voorzichtig zijn (69%), alarmsystemen installeren (62%), het huis niet onbewaakt voor langere tijd achterlaten (43%), de deur van de wagen sluiten ook als men er in zit (34%).


De onveiligheidsgevoelens zijn echter veel hoger bij oudere dan bij jongere mensen, zijn ook veel hoger bij de vrouwen dan bij de mannen. Maar deze onveiligheidgevoelens zijn merkelijk lager bij mensen met een hoge graad van cultuurparticipatie, zo ook bij bij mensen die frequent contact hebben met vrienden en/of aan vrijwilligerswerk doen. Buitenshuis komen blijkt te helpen!

Bijna alle empirische studies stellen vast dat oudere mensen zich onveiliger voelen dan jongeren, terwijl de frequentie van slachtofferschap net het tegengestelde laat vermoeden. Met andere woorden, mensen voelen zich onveilig terwijl er geen criminaliteit is dewelke dat gevoel kan rechtvaardigen. Volgens verschillende studies dienen de hogere onveiligheidsgevoelens van bijvoorbeeld de oudere mensen verklaard door hun grotere kwetsbaarheid, gekoppeld aan de zware consequenties (bijvoorbeeld, permanent verlies van mobiliteit of blijvende functionele beperkingen) bij slachtofferschap. Dat leidt tot grotere voorzichtigheid en frequenter preventief gedrag. Daarenboven worden oudere mensen ook dikwijls in de media als slachtoffer voorgesteld, wat het gevoel van kwetsbaarheid kan vergroten en de kans van projectie op misdaad in de hand werkt. Die argumenten, evenals empirische veralgemening laten vermoeden dat hoge leeftijd gepaard gaat met onveiligheidsgevoelens.


Zo is er in een recent uitgevoerde studie zowel voor Maaseik, het Maasland en de provincie een hogere score inzake angst voor roof, diefstal of inbraak in de woning. Onze cijfers binnen de politiezone geven aan dat we toch mogen en moeten relativeren. Indien de beschikbare cijfers inzake bijvoorbeeld inbraken in woningen vergelijkbaar gemaakt worden, d.w.z. in verhouding plaatsen met het aantal inwoners, dan krijg je volgende coëfficiënten:
▪ België 0,41
▪ Arrondissement Tongeren 0,60
▪ Maaseik 0,24
▪ Dilsen-Stokkem 0,25
Maaseik en Dilsen-Stokkem hebben toch wel een bijzonder geruststellende score. Het fenomeen woninginbraken wordt dan ook al meer dan 5 jaar door de politie prioritair aangepakt en klaarblijkelijk met enig succes. Zorgen maken over onveiligheid is niet nodig. Laat dit echter niet tot zorgeloosheid leiden: voorkomen is nog steeds beter dan genezen! Een goed gesloten deur helpt altijd. Mensen die toch nog ongerust zouden zijn mogen altijd en op ieder moment de politie contacteren. Voor contact zie http://www.politie-maasland.be/ of bel tijdens de bureeluren 089/569 211 (Maaseik) of 089 790 900 (Dilsen-Stokkem), voor dringende gevallen niet aarzelen om 101 te kiezen. Wij komen echt liever een keer te veel dan te laat.
Wenst u de volledige tekst van de studie: zie http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/pdf/survey/gepeild2003/onveiligheid.pdf
Op onze website vindt u nog een aantal preventietips: http://www.politie-maasland.be/inbraak.html

dinsdag 6 november 2007

Politie Maasland in LissabonFred Gerarts, our chief of police, is this week in Lisbon, Portugal. He is attending a seminar of Cepol. As an agency of the European Union (EU), CEPOL's mission is to bring together senior police officers from police forces in Europe - essentially to support the development of a network - and encourage cross-border cooperation in the fight against crime, public security and law and order by organising training activities and research findings.

Op een door de Europese Gemeenschap ingericht seminarie legt hij de wijze van opbouw en werking van onze politiezone voor aan collega’s uit Europese landen. Het is tevens de bedoeling dat hij meer verneemt inzake informatiegestuurde, gemeenschapsgerichte politiezorg, een visie op politiewerk die ook onze politiezone meer en meer invult.

donderdag 18 oktober 2007

OBD: 1.125 € voor het goede doel


Tijdens de open bedrijvendag werd ons cafetaria druk bezocht. Aan democratische prijzen werd drank, koffie, gebak en snacks (Bertho’s frietmobiel) aangeboden. Wij hadden het vaste voornemen om een eventuele opbrengst ter beschikking te stellen van een goed doel binnen de politiezone. Al snel kwamen we terecht bij Sint-Vincentius, aanwezig in beide gemeenten.

De taak die de Sint-Vincentiusvereniging op zich neemt, haar uitgangspunt, bestaat erin de minderbedeelden tegemoet te komen, zonder onderscheid van ras noch godsdienst, en hen zowel morele als concrete, materiële hulp toe te reiken. Als politiedienst kunnen we steeds beroep doen op deze mensen om voor hulpbehoevenden bij te springen, met voedsel, met kledij, voor hulp. Wilt u meer over hen weten: http://www.vincentdepaul.be/
Heeft u weet van mensen die het moeilijk hebben, dan kunt u terecht bij

  • St-Vincentius Maaseik, Hepperstraat 40B, elke donderdag van 8u30 tot 11u30 en iedere derde donderdag van 19 tot 20u00.

  • St-Vincentius Dilsen-Stokkem, Ommersteyn, Verschuylenhof Rotem elke 1ste en 3de woensdag van de maand tussen 9 en 10u00.

Heden werden vertegenwoordigers van de verenigingen uitgenodigd op het commissariaat te Maaseik. In aanwezigheid van de voorzitter van het politiecollege, burgemeester Jan Creemers, en het kerncomité van onze OBD kregen mevrouw May Vos-Deprouw van Dilsen-Stokkem en Jan Exelmans vergezeld van Dr. Vital Goessens van Maaseik 1.125 euro uitgekeerd. Volgens de begrotingssleutel van de politiezone (55 en 45%) werd dat 506 € voor Dilsen-Stokkem en 619 € voor Maaseik.

Al de mensen die ons bezocht en het goede doel gesteund hebben: dank! Het laat ons toe iets terug te doen voor een vrijwilligersorganisatie die met raad en daad mensen bijstaat.

maandag 8 oktober 2007

OBD: 2.500 maal bedankt voor uw bezoek!

Ons onthaal heeft bij de open bedrijvendag alle registers opengetrokken. Zij verwelkomen de 2.500 bezoekers met een woordje uitleg, overhandigden een geschenkje en maakten de mensen wegwijs.

Buiten konden de mensen van 1 tot 5 uur terecht bij medewerkers van Binnenlandse Zaken welke in die korte tijd maar liefst 170 fietsen graveerden. In het politiegebouw werden de bezoekers eerst naar het eerste verdiep verwezen. Boven in de hall stond een informatiestand over technopreventie Vervolgens was er in het slachtofferhulplokaal een standje over de dienst Jeugd en Sociaal van onze politie. In het verhoorlokaal werd informatie over drugs en vooral het drugprobleem verstrekt. Verder op de gang ter was er een stand van Jobpol met informatie over een loopbaan bij de politie. Bij alle standen werd de nodige uitleg verstrekt door medewerkers van de politiezone. In ons briefinglokaal werd de film “Go for Police” doorlopend getoond. Beneden werd in een verhoorlokaal foto’s getoond van ongevallen van in de jaren ’60, ondersteund door een presentatie die uitlegde wat er gebeurt als het noodnummer 101 getelefoneerd wordt. In het interventielokaal vond de bezoeker een stand over wapens opgesteld, was er informatie over de doorkijkspiegel en een tafel voor vingerafdrukken. Kinderen konden er (tot vreugde van hun ouders) een handpalmafdruk maken en meekrijgen. De cellen stonden voor een keer ver open en konden bezichtigd worden. Enkele wijklokalen waren opengesteld met toelichtingen rond de wijkgebieden en wijkwerking. In een ander wijklokaal werd de werking van de politiezone - politiecollege en politieraad getoond.

Buiten was er een informatiestand over verkeer met onder andere snelheidsmeting van bromfietsen, de flitswagen, de anonieme voertuigen en een alcoholtest In de andere garage werd een cafetaria ingericht met daarin een schminkstand voor de kinderen. Achteraan op de koer werd een springkasteel opgesteld. In een staticshow werden de door de politie gebruikte voertuigen, auto’s en motoren, getoond. Er was een patrouille van de cavalerie, de bereden federale politie, aanwezig. Deze twee ruiters patrouilleerden in de omgeving en de kinderen konden een kort ritje op een paard doen. Ons eigen fietsteam gaf doorlopend demonstraties met een hindernisparcours en een aanhouding met gebruik van (nep)pepperspray. Aansluitend werd de menigte toegesproken en ‘bespoten’ door de bemanning van een sproeiwagen. Het hondenteam van PZ HAZODI gaf demonstraties van een waak en aanvalshond en een kleine demo over speuren. Een drughond en begeleiders van de federale politie gaven eveneens enkele demonstraties met de nodige toelichtingen. Alle demonstraties volgden elkaar vlot op en menig bezoeker had veel lof over ons initiatief.

De interesse voor uw politiekorps heeft ons nog eens bevestigd in ons enthousiasme en de waardering voor ons werk. En niet te vergeten: uw bezoek en het verbruik in ons geïmproviseerd cafetaria heeft meer dan 1.000 euro opgeleverd, een bedrag dat binnenkort ter beschikking gesteld wordt van verenigingen in Maaseik en Dilsen-Stokkem die zich inzetten voor kansarmen en hulpbehoevenden. Bedankt mensen!vrijdag 5 oktober 2007

1ste Run & Bike ingericht door Politiezone Maasland

Mede door het voorbeeld van de politiezone Eupen die reeds een paar jaren succesvol een run & bike inrichten, namen Gerard Schulpen en Peter Vrinssen het initiatief om dergelijke loop- en fietswedstrijd ook bij ons doorg te laten gaan. Het gaat hier om een zuiver recreatieve sportactiviteit waarbij teambuilding een zeer belangrijke factor is. Ter team moet je een afstand van ongeveer 15 km afleggen, ieder team heeft één fiets ter beschikking zodat een teamlid moet lopen en de andere meefietsen, aflossen mag zo dikwijls als het team zelf wil, het team moet wel bij elkaar blijven (max.10m). De voorinschrijvingen waren niet zo best, behalve 29 teams van onze Limburgse politieschool PLOT, melden zich slechts een 5-tal teams. Op vrijdag 5 october, ondanks een schitterend nazomerweertje, kwam daar nog één team bij. Niet bijster hoopgevend maar mede dat we door de politieschool heel veel jongeren aan de start hadden hopen we dat de volgende jaren het deelnemersveld zal groeien. Het parcours dat Gerard en Peter hadden uitgestippeld lag midden in de prachtige bossen rondom de Driepaalhoeve en iedere deelnemer was daarvan overtuigd: ondanks de inspanning die toch moet geleverd worden was genieten van de mooie natuur er zeker bij. Naar de toekomst toe willen we zeker de nadruk leggen op het feit dat deze run & bike een recreatieve sportactiviteit is met de Olympische gedachte dat deelnemen is belangrijker dan winnen. Teamwork en ontspanning is evenzeer zo belangrijk. Alzo hopen we toch meer politiemensen aan de start te krijgen want aan sport doen in functie van je gezondheid enerzijds en ontspanning en teambuilding onder collega's anderzijds zijn toch belangrijke factoren in de uitbouw van goed functionerende politie.

De atleten in beeld:


De resultaten (er op klikken levert groter formaat):