woensdag 24 juni 2009

Vakantie = afwezigheidstoezicht

De grote vakantie is nu echt in zicht. U kunt dan ook langzamerhand gaan denken aan het beveiligen van uw woning tegen inbraak. De zomer en de vakantie-uittocht zijn immers dikwijls periodes waarin inbrekers toeslaan.
Enkele eenvoudige maatregelen om inbraak te voorkomen :
• Licht de buren in over de periode dat u afwezig bent;
• Laat een vertrouwenspersoon de brievenbus leegmaken, de rolluiken op- en aflaten;
• Laat het gras maaien;
• Werk met tijdschakelaars voor de verlichting;
• …

De nieuwe politiedienst “police on web” bestaat nu één jaar. Hiermee kunt u uw afwezigheid zeer gemakkelijk via de site www.police-on-web.be
aan de politiediensten melden. De politiediensten zullen dan regelmatige controles uitvoeren aan de woning en elk verdacht element melden.
U kunt deze volledig kosteloze dienstverlening ook rechtstreeks via de politiezone aanvragen.

Prettig Verlof !!

woensdag 17 juni 2009

Een avondje uit is niet altijd voor iedereen even plezierig

Overlast wordt steeds vaker als prioritair leefbaarheids- en veiligheidsfenomeen aangehaald. Kwetsbare plaatsen zijn vooral uitgaansbuurten en centra met bijhorende winkelstraten, winkels, horecazaken en schoolomgevingen. Ook onze politiezone ontsnapt niet aan dit gegeven. De escalatie van het fenomeen overlast noodzaakte de politie ertoe om de burgemeester als bestuurlijke autoriteit maatregelen te laten nemen.

Een burgemeester is de eerste verantwoordelijke voor de openbare orde, rust en veiligheid. Hij heeft daartoe verschillende mogelijkheden tot optreden of om te laten tussenkomen. Zo kan overlast bestaan uit geluidsoverlast. Voor geluidsoverlast kan een gemeentelijk reglement toegepast worden of de wet van 18.07.1973 betreffende de bestraffing op geluidshinder, of het koninklijk besluit van 24.02.77 houdende vaststellingen van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, of de milieuwetgeving VLAREM II. Zelfs voor overlast buiten de inrichting, maar een gevolg van de uitbating van de inrichting geldt de nieuwe gemeentewet, artikel 134quater. Indien de openbare orde rond een voor het publiek toegankelijke inrichting wordt verstoord door gedragingen in die inrichting, kan de burgemeester besluiten deze voor een bepaalde tijd te sluiten. Het een en ander is natuurlijk aan strikte voorwaarden en vaststellingen onderworpen. Dergelijke ingrijpende maatregelen vragen een zorgvuldige dossieropbouw.

Dit neemt niet weg dat inwoners van Elen, Rotem, Dilsen, Stokkem, Lanklaar, Maaseik, Neeroeteren, Opoeteren en Dorne, die in de buurt van een inrichtingen wonen die veel volk trekken, kunnen gestoord zijn in hun rust: door instellingen die systematisch evenementen organiseren, een café of een concentratie van een aantal cafés in één zelfde omgeving, het af en aan gerij in de buurt van bepaalde instellingen en andere vormen van overlast veroorzaken irritaties die een gestructureerde aanpak vereisen omwille van verkeersproblemen, geluidsoverlast, drugsproblematiek, vechtpartijen, vandalisme, zwerfvuil enz.
Vanuit de politie zijn wij vragende partij om ons deze klachten te melden. Liefst op het moment van gebeuren zodat wij effectieve vaststellingen kunnen doen.

Als politie willen wij zeer zorgvuldig te werk gaan wanneer er meerdere instellingen bij elkaar zijn gelegen waarvan er slechts één voor de ordeverstoring in aanmerking komt.
Het is daarbij vanzelfsprekend dat personen die zich schuldig maken aan het verstoren van de openbare orde, veiligheid en rust steeds afzonderlijk zullen vervolgd worden losstaand van de maatregelen die er tegen de inrichting genomen worden.

Instellingen welke informatie wensen over het voorkomen van overlast, mogen steeds contact opnemen met ons. Zelf hebben we (spijtig genoeg) enige expertise kunnen opbouwen. Ook kunnen we u in contact brengen met andere diensten (stedelijke milieudienst, …) welke over een veelheid aan informatie beschikken.

Let wel: wit staat tegenover zwart, yin en yang, goed en kwaad, overlast en verdraagzaamheid. Van Dale omschrijft lachen als “door een vertrekking van de mondhoeken en de onderste delen van het aangezicht, al of niet vergezeld van een reeks hoorbare adem-stoten, een gewaarwording van vrolijkheid of opgewektheid uitdrukken. Uitdrukkingen: schaterend, luidkeels lachen, gieren van het lachen, in lachen uitbarsten, …”. Lachen, plezier maken is dus niet iets dat je stilletjes in een hoekje doet. Plezier maken moet je ook kunnen verdragen. Net zoals plezante gasten de (nacht)rust van anderen kunnen respecteren. Met een heerlijk, warme zomer in het verschiet, moeten we dit toch wel voor elkaar kunnen betekenen.

dinsdag 9 juni 2009

VERSLAG 18° KEMPEN- en MAASLANDROUTE – POLITIEZONE MAASLAND

Op donderdag 4 juni 2009 mochten we 136 wielertoeristen begroeten aan de inschrijvingstafel van onze jaarlijkse fietstocht. Hiervan waren 37 fietsers die ’s morgens in groep vertrokken waren in Heusden-Zolder. Dankzij onze collega Danny Wendelen van de politiezone Heusden-Zolder kennen we ieder jaar deze samenwerking die een groot aantal wielertoeristen uit Heusden-Zolder naar Maaseik brengt.
Er waren 16 fietsers uit de provincie Antwerpen, 1 uit Brussel, 17 uit Nederland en de overigen waren Limburgers, vooral uit Heusden-Zolder, Maaseik (22) en uit Bree (19). Van die fietsers zijn er 16 lid van de Belgische Politie Sportbond.
De inschrijving en het vertrek aan de nieuwe “Lotto-Dôme”, was voor velen, ook Maaseikenaars, een eerste kennismaking met de nieuwe sporttempel en bijhorende accommodatie, en dan moet het nieuwe zwembad nog afgewerkt. Bewonderende blikken én dus een beetje reclame.
De volgwagen voor herstelling, die dit jaar voor het eerst werd bestuurd door Gert, moest slechts enkele pechvogels uit de nood helpen. Het goede weer?
Op het einde, met nog slechts 3 kilometers voor de boeg, was er helaas nog een kleine valpartij waarbij een deelnemer toch wel ernstig gekwetst werd aan de heup. We wensen hem langs deze weg alleszins een spoedig herstel.
De tocht van 149 km doorheen ons prachtige Limburgse landschap werd een sportieve prestatie waarbij de deelnemers blijk gaven van een zeer goede conditie, dat mag je tenminste toch afleiden uit een gemiddelde van iets meer dan 30 km/uur. Desalniettemin willen we volgend jaar de snelheid toch naar beneden doen, last but not least om de veiligheid onderweg nog te verhogen. Belofte maakt schuld !!!
De dag werd zoals altijd afgesloten met een gratis tombola én een lekkere pint bier.

Met dank aan:
- politiezone Maasland voor de begeleidingsvoertuigen en de logistieke steun
- de sportdienst Maaseik voor de kleedkamers en de gratis sportverzekering via Bloso
- de Lotto-dôme Maaseik en de sporthal Olympia in Heusden-Zolder
- politiezone Heusden-Zolder
- de medewerkers Patrick, Mustafa, Maria en Monique voor de belangeloze maar waardevolle inzet

De inrichters
Bertie Hoho – Gerard Schulpen – Peter Vrinssen