vrijdag 23 november 2007

Een (on)veiligheidsgevoel is altijd relatief …

De Vlamingen tussen 18 tot 75 jaar oud, voelen zich behoorlijk onveilig. Meer dan drie kwart meent dat de straten de laatste 10 jaar onveiliger zijn geworden. Bijna 70% durft kinderen niet alleen op straat te laten en is van oordeel dat je ’s avonds extra voorzichtig moet zijn. Meer dan de helft meent dat de politie hen niet meer tegen criminelen kan beschermen. 40% en meer doet ’s avonds niet meer open als wordt aangebeld en durft de woning tijdens de vakantie niet onbewaakt achterlaten. Meer dan een derde sluit na het instappen de wagen uit angst te worden overvallen.


Een positief gevolg is dat mensen trachten te voorkomen dat ze slachtoffer worden. Preventief gedrag is ruim verspreid of wordt alleszins door velen overwogen of wenselijk geacht: kinderen binnen houden (70%), ’s avonds op straat extra voorzichtig zijn (69%), alarmsystemen installeren (62%), het huis niet onbewaakt voor langere tijd achterlaten (43%), de deur van de wagen sluiten ook als men er in zit (34%).


De onveiligheidsgevoelens zijn echter veel hoger bij oudere dan bij jongere mensen, zijn ook veel hoger bij de vrouwen dan bij de mannen. Maar deze onveiligheidgevoelens zijn merkelijk lager bij mensen met een hoge graad van cultuurparticipatie, zo ook bij bij mensen die frequent contact hebben met vrienden en/of aan vrijwilligerswerk doen. Buitenshuis komen blijkt te helpen!

Bijna alle empirische studies stellen vast dat oudere mensen zich onveiliger voelen dan jongeren, terwijl de frequentie van slachtofferschap net het tegengestelde laat vermoeden. Met andere woorden, mensen voelen zich onveilig terwijl er geen criminaliteit is dewelke dat gevoel kan rechtvaardigen. Volgens verschillende studies dienen de hogere onveiligheidsgevoelens van bijvoorbeeld de oudere mensen verklaard door hun grotere kwetsbaarheid, gekoppeld aan de zware consequenties (bijvoorbeeld, permanent verlies van mobiliteit of blijvende functionele beperkingen) bij slachtofferschap. Dat leidt tot grotere voorzichtigheid en frequenter preventief gedrag. Daarenboven worden oudere mensen ook dikwijls in de media als slachtoffer voorgesteld, wat het gevoel van kwetsbaarheid kan vergroten en de kans van projectie op misdaad in de hand werkt. Die argumenten, evenals empirische veralgemening laten vermoeden dat hoge leeftijd gepaard gaat met onveiligheidsgevoelens.


Zo is er in een recent uitgevoerde studie zowel voor Maaseik, het Maasland en de provincie een hogere score inzake angst voor roof, diefstal of inbraak in de woning. Onze cijfers binnen de politiezone geven aan dat we toch mogen en moeten relativeren. Indien de beschikbare cijfers inzake bijvoorbeeld inbraken in woningen vergelijkbaar gemaakt worden, d.w.z. in verhouding plaatsen met het aantal inwoners, dan krijg je volgende coëfficiënten:
▪ België 0,41
▪ Arrondissement Tongeren 0,60
▪ Maaseik 0,24
▪ Dilsen-Stokkem 0,25
Maaseik en Dilsen-Stokkem hebben toch wel een bijzonder geruststellende score. Het fenomeen woninginbraken wordt dan ook al meer dan 5 jaar door de politie prioritair aangepakt en klaarblijkelijk met enig succes. Zorgen maken over onveiligheid is niet nodig. Laat dit echter niet tot zorgeloosheid leiden: voorkomen is nog steeds beter dan genezen! Een goed gesloten deur helpt altijd. Mensen die toch nog ongerust zouden zijn mogen altijd en op ieder moment de politie contacteren. Voor contact zie http://www.politie-maasland.be/ of bel tijdens de bureeluren 089/569 211 (Maaseik) of 089 790 900 (Dilsen-Stokkem), voor dringende gevallen niet aarzelen om 101 te kiezen. Wij komen echt liever een keer te veel dan te laat.
Wenst u de volledige tekst van de studie: zie http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/pdf/survey/gepeild2003/onveiligheid.pdf
Op onze website vindt u nog een aantal preventietips: http://www.politie-maasland.be/inbraak.html

dinsdag 6 november 2007

Politie Maasland in LissabonFred Gerarts, our chief of police, is this week in Lisbon, Portugal. He is attending a seminar of Cepol. As an agency of the European Union (EU), CEPOL's mission is to bring together senior police officers from police forces in Europe - essentially to support the development of a network - and encourage cross-border cooperation in the fight against crime, public security and law and order by organising training activities and research findings.

Op een door de Europese Gemeenschap ingericht seminarie legt hij de wijze van opbouw en werking van onze politiezone voor aan collega’s uit Europese landen. Het is tevens de bedoeling dat hij meer verneemt inzake informatiegestuurde, gemeenschapsgerichte politiezorg, een visie op politiewerk die ook onze politiezone meer en meer invult.