vrijdag 28 november 2008

Lawaaioverlast en privéfeestjes

Het organiseren van privéfeestjes in een tent in de tuin is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Ondermeer de geringere kosten ten opzichte van het huren van een zaal of het laten doorgaan van het feestje in een horeca-zaak is hieraan wellicht niet vreemd.
De stedelijke diensten worden dan ook meer en meer overstelpt met aanvragen om dit te mogen organiseren én om daarbij een afwijking te krijgen van de geluidsnormen.
Vooral dit laatste is hierbij van belang. Een vergunning voor een privéfeest te organiseren hoef je namelijk niet aan te vragen, iedereen is vrij familie of vrienden uit te nodigen. Een muziekinstallatie plaatsen en tot in de vroege uurtjes muziek produceren zal echter veelal tot overlast voor de buren zorgen (tenzij je ze - allemaal - hebt uitgenodigd). De reglementering inzake het veroorzaken van nachtlawaai is hier echter onverminderd van toepassing.
De milieuwetgeving voorziet dat enkel bij openbare festivals en evenementen de afwijking op de geluidsnormen van toepassing kan zijn …
Het blijft aangeraden om privéfeestjes in openlucht of in een tent die door hun aard voor overlast zouden kunnen schriftelijk te melden bij het stadsbestuur (dienst feestelijkheden): Wie, waar en wanneer? De dienst Feestelijkheden stuurt de melding ter kennisgeving door naar de politie. Zo is geweten waar feesten doorgaan en kan de politie, wanneer de buurt uigenodigd is, desgevallend een discreet toezicht uitoefenen in de omgeving
Uiteraard dienen ook de personen die geen melding hebben gedaan zich te houden aan de reglementering inzake nachtlawaai.