dinsdag 5 november 2013


Iedere dag alcohol- en drug- (en snelheid)controles
Niettegenstaande een hoog aantal controles, zijn er binnen onze politiezone nog steeds te veel slachtoffers van rijden onder invloed van drugs of alcohol. Bij 1 op 10 (!!!) verkeersongevallen met gekwetsten, werd door minstens één van de bestuurders onder invloed gereden. Nog altijd rijden te veel mensen te snel of onder invloed van alcohol of drugs omdat men overtuigd is van de eigen rijvaardigheid én omdat men meent dat weinig of niet gecontroleerd wordt in het weekend. U mag het vrij geloven: beide stellingen kloppen niet!


Bespaar uzelf en de anderen veel ellende: rij alcohol- en drugsvrij!

dinsdag 15 oktober 2013


Voor de collega's van West-Limburg, en (misschien morgen) voor ons ...
Politieraad 29 Nov 2013, 20.00uPolitiezone Maasland 5383
Provincie Limburg


Voorafgaande aan de zitting werd hoofdinspecteur Benny Ramaekers verzocht de eed af te leggen in handen van de burgemeester voorzitter.


In openbare zitting

1.       Goedkeuring verslag politieraad van 30.04.2013
2.       Goedkeuring begrotingswijziging 2013, nr 1 & 2: bespreking en vastlegging
3.       Aanstelling van een verzekeringsconsultant m.h.o. op de audit en mogelijk vernieuwing van de verzekeringsportefeuilles van de politiezones - deelname aan de openbare aanbesteding van de Provincie Limburg (raamovereenkomst)
4.       Goedkeuring van de aankoop van een digitale snelheidsmeter - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze
5.       Openstellen van een vacante betrekking inspecteur algemene steundienst
6.       Aanpassing van de formatie van de politiezone – interne verschuivingen n.a.v. de optimalisatie van de inzet van het middenkader
7.       Kennisname briefwisseling
8.       Vaststelling van de opdrachtbrief van de korpschef
9.       Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland en het zonale veiligheidsplan
Gebruikte dia's bij de uiteenzetting: klik hier voor het overzicht

Dankwoord voor de heer Willy Neijens welke van de oprichting van de politiezone tot nu de taak van bijzondere rekenplichtige nauwgezet en plichtbewust op zich heeft genomen.
Tevens woorden van dank en lof aan het adres van commissaris Steve Provost voor zijn deskundige en professionele inzet voor het korps. Steve Provost zal vanaf 1 januari 2014 het mandaat van korpschef van de politiezone St Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken worden.
In zitting met gesloten deuren
10.    Goedkeuring van de aanvraag tot pensionering
11.    Kennisname van het besluit van het politiecollege zetelend in de functie van hogere tuchtoverheid
12.    Kennisname van de oppensioenstelling van de heer Willy Neijens, bijzondere rekenplichtige


13.    Tijdelijke bijzondere rekenplichtige
14.    Aanstelling bijz ondere rekenplichtige

15.    Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit, arbeidsongeval van 18.10.2011 en 05.01.2011


dinsdag 6 augustus 2013


Gemotoriseerde tweewielers ...De helm is verplicht voor scooters en bromfietsen van klasse A en klasse B. Dit geldt ook voor Nederlandse onderdanen ... (de wetgever spreekt niet van Belgische bestuurders)!

Het dragen van beschermende kledij is verplicht voor bestuurders en passagiers van motorfietsen. Onder beschermende kledij verstaat de wethouder, naast de reeds jaren verplichte helm, handschoenen, een jas met lange mouwen, een lange broek of een overall en laarzen of schoenen die de enkels beschermen.dinsdag 30 juli 2013


Natuurgebieden zijn niet altijd veilig!


Onze groene provincie trekt jaarlijks talloze natuurliefhebbers aan, gaande van jeugdkampen over natuurfotografen en ruiters tot privé-bezitters. Ongeveer 35 000 hectare bestaat uit bossen, heide en vengebied. Wanneer de vegetatie droog is, zijn deze gebieden soms heel brandgevoelig en een natuurbrand kan zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Om onze natuurlijke rijkdommen niet verloren te laten gaan, maar niet in het minst om de liefhebbers ervan maximaal te beschermen stelde de provinciale veiligheidscel in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een Bijzonder Nood- en Interventieplan  (BNIP) Bos- en Natuurgebieden op.    
Een belangrijk aandachtspunt in het BNIP Bos- en Natuurgebieden is preventie. Eén van die preventieve maatregelen is het sensibiliseren van de bevolking: in bepaalde periodes van het jaar is de kans op brand immers groter dan in andere periodes. Hoe meer mensen zich hier van bewust zijn, hoe minder mensen er gevaar zullen lopen.
Hou er rekening mee dat je nooit een open vuur mag houden in deze gebieden zonder aanvraag bij ANB, zij verlenen vb. machtigingen aan jeugdkampen. Het brandrisico in deze natuurgebieden wordt dagelijks berekend en gemeten aan de hand van de meteorologische toestand. Afhankelijk van het brandrisico zijn preventieve codes afgesproken met de verschillende interventiediensten: groen, geel, oranje en rood. 


Verschillende preventieve codes       

GROEN: Weinig gevaar. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: Gevaar. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.
ORANJE: Groot gevaar. Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt, wordt er mogelijk meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden permanent bemand om de situatie in de gaten te houden.        
ROOD: Acuut gevaar. Wees voorzichtig! De toegang tot een (bepaald) gebied wordt afgeraden en mogelijk wordt het gebied zelfs afgesloten (incl. fietsroutenetwerk, ruiter- en menpaden e.d.). Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens blijven permanent bemand.
Wat kunt je zelf doen als je een brand ontdekt?
-          Bel 1-1-2 en probeer zo precies mogelijk de locatie van de brand te situeren;
-          Ga uit de rook en wacht de brandweer op als dat in veilige omstandigheden kan;

-          Is de situatie niet veilig? Kies dan een vluchtweg waarlangs je snel het brandende gebied kunt verlaten.

vrijdag 28 juni 2013


Reddingspunten in het bosLimburg is dé groene provincie van Vlaanderen. Ook in politiezone kan je naar hartelust genieten van de natuur en de afwisselende landschappen. Wandelen, fietsen of paardrijden zijn ideale manieren om tot rust te komen. Maar wat als je iets aan de hand krijgt? Hoe weet je dan waar je bent?
De paaltjes van de fiets- en menroutes* zijn uitgerust met Lambertcoördinaten. Noodsituatie? Dan kan je de cijfers op het plaatje doorbellen naar het nummer ‘112’.
Naast deze paaltjes werden er sinds kort op strategische plaatsen ook reddingspunten geplaatst. 

Naast een ongeval – zo’n punt is altijd bereikbaar voor een ambulance - kan je als bezoeker en natuurliefhebber via deze weg ook een (beginnende) natuurbrand melden aan de interventiediensten.Kom je een reddingspunt tegen dat beschadigd is of waarvan de cijfercode onduidelijk is geworden? Neem als je kan een foto en stuur deze naar reddingspunt@limburg.be.

(*enkel in de Kempen met uitzondering van het Park Hoge Kempen)

woensdag 5 juni 2013


Hinderlijk parkeren op parkeerplaatsen voor personen met een handicap (extra in de kijker van 10 tot 30.06)


Van 10 tot 30 juni leggen we met extra toezichten de klemtoon op het asociaal verkeersgedrag van de
weggebruiker t.o.v. personen met een handicap.
Er kunnen ter zake twee soorten van strafbaar gedrag onderscheiden worden :
 Enerzijds zijn er de bestuurders die, zonder houder te zijn van een parkeerkaart voor
personen met een handicap, hun voertuig toch parkeren op een dergelijke plaats en zich
dus schuldig maken aan een inbreuk op de Wegcode.
 Anderzijds zijn er de bestuurders die onrechtmatig gebruik maken van een dergelijke
parkeerkaart. Deze kaart mag enkel gebruikt worden indien de titularis ervan het
voertuig zelf bestuurt of vervoerd wordt in het geparkeerde voertuig. Het is ook vooral aan
deze bestuurders dat extra aandacht zal gegeven worden.

graag duidelijk zichtbaar!


donderdag 2 mei 2013


Politieraad met samenvatting jaaroverzicht 2012


Voorafgaande aan de zitting heeft inspecteur Timothy Bracke de eed afgelegd in handen van de burgemeester voorzitter.

  


In openbare zitting

Goedkeuring verslag politieraad van 01.02.2013
Goedkeuring van de aankoop van 9 ISLP-workstations via raamakkoord: FORCMS-PC-
Goedkeuring van de aankoop van twee wijkvoertuigen via raamcontract DSA 2012 R3 593, post 8B
Goedkeuring van de aankoop van divers kantoormeubilair - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze
Goedkeuring van de aankoop van een UPS - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze
Kennisname briefwisseling
Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland


In zitting met gesloten deuren
Kennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en goedkeuring van de aanwerving van een technisch en logistiek medewerker niveau D binnen het CALog-kader
Kennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en van de aanwerving van een hoofdinspecteur algemene steundienst, mobiliteitscyclus 2012/05 (reeksn° 1871)

woensdag 6 februari 2013


Vermissing voorkomen ... (dwaalgedrag bij personen met dementie)

 


één telefoonnummer voor vragen rond geweld, misbruik en kindermishandeling


Toets van 1 maart af het telefoonnummer 1712 en je komt terecht bij het meldpunt voor geweld, misbruik en kindermishandeling. Gedaan met moeilijke telefoonnummers. Gedaan met het zoeken naar wie je best aanspreekt voor welk probleem. Via 1712 zet een professionele hulpverlener je meteen op het juiste spoor en wijst je de weg naar de persoon of dienst die jou kan helpen, bij jou in de buurt.

De voordelen van 1712 op een rij?

- Eén meldpunt, één aanspreekpunt.
- Eén nummer voor alle vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.
- Eén nummer waar je elke dag tussen 9 en 17 uur terecht kunt.
- Eén nummer voor jong en oud, man of vrouw. Het meldpunt is er voor iedereen.
- Eén gratis en anoniem nummer. Je naam zeggen, hoeft niet. En van je gesprek is er geen spoor op je telefoon- of gsm- factuur.
- Eén team van hulpverleners zit klaar om naar jou te luisteren, te informeren en je zo snel en
zo goed mogelijk te begeleiden naar de juiste hulpverlener of dienst.

Enkele voorbeelden:

Mijn tante slaat haar zoon. Kan ik haar dat beletten?
Ik wil weg bij mijn man, die me mishandelt. Wat zijn mijn rechten?
Mijn ouders maken voortdurend ruzie. Ik slaap slecht. Wie kan me helpen?
Mijn buurman valt me lastig. Hoe pak ik dat aan?
Een jongen uit de zesde klas bedreigt me. Waar kan ik hulp vragen zonder dat hij het weet?
Ik ben 13 en aangerand en durf dat niet aan mijn ouders vertellen. Wat moet ik doen?

1712 is geen kliklijn, geen scheldlijn en ook geen protestlijn maar een meldpunt, een aanspreekpunt voor wie en vraag heeft over geweld, misbruik of mishandeling.

vrijdag 1 februari 2013


Installatie nieuwe politieraad PZ Maasland 

In openbare zitting
 

 


 
 
 
1.       Mededeling inzake de geldigverklaring van de verkiezingen van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad
2.       Nazicht en geldigverklaring van de geloofsbrieven
3.       Eedaflegging en aanstelling van de politieraadsleden
4.       Vaststelling van de ranglijst van de politieraadsleden
5.       Huishoudelijk reglement van de politieraad
6.       Toekenning van presentiegelden
7.       Berekening van de presentiegelden door het Sociaal Secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI)
8.       Kennisname van de goedkeuring van het verslag van de politieraad van 18.12.2012
9.       Delegatiebevoegdheid aankoopprocedure
10.    Kennisname briefwisseling


Het jongste politieraadslid ...


... publieke belangstelling