vrijdag 27 november 2009

Alcoholcontrole 24/7

-
Binnen de politiezone Maasland wordt al geruime tijd iedere dag en nacht van het weekend gecontroleerd op rijden onder invloed (alcohol, drugs). Met de start van de BOB-campagne wordt dit initiatief uitgebreid NAAR IEDERE DAG VAN DE WEEK!
U kunt de komende periode 24 uur op 24, 7 dagen op 7 voor een alcoholcontrole uit het verkeer gehaald worden. Het is zeker geen pesterij van bestuurders, het is de uitdrukking van een vaste wil om de niet mis te verstane boodschap uit te dragen dat rijden en alcohol niet samen gaan!Mogelijke gevolgen bij vaststelling van rijden onder invloed van alcohol:
Bij alcoholintoxicatie van 0,22 tot 0,35 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt een onmiddellijke inning ten belope van 137,5 euro geïnd.
Een zelfde bedrag wordt als minnelijke schikking voorgesteld als uit een bloedanalyse een gelijkwaardige intoxicatie blijkt van 0,5 tot 0,8 pro mille bloed.
Wordt die onmiddellijke inning niet voldaan of is er een iets hogere alcoholconcentratie dan stelt de procureur des Konings een minnelijke schikking tot 550 euro voor.
Bij weigering die voorgestelde minnelijke schikkingen te voldoen wordt nagenoeg steeds vervolgd door de politierechtbank.
De personen die onder invloed zijn van minstens 0,65 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht (1,5 pro mille bloed), worden in regel steeds voor de politierechtbank gedagvaard.
(opm: 0,22 mg/l uitgeademde lucht = 0,5 pro mille of gram per liter bloed)Laat het uw feestvreugde niet bederven, zorg wanneer het nodig is steeds voor een BOB!