dinsdag 7 oktober 2008

Run & Bike Maasland - Editie 2008

De Run en Bike 2008 is gestreden: dikke proficiat aan alle deelnemers! Dank voor de medewerkers van de politiezone die het evenement mogelijk hebben gemaakt. Alle uitslagen en meer foto's kunt u vinden op:

woensdag 1 oktober 2008

Politieraad 30 september 2008

 • Eedaflegging nieuwe inspecteur
 • Goedkeuring begrotingswijziging 2008, nr 1 & 2: bespreking en vastlegging
 • Goedkeuring van het leveren en plaatsen, met onderhoudscon-tract, van kamerplanten in de lokalen van de commissariaten te Maaseik en Dilsen-Stokkem van de politiezone Maasland. Begroting 2008
 • Goedkeuring aankoop van een verkeersanalysetoestel, van vijf snelheidsdisplays, van een technisch voertuig
 • Levering van aardgas aan de provinciale instellingen, stads- en gemeentebesturen, OCMW’s, kerkfabrieken, politiezone’s, vzw’s en intergemeentelijke verenigingen 2008. Besluit i.v.m. aanstelling NV SPE
 • Delegatiebevoegdheid aankoopprocedure
 • Openstellen vacante betrekkingen n.a.v. nakende pensioneringen
 • Kennisname van de overeenkomst tot samenwerking tussen de politiezones Noordoost Limburg en Maasland
 • Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland
  slideshow (klikken linker muisknop)
 • Kennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en goedkeuring van de aanwerving van een CALog-medewerker niv. B – Maatschappelijk assistent.
 • Kennisname en goedkeuring pensioenaanvragen
 • Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit, arbeidsongevallendossiers