dinsdag 6 maart 2007

Politieraad: de raadsleden
(klik foto)


De heer Jan Creemers, burgemeester stad Maaseik, voorzitter
Mevrouw Lydia Peeters, burgemeester stad Dilsen-Stokkem
De heer Mat Zoons, Maaseik
Mevrouw Nicole Coenen, Dilsen-Stokkem
De heer Theofiel Snijkers, Dilsen-Stokkem
De heer Nicolas Van de Beek, stad Dilsen-Stokkem
De heer Marcel Raets, Maaseik
De heer Philippe Van Cauwelaert, Maaseik
Mevrouw Ria Flamant, Maaseik
De heer Chretien Van De Beek, Dilsen-Stokkem
De heer Albert Stassen, Dilsen-Stokkem
De heer Mahjoub Credid, Maaseik
De heer André Willen, Maaseik
De heer Jacky Daniels, Maaseik
Mevrouw Tiziana Marini, Dilsen-Stokkem
Mevrouw Katrien Vissers, Dilsen-Stokkem
Mevrouw Sara Didden, Maaseik
Mevrouw Sarah Geebelen, Maaseik
De heer Ludo Curvers, Dilsen-Stokkem

Politieraad: zitting van 06 maart 2007, 20 uur

In openbare zitting
 1. Kennisgeving ontslag politieraadslid en opvolgers dd. 22.01.2007, en van zijn opvolgers
 2. Kennisname aanduiding, eedaflegging en installatie vervanger als lid van de politieraad, vaststelling rangorde politieraadsleden
 3. Kennisname en goedkeuring verslagen van de politieraad dd. 20.12.2006 en 01.02.2007
 4. Kennisname en goedkeuring jaarverslag 2006
 5. Kennisname en goedkeuring actieplannen 2007 m.i.b.v. de verkeersveiligheidsovereenkomst
 6. Voorstel begroting 2007 – gewone dienst van de politiezone: bespreking en goedkeuring
 7. Voorstel begroting 2007 – buitengewone dienst van de politiezone: bespreking en goedkeuring
 8. Kennisname mobiliteitscyclus 2006-02, aanstelling Inspecteur lid bij de DSCH – Diensten (reeksnummer 2810) op 01.05.2007
 9. Kennisname en goedkeuring behoeftebepaling mobilteitsregeling 2007-01: vacantverklaring van 3 betrekkingen inspecteur van politie – Wijk en 1 hoofdinspecteur van politie – Wijk
 10. Kennisname van de aankoop persoonlijke beschermings- en interventiemiddelen bij hoogdringendheid omwille van een verhoogd veiligheidsrisisco

In zitting met gesloten deuren

 1. Vaststelling blijvende invaliditeit, arbeidsongevallendossiers
 2. Kennisname en goedkeuring pensioenaanvragen