dinsdag 6 maart 2007

Politieraad: zitting van 06 maart 2007, 20 uur

In openbare zitting
 1. Kennisgeving ontslag politieraadslid en opvolgers dd. 22.01.2007, en van zijn opvolgers
 2. Kennisname aanduiding, eedaflegging en installatie vervanger als lid van de politieraad, vaststelling rangorde politieraadsleden
 3. Kennisname en goedkeuring verslagen van de politieraad dd. 20.12.2006 en 01.02.2007
 4. Kennisname en goedkeuring jaarverslag 2006
 5. Kennisname en goedkeuring actieplannen 2007 m.i.b.v. de verkeersveiligheidsovereenkomst
 6. Voorstel begroting 2007 – gewone dienst van de politiezone: bespreking en goedkeuring
 7. Voorstel begroting 2007 – buitengewone dienst van de politiezone: bespreking en goedkeuring
 8. Kennisname mobiliteitscyclus 2006-02, aanstelling Inspecteur lid bij de DSCH – Diensten (reeksnummer 2810) op 01.05.2007
 9. Kennisname en goedkeuring behoeftebepaling mobilteitsregeling 2007-01: vacantverklaring van 3 betrekkingen inspecteur van politie – Wijk en 1 hoofdinspecteur van politie – Wijk
 10. Kennisname van de aankoop persoonlijke beschermings- en interventiemiddelen bij hoogdringendheid omwille van een verhoogd veiligheidsrisisco

In zitting met gesloten deuren

 1. Vaststelling blijvende invaliditeit, arbeidsongevallendossiers
 2. Kennisname en goedkeuring pensioenaanvragen