maandag 20 maart 2017

Dagorde politieraad 21 maart 2017 om 20u00 Administratief Centrum Maaseik, Lekkerstr 10OPENBARE ZITTING

01        Verslag politieraad 29 december 2016 - goedkeuring
02        Ontslag politieraadslid Bours Ellen - kennisname
03        Ontslag politieraadslid Craenen Rita - kennisname
04        Aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven en verkozenverklaring mevrouw Coenen Nicole
05        Aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven en verkozenverklaring mevrouw Venken Noëlla
06        Goedkeuring door het federaal toezicht - begrotingswijziging nr. 1 en 2 gewone en buitengewone dienst voor het dienstjaar 2016 - politiezone Maasland - kennisname
07        Goedkeuring door het federaal toezicht - politiebegroting dienstjaar 2017 - politiezone Maasland - kennisname
08        Gezamenlijke aankoop van elektriciteit en aardgas voor de periode 2019-2021 - goedkeuring en aanstelling van Infrax als opdrachtencentrale
09        Aankoop van ICT-materiaal volgens FORCMS raamcontract Smals-BB-001.031/2014, FORCMS-AIT-091-2, 091-1, FORCMS-PC-093-1, 093-3 - goedkeuring
10        Aankoop van 2 interventievoertuigen met politietoebehoren via raamcontract DSA 2016 R3 010 en 007 - goedkeuring
11        Aankoop van een anoniem voertuig - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze - goedkeuring
12        Garageverkoop van afgeschreven materiaal aan het personeel politiezone Maasland - goedkeuring
13        Openstellen van een betrekking commissaris van politie - goedkeuring
14        Openstellen van een betrekking inspecteur onthaal - goedkeuring
15        Toelichting korpschef aangaande de werking van het politiekorps - kennisname

BESLOTEN ZITTING

16        Arbeidsongeschiktheid

donderdag 2 maart 2017

6 maart tot 27 maart 2017 de thema-actie "GORDEL / KINDERZITJES"

Van 6 maart tot 27 maart 2017 gaat de de thema-actie "GORDEL / KINDERZITJES" door. Het is de bedoeling om enerzijds de bestuurders én de passagiers te herinneren aan de plicht de gordel te dragen in de auto (artikel 35 van de Wegcode), anderzijds de bestuurders bewust te maken van de noodzaak om de vervoerde kinderen veilig vast te maken in hun voertuig.
Maak de 'klik'!