woensdag 24 december 2008

Eine heele feine Kiersmes en ein nuuj sjitterend joar vol energie en meugelikhede toegewens


Vrede, vreugde en veiligheid voor 2009!
Wij willen alleszins onze bijdrage daartoe leveren.

Vanwege alle medewerkers van de politiezone,
Fred Gerarts
Zonechef