woensdag 22 oktober 2014

Politieraad Politiezone Maasland 5383 - Zitting van 21 oktober 2014BESLOTEN ZITTING

01        Aanduiding secretaris politieraad en politiecollege
02        Aanduiding titularis waarnemend secretaris politieraad en politiecollege

Eedaflegging van Chiara Berben, nieuwe medewerkster van de politiezone.
Ze is werkzaam als inspecteur binnen de algemene steun Dilsen-Stokkem.


OPENBARE ZITTING

03        Verslag politieraad van 18 juni 2014 - goedkeuring
04        Ontslag politieraadslid Haeldermans Gunter en afstand van mandaat opvolger Ignoul Gerard -
kennisname
05        Ontslag politieraadslid Didden Raf en afstand van mandaat opvolger
Raets Marcel - kennisname
06        Verkozenverklaring politieraadslid Janssen Madeleine Ghislaine RenĂ©e
en opvolger Vermeulen Hilde Mia Rik - kennisname
07        Verkozenverklaring politieraadslid Schaefer Antoon Hubert Willem en
opvolger Opsteyn Raf Peter Joseph – kennisname

Eedaflegging van de nieuwe politieraadsleden

08        Vaststelling rangorde politieraadleden met ingang van 21 oktober 2014
09        Politiebegroting Politiezone Maasland dienstjaar 2014 - goedkeuring door federaal toezicht -
kennisname
10        Politiebegroting Politiezone Maasland dienstjaar 2014 - gemeentelijke
dotatie stad Dilsen-Stokkem - goedkeuring door federaal toezicht -
kennisname
11        Begrotingswijziging dienstjaar 2014, nr 1 en 2 - goedkeuring 
12        Uitdienststelling materiaal behorend tot het patrimonium van politiezone
Maasland - goedkeuring
13        Retributiereglement voor het vangen, het verzorgen en het hoeden van
rondzwervende, verloren of achtergelaten honden - goedkeuring
14        Rapportering door de korpschef betreffende de werking van politiezone
Maasland - kennisname
 o Jaarverslag 2013 is opgenomen in de documenten van de website
 o Presentatie stand van zaken ter zitting:
           


BESLOTEN ZITTING

15        Pensioen van inspecteur Jeugd en Sociaal - kennisname