donderdag 18 september 2014

Sexueel geweld, wat nu?

Op 3 augustus 2014 is er een nieuwe wet ter bestrijding van seksisme in werking getreden: voortaan kan elk gebaar of elke handeling waarbij een persoon zwaar en openlijk geminacht wordt  omwille van zijn/haar geslacht, leiden tot een verschijning voor de strafrechtbank, die een gevangenisstraf van één maand tot één jaar en/of een boete van 50 tot 1000 euro kan uitspreken. België is zo het eerste land dat een duidelijke ondersteuning biedt aan slachtoffers van seksisme.

Hierbij willen we u vragen ons te helpen bij het kenbaar maken van deze wet en zo een hoofdrol te spelen bij de bevordering van het wederzijds respect tussen burgers.

De brochure «Anti-seksisme, gebruiksaanwijzing», bevat meer informatie en uitleg over deze nieuwe wet. U kunt deze brochure digitaal ontvangen, downloaden op de sites www.ibz.be en http://igvm-iefh.belgium.be/nl/.

En ze verder verspreiden.

Met dank!