donderdag 24 april 2008

Politie Maasland aan het werk in Litouwen

Burgemeester Jan Creemers en korpschef Fred Gerarts zijn in Vilnius, Litouwen. Zij werden uitgenodigd om een bijdrage te leveren op een Europees congres betreffende de rol van kwaliteitsmanagement in de politiewerking.

Jan Creemers zal een 100-tal politieofficieren onderhouden over 'een Belgisch voorbeeld van samenwerking tussen lokale politie en gemeentebestuur'.
Fred Gerarts behandelt het gegeven hoe een kwaliteitsmodel als EFQM een hulp kan zijn voor een verantwoordelijke van een lokale politiedienst.

Het is opvallend dat voor het congres meerdere sprekers uit België gevraagd werden. Vanuit de federale politie is ook Jacques Philippaerts, hoofd van het Departement Relaties met de Lokale Politie, aanwezig. Hij spreekt over de visietekst 'naar een excellente politiezorg'. Namens Europol Den Haag spreekt Limburger Danny Janssen over de toepassing van CAF (common assessment framework). Limburg zendt haar zonen uit ...

dinsdag 22 april 2008

6-7-8: Oud Limburgs Schuttersfeest te Opoeteren op 6 juli 2008Op 6 juli 2008 gaat de OLS door te Opoeteren. Dit zal enige verkeershinder met zich meebrengen. Voor zij die het feest niet willen bijwonen, is Opoeteren die dag wellicht best een te mijden plaats.
Er wordt redelijk wat verkeer verwacht vanuit het Noorden (Weert, Roermond). Neeroeteren zal een belangrijk knooppunt worden. Organisatorisch wordt getracht zo veel als mogelijk het verkeer te verwerken over de rijksweg N78. In Dilsen kan dan de Europalaan genomen worden waardoor rechtstreeks toegang verkregen wordt tot de gratis parkings in de onmiddellijke nabijheid van de optocht en feestweide.

Wenst u meer details: raadpleeg Google-maps, volg de 'link'
- voor de parkings PARKINGS
- voor de locaties van optocht en feestweide OLS
of ga naar de website van St.-Dionysius Opoeteren


dinsdag 1 april 2008

CCV (commando- en controlevoertuig)

De firma ‘Motorhomes Konings’ Heeft op 22 maart een op maat gemaakt commando- en controlevoertuig afgeleverd aan de politiezone Maasland.
Het voertuig werd door de politiezone geconcipieerd in samenwerking met voornoemde firma met het oog op een goede dienstverlening aan de bevolking.

Het voertuig heeft in essentie een drieledige functie:

Verkeerscontroles
Gebruik voor coördinatie en uitvoeren van verkeerscontroles. Het voertuig is zodanig uitgerust dat zowel alcohol- als drugcontroles volledig afgewerkt kunnen worden op het terrein, op de plaats van controle. Dit voor zowel het
afnemen van de nodige testen als een belangrijk deel van de administratie. Om binnen verschillende dispositieven te kunnen werken, is het voertuig uitgerust met specifieke signalisatie en verlichtingsmogelijkheden.

Mobiel commissariaat
Het voertuig heeft een zodanige indeling dat gebruik gemaakt kan worden van verschillende compartimenten. Er is een onthaalgedeelte waar mensen desgevallend opgevangen kunnen worden of wat dienstig kan zijn als wachtruimte. Een tweede gedeelte kan gebruik voor registratie van klachten of ander politioneel werk. Een derde gedeelte kan gebruikt als communicatiegedeelte. Zo wordt bijvoorbeeld bij calamiteiten, ernstige verkeersongevallen, … een functionele en comfortabele opvang van slachtoffers verzekerd.

Post voor coördinatie en bevelvoering
Bij grote verkeersdiensten en bij Maasoverstromingen of andere catastrofen kan het voertuig dienen als politioneel commandocentrum. Eén ruimte kan dan gebruikt voor briefings, een andere als effectief plannings- en coördinatiecentrum.

Behoudens deze drie functies zijn er natuurlijk nog tal van andere inzetmogelijkheden. Het voertuig kan volledig autonoom werken en beschikt daartoe onder andere over eigen generator, verwarming, sanitair, radiocombinaties, …Grondige controle bij oplevering en de eerste keer ingezet op het terrein