donderdag 27 oktober 2016

Politieraad 27 oktober 2016 om 20u00 in het stadhuis Maaseik

  1. Verslag politieraad 29 juni 2016 - goedkeuring
  2. Begrotingswijziging 2016, nr 1 en 2: bespreking en vastlegging - goedkeuring
  3. Gemeenteraadsbesluit stad Maaseik van 21 maart 2016 betreffende de gemeentelijke dotatie voor de politiebegroting van politiezone Maasland - goedkeuring door gouverneur - kennisname
  4. Gemeenteraadsbesluit stad Dilsen-Stokkem van 11 januari 2016 betreffende de gemeentelijke dotatie voor de politiebegroting van politiezone Maasland - goedkeuring door gouverneur - kennisname
  5. Aanpassing van de formatie van de politiezone - goedkeuring door gouverneur - kennisname
  6. Solidariteitsmechanisme lokale politie - opdrachten van federale aard - prestatielijnen HyCap 2016 - schrijven van Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken - kennisname
  7. Openstellen van een vacante betrekking inspecteur algemene steundienst
  8. Aanstelling van 7 inspecteurs algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2016/05 - reeksnummer 2821 - kennisname
  9. Aanstelling van een boekhouder - B-niveau/ bijzondere graad BD1 - toelating tot stage - kennisname

AANWEZIG: Creemers J., Peeters L. - - Snijkers T., Stassen A., Indemans P., Wahhabi M., Dekkers A., Tollenaere J., Keuren G., Vandewal C., Franssen W., Hellings G., Neyens H., Janssen M., Schaefer A., Craenen R. - Raadsleden
Gerarts F. - Hoofdcommissaris-zonechef
Hermans K. - Secretaris
AFWEZIG: Willen A., Bours E., Vermassen G. (aanwezig vanaf agendapunt 5) - Raadsleden