vrijdag 16 maart 2012

Thema-actie Motorrijders - Motorscreening

Met de motor onderweg?

De Provincie Limburg en de Lokale Politie nodigen motorrijders uit op een motorscreening bij het begin van het nieuwe motorseizoen!

 

Motorrijders zijn het meest kwetsbaar in het verkeer: in 2011 was maar liefst één op vier van de gewonde motorfietsers in Limburg dodelijk of zwaar gekwetst. De 'fout' ligt daarbij zeker niet altijd bij de motorrijder zelf. Meerdere factoren spelen immers een rol bij het tot stand komen van een ongeval.

 

Desondanks wil de Provincie Limburg en de lokale Politie, in samenwerking met het Centrum voor Motorbeheersing, bij het begin van het nieuwe motorseizoen extra aandacht besteden aan de behendigheid en rijvaardigheidstechnieken van motorrijders om zo tot een nog 'verkeersveiliger' Limburg te komen.

 

Dit zullen zij doen door middel van het organiseren van 2 GRATIS motorscreenings. Op deze screening krijgen de motorrijders de kans om gedurende een halve dag een aantal basisvaardigheden aan te leren of op te frissen. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de recente wijzigingen in regelgeving met betrekking tot motorrijders en hun uitrusting.

De eerste motorscreening vindt plaats op 14 april 2012, de tweede vindt plaats op 28 april 2012. Alle motorrijders en scooterrijders vanaf 125cc zijn welkom. Voor 14 april is het terrein van de Centrale Werkplaatsen van de stad Hasselt (Hellebeemden 20, Hasselt) voorzien als lokatie.

 

Deze actie zal ondersteund worden met een affichecampagne en flyers die verspreid zullen worden bij o.a. de lokale politie, het gemeentebestuur, tankstations, motorwinkels, ...

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de verkeersdienst van onze politiezone. Inschrijven voor deze motorscreening kan vanaf 23 maart 2012 bij de provincie Limburg op www.limburg.be/verkeersveiligheid of op het telefoonnummer 011 23 80 43. Let op: Het aantal plaatsen per sessie is beperkt!

De motorscreening zal doorgaan, ook bij regenweer.

donderdag 15 maart 2012

alcohol-, drugs- en snelheidscontroles in héél Limburg!


De SLim-weekendcontroles

Alcohol, drugs en snelheid vormen nog steeds de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Verkeerscijfers wijzen uit dat alcoholgerelateerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel zich vooral voordoen in de weekendnachten. Weekendongevallen blijken bovendien aanzienlijk ernstiger dan verkeersongevallen tijdens de rest van de week.

Vandaar de SLim-acties: ‘SLim’ staat voor ‘Safe Limburg’. SLim-acties zijn gecombineerde verkeersacties gericht op het rijden onder invloed van alcohol, drugs en te hoge snelheid. Deze acties vinden élk weekend plaats, het hele jaar door in minstens 4 politiezones van de Provincie Limburg (streefdoel). In het weekend van 23, 24, 25 en 26 maart 2012 zullen alle 17 lokale politiekorpsen en de WegPolitie Limburg in heel de provincie acties houden!

Dat SLim werkt merken we in de cijfers: in 2011 werden 34.990 alcoholtesten afgenomen. Daarvan bleek 3% positief – dat is een daling ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien (nl. 4%). Maar het aantal bestuurders die zwaar onder invloed zijn (> 0,8 promille) blijft nog altijd zeer hoog met 62%. Van de 117781 gecontroleerde voertuigen op snelheid, reden er 7% te snel. Dat is een procent meer dan het jaar voordien.

Naar aanleiding van de weekendongevallen werden 2080 personen onderworpen aan een ademtest. 385 personen testten positief, dus 19% of bijna 1 op 5 bestuurders betrokken bij een ongeval in het weekend heeft te veel gedronken! In 2011 betreurden we maar liefst 27 weekenddoden. Dat zijn er weliswaar minder dan vorig jaar maar toch nog steeds 27 te veel. De SLim-weekendcontroles blijven dus nodig!

Nog altijd rijden te veel mensen te snel of onder invloed van alcohol of drugs omdat men overtuigd is van de eigen rijvaardigheid én omdat men meent dat weinig of niet gecontroleerd wordt in het weekend.

Ook dit jaar hebben provincie, parketten, burgemeesters, korpschefs van de lokale politie, directeurs-coördinator van de federale politie en WegPolitie Limburg afgesproken om in twee weekends grootscheepse alcohol-, drugs- en snelheidscontroles te laten plaatsvinden in de provincie Limburg onder de noemer SLim. Het eerste grootscheepse gemeenschappelijk actieweekend vindt dus komend weekend plaats. Het tweede gemeenschappelijk actieweekend zal in het najaar plaats vinden.

Eerste groot SLim-controleweekend op 23, 24, 25, 26 maart 2012

Het eerste groot controleweekend van 2012 zal plaatsvinden in het weekend van 23 tot 26 maart 2012. Dat wil zeggen dat er in dat weekend, tussen vrijdagavond 22.00u en maandagmorgen 06.00u, gecombineerde alcohol‑, drugs- en snelheidscontroles zullen gehouden worden door de Limburgse lokale politiezones op lokale en gewestwegen en door de WegPolitie Limburg op de autosnelwegen.

woensdag 14 maart 2012

Nieuwe commissaris vanuit de eigen politiezone

Luc Bamps promoveert tot commissaris


Sedert 01.01.2012 werd het officierenkorps van PZ MAASLAND uitgebreid met een nieuwe medewerker. De politieraad van 18.10.2011 besliste, na kennisname van de selectieprocedure en het verslag van de jury tot de aanwerving van de heer Luc BAMPS als commissaris van politie. Hierdoor groeit hij op verdiende wijze door van hoofdinspecteur naar commissaris.

Luc Bamps startte zijn politiecarrière als lid van het gemeentelijk politiekorps Stad Maaseik op 1 september 1994, waar hij ruime ervaring op deed als wijk- en interventieagent. Op 01.04.2011 werd betrokkene bevorderd in de graad van hoofdinspecteur. Bij de oprichting van politiezone Maasland op 1 januari 2002, werd betrokkene tewerkgesteld als teamchef bij de dienst lokale opsporingen. Behalve het uitvoeren van diverse gerechtelijke onderzoeken was betrokkene bovendien één van de recherche-aanspreekpunten voor het gehele grondgebied “Dilsen-Stokkem en Maaseik ”

In zijn nieuwe taakomschrijving zal commissaris Bamps Luc in de toekomst functioneren als diensthoofd van de gespecialiseerde diensten: Verkeer - Jeugd en Sociale politie en lokale opsporingen. Hierin volgt hij commissaris Steve Provost op welke de nieuwe beleidsofficier van de zone wordt.