woensdag 21 juni 2017

Politieraad 20 juni 2017 om 20u00 raadzaal administratief centrum DIlsen-Stokkem

OPENBARE ZITTING
 1. Verslag politieraad 21 maart 2017 - goedkeuring
 2. Aanleveren en support van ISLP-documenten - goedkeuring
 3. Gezamenlijke aankoop van een gemeenschappelijk hardwareplatform voor de federale en lokale toepassingen ter vervanging van de bestaande federale en eigen servers - principebeslissing
 4. Aankoop van politiekledij voor de dienstjaren 2017 t.e.m. 2020 - aansluiting bij de overheidsopdracht, uitgeschreven door de politiezone Hechtel-Eksel - Leopoldsburg - Peer - goedkeuring
 5. Opdrachtbrief korpschef 2017-2022 - goedkeuring
 6. Openstellen van een betrekking niveau B binnen het CALog-kader - goedkeuring
 7. Openstellen van een betrekking niveau C binnen het CALog-kader - goedkeuring
 8. Openstellen van twee betrekkingen niveau D binnen het CALog-kader - goedkeuring
BESLOTEN ZITTING
 1. Pensioen van CALog medewerkster - kennisname
 2. Pensioen van operationeel medewerker - kennisname
 3. Aanstelling van 1 hoofdinspecteur algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2017/01 - reeksnummer 1803 - kennisname
 4. Aanstelling van 1 inspecteur onthaaldienst - mobiliteitscyclus 2017/01 - reeksnummer 2821 - kennisname
 5. Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit arbeidsongeval

maandag 20 maart 2017

Dagorde politieraad 21 maart 2017 om 20u00 Administratief Centrum Maaseik, Lekkerstr 10OPENBARE ZITTING

01        Verslag politieraad 29 december 2016 - goedkeuring
02        Ontslag politieraadslid Bours Ellen - kennisname
03        Ontslag politieraadslid Craenen Rita - kennisname
04        Aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven en verkozenverklaring mevrouw Coenen Nicole
05        Aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven en verkozenverklaring mevrouw Venken Noëlla
06        Goedkeuring door het federaal toezicht - begrotingswijziging nr. 1 en 2 gewone en buitengewone dienst voor het dienstjaar 2016 - politiezone Maasland - kennisname
07        Goedkeuring door het federaal toezicht - politiebegroting dienstjaar 2017 - politiezone Maasland - kennisname
08        Gezamenlijke aankoop van elektriciteit en aardgas voor de periode 2019-2021 - goedkeuring en aanstelling van Infrax als opdrachtencentrale
09        Aankoop van ICT-materiaal volgens FORCMS raamcontract Smals-BB-001.031/2014, FORCMS-AIT-091-2, 091-1, FORCMS-PC-093-1, 093-3 - goedkeuring
10        Aankoop van 2 interventievoertuigen met politietoebehoren via raamcontract DSA 2016 R3 010 en 007 - goedkeuring
11        Aankoop van een anoniem voertuig - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze - goedkeuring
12        Garageverkoop van afgeschreven materiaal aan het personeel politiezone Maasland - goedkeuring
13        Openstellen van een betrekking commissaris van politie - goedkeuring
14        Openstellen van een betrekking inspecteur onthaal - goedkeuring
15        Toelichting korpschef aangaande de werking van het politiekorps - kennisname

BESLOTEN ZITTING

16        Arbeidsongeschiktheid

donderdag 2 maart 2017

6 maart tot 27 maart 2017 de thema-actie "GORDEL / KINDERZITJES"

Van 6 maart tot 27 maart 2017 gaat de de thema-actie "GORDEL / KINDERZITJES" door. Het is de bedoeling om enerzijds de bestuurders én de passagiers te herinneren aan de plicht de gordel te dragen in de auto (artikel 35 van de Wegcode), anderzijds de bestuurders bewust te maken van de noodzaak om de vervoerde kinderen veilig vast te maken in hun voertuig.
Maak de 'klik'!

maandag 30 januari 2017

Groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigde signaalgevers

Uitstappen maken in groep, vooral met kinderen en jongeren, is in het hedendaagse verkeer niet altijd zonder risico.
Hoe je je als begeleider moet gedragen in het verkeer en welke je rechten en plichten zijn, daarover kom je alles te weten in de infosessies "wegcode voor groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigd signaalgevers" die het provinciebestuur om de twee jaar organiseert. De eerstvolgende infosessies vinden plaats in mei 2017. Deelname is volledig gratis.
De provincie Limburg organiseert de volgende infosessies:
 • groepsleider
  • op 11 mei 2017
  • voor het begeleiden van groepen voetgangers 
  • minimumleeftijd 21 jaar
 • wegkapitein voor fietsers
  • op 15 mei 2017
  • voor het begeleiden van groepen fietsers (bv. in een fietsclub) van 15 tot 150 fietsers
  • minimumleeftijd 21 jaar 
 • gemachtigd signaalgever
  • op 18 mei 2017
  • voor het begeleiden van culturele, sportieve en toeristische evenementen, wielerwedstrijden en niet-gemotoriseerde sportwedstrijden
  • minimumleeftijd 18 jaar
 • wegkapitein voor motorrijders
  • op 22 mei 2017
  • voor het begeleiden van groepen motorrijders van 15 of meer motorrijders
  • minimumleeftijd 25 jaar.
Deze infosessies zijn niet bedoeld voor gemachtigd opzichters. Deelname aan de infosessies is gratis, maar inschrijven is verplicht.
Vanaf 30 januari 2017 kun je inschrijven via deze link: inschrijvingsformulier groepsbegeleiders in het verkeer.