vrijdag 23 december 2016

Thema-actie ‘Verlichting zwakke weggebruikers + bromfietsers’ 9 januari – 13 januari 2017
Van maandag 9 januari tot vrijdag 13 januari 2017 gaat de provinciaal gecoördineerde thema-actie ‘Verlichting – zwakke weggebruikers / bromfietsers’ van start.
Herfst en winter staan in België gelijk aan donkere dagen, met vaak grillig regenachtig weer. Fietsers moeten beseffen dat een degelijke fietsverlichting dan absoluut geen overbodige luxe is.
 “ Fietsverlichting is niet alleen belangrijk om zelf goed te kunnen zien waar je fietst, maar ook vooral dat de andere weggebruikers je goed kunnen zien. Je veilig voelen in het verkeer begint met je zichtbaar maken, val dus op!  Als iedere fietser nu zijn licht aan zou doen, dan zou dat veel onnodige slachtoffers schelen. Elk leven dat we redden is er één!
Fietsen zonder licht in het donker is dus levensgevaarlijk. En fietsverlichting is dan nog maar een minimum; fluo-vestjes en andere fluo-gadgets met verlichting combineren is nog beter! ”
Daarom zullen tijdens de periode van 9 januari tot en met 13 januari, de Limburgse politiekorpsen traditioneel aandacht schenken aan de zichtbaarheid van fietsers en bromfietsers  in het verkeer. Wanneer minderjarigen (-18 jaar) betrapt worden op defecte verlichting of het niet gebruiken van verlichting, kan er gebruik gemaakt worden van het ‘jongeren-pv’ en de hieraan gekoppelde verkeersvormingsklas. Het parket engageert zich om de in het kader van de actie opgestelde processen-verbaal met prioriteit te behandelen.dinsdag 20 december 2016

Politieraad 29 december 20u00 Administratief Centrum MaaseikOPENBARE ZITTING
1
Verslag politieraad 27 oktober 2016 - goedkeuring
2
Begroting 2017 ‘gewone & buitengewone dienst’ en meerjarenplanning - goedkeuring
3
Goedkeuring van de uitbreiding van een vast ANPR-systeem in samenwerking met PZ LAMA, volgens awv-opdrachtencentrale vast ANPR netwerk
4
Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekening 2012 - politiezone Maasland
5
Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekening 2013 - politiezone Maasland
6
Openstellen van een vacante betrekking hoodinspecteur algemene steundienst – invulling formatie (herneming)
BESLOTEN ZITTING
7
Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit - arbeidsongeval van 5 juli 2014 - kennisname
8
Aanstelling van 1 inspecteur algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2016/05 - reeksnummer 2821 - kennisname