dinsdag 22 september 2009

...

Als politiezone proberen wij steeds om op een correcte wijze om te gaan met informatie, naar u als lezer in het algemeen en naar de pers in het bijzonder. Wij hopen op eenzelfde bejegening wanneer wij zelf het voorwerp van nieuws zouden uitmaken.

Familie, vrienden en collega's zijn diep geschokt door het schielijk overlijden van een dierbare collega. De uitdrukkelijke wens van de overledene, van zijn familie en van het korps werd door een aantal kranten niet gerespecteerd. Het is een gemis aan seriniteit. De verstrekte informatie is daarenboven onjuist. De rouwenden zijn getart in en met hun verdriet.

Wij willen alsnog respectvol een gepast stilzwijgen in acht nemen.
Vanaf 20 oktober 2009 zullen wij de activiteiten op de blog hervatten.

...

maandag 7 september 2009

Goed verzekerd?

De elektrische rolstoel mag sinds de aanpassing van de wegcode in maart 2007 ook officieel op de openbare weg. Dit is mooi, maar … er is ook een ongunstig gevolg van die aanpassing in de wegcode. De familiale verzekering zou wel eens niet kunnen betalen bij een verkeersongeval. Want een 'gemotoriseerd voertuig' mag alleen de straat op met de bekende groene kaart van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
Elektrische rolstoelen zijn volgens de Wet op de Aansprakelijkheid Motorvoertuigen op een openbare plaats en op de openbare weg verplicht om een internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs te kunnen voorleggen.
Een dekking door de familiale verzekering is niet voldoende. Men moet echt wel goed nakijken hoever die dekking van de familiale verzekering strekt en bovendien is deze familiale verzekering onvoldoende op strafrechterlijk vlak.
Wij raden dus iedere gebruiker van een elektrische rolstoel aan om bij zijn verzekeringsmaatschappij met klem aan te dringen op een internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs voor zijn elektrische rolstoel. Je kunt echt niet voorzichtig genoeg zijn!

Zie ook artikel uit het Belang van Limburg van 27.10.2009