dinsdag 14 augustus 2007

Einde verlof?

De vakantie is voorbij. Heel wat mensen die hun woonst even achtergelaten hebben, deden voor vakantietoezicht beroep op onze diensten. En het was opnieuw een succes. Weet evenwel dat u voor deze dienstverlening het gehele jaar door beroep kunt doen op uw politie. Het aanvraagformulier hiervoor kunt u vinden op onze website http://www.politie-maasland.be/ (http://www.politie-maasland.be/inbraak.html).

Politioneel zijn we de eerste helft van het jaar goed doorgekomen. Stevig toezicht en goed onderzoek hebben er voor gezorgd dat het aantal woninginbraken bijzonder laag ligt. Enkel inzake het aantal verkeersongevallen blijft hoog. Bij de ongevallen met gekwetsten is bij één op tien alcoholintoxicatie vastgesteld. Bij één op 5 is een fietser of bromfietser betrokken. Ook snelheid is een belangrijke factor bij de oorzaken. Het verkeerstoezicht en de –controles gaan onverminderd door, zoals u wellicht ook in de verlofperiode gemerkt zult hebben. Blijft dat we geen resultaten kunnen boeken zonder uw hulp en de informatie die u ons kunt aanreiken. Aarzel niet om ons te contacteren bij een verdachte situatie. Weet dat wij in 50% van de oproepen in minder dan 7 minuten ter plaatse zijn. U hoeft geen schroom te hebben om te telefoneren, niet geschoten is immers altijd mis. Zowel op het vlak van de criminaliteitsbestrijding (woninginbraken,.. ), verkeer (ongevallen en onveiligheid) en andere domeinen (overlast, vandalisme, enzovoort … ) hebben we nood aan uw hulp. Uw informatie is van levensbelang in het kader van onze informatiegestuurde politiezorg: wat we weten, daar kunnen we iets mee doen! Problemen die leven in uw buurt of wijk en die u ons signaleert, willen we aanpakken. Voor dringende situaties belt u best het nummer 101. Andere contactmogelijkheden vindt u op onze website.