maandag 27 juni 2016Dagorde Politieraad
Politiezone Maasland 5383


Zitting van 29 juni 2016
(20u00 - ACM)P U N T E N L I J S T

OPENBARE ZITTING

01        Verslag politieraad 8 maart 2016 - goedkeuring
02        Goedkeuring van de aankoop van 2 mobiele ademanalysetoestellen met toebehoren via raamcontract DSA 2011 R3 257
03        Goedkeuring van de 2de en laatste fase van de aankoop van 23 kogelwerende vesten en 4 bijkomende hoezen voor de functionaliteiten wijk, recherche en onthaal -  vaststelling opdrachtvoorwaarden en gunningswijze
04        Openstellen via externe werving van een statutaire betrekking niveau B - boekhouder CALog
05        Aanpassing van de formatie van de politiezone - goedkeuring
06        Openstellen van twee vacante betrekkingen inspecteur algemene steundienst - vervangingen NAVAP
07        Openstellen van drie vacante betrekkingen inspecteur algemene steundienst - einde detacheringen
08        Openstellen van een vacante betrekking hoofdinspecteur algemene steundienst - invulling formatie
09        Openstellen van twee vacante betrekkingen inspecteur algemene steundienst - invulling formatie
10        Delegatie door de politieraad aan het politiecollege van de bevoegdheid inzake eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de ge├»ntegreerde politie
11        Delegatie door de politieraad aan het politiecollege van de bevoegdheid tot het aanwerven van operationeel en burgerpersoneel
12        Toelichting korpschef aangaande het jaarverslag 2015 - kennisname

BESLOTEN ZITTING

13-15    Pensieoenen
16        Procedure hernieuwing mandaat korpschef politiezone Maasland - kennisname en beoordeling evaluatieverslag

Nieuwe website informeert toekomstige diereneigenaarsJaarlijks belanden in Vlaanderen bijna 50.000 dieren in een asiel. Een derde is achtergelaten door de eigenaar, vaak omdat er vooraf niet goed is nagedacht over wat het houden van een dier met zich meebrengt. Een huisdier heeft immers aandacht nodig en een goede verzorging. Dat betekent dat je er tijd en geld in moet steken.

Met de campagne ‘Ben je echt klaar voor een huisdier?‘ roept de dienst Dierenwelzijn van het Departement LNE dan ook iedereen die een huisdier wil kopen of adopteren op om eerst huisdierinfo.be te raadplegen. Daar staat alle informatie over de gewenste huisvesting, voeding, verzorging, gedrag, een inzicht in de kosten, … en over de verplichte registratie van dieren.

Ga naar www.huisdierinfo.be