maandag 27 juni 2016Dagorde Politieraad
Politiezone Maasland 5383


Zitting van 29 juni 2016
(20u00 - ACM)P U N T E N L I J S T

OPENBARE ZITTING

01        Verslag politieraad 8 maart 2016 - goedkeuring
02        Goedkeuring van de aankoop van 2 mobiele ademanalysetoestellen met toebehoren via raamcontract DSA 2011 R3 257
03        Goedkeuring van de 2de en laatste fase van de aankoop van 23 kogelwerende vesten en 4 bijkomende hoezen voor de functionaliteiten wijk, recherche en onthaal -  vaststelling opdrachtvoorwaarden en gunningswijze
04        Openstellen via externe werving van een statutaire betrekking niveau B - boekhouder CALog
05        Aanpassing van de formatie van de politiezone - goedkeuring
06        Openstellen van twee vacante betrekkingen inspecteur algemene steundienst - vervangingen NAVAP
07        Openstellen van drie vacante betrekkingen inspecteur algemene steundienst - einde detacheringen
08        Openstellen van een vacante betrekking hoofdinspecteur algemene steundienst - invulling formatie
09        Openstellen van twee vacante betrekkingen inspecteur algemene steundienst - invulling formatie
10        Delegatie door de politieraad aan het politiecollege van de bevoegdheid inzake eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de ge├»ntegreerde politie
11        Delegatie door de politieraad aan het politiecollege van de bevoegdheid tot het aanwerven van operationeel en burgerpersoneel
12        Toelichting korpschef aangaande het jaarverslag 2015 - kennisname

BESLOTEN ZITTING

13-15    Pensieoenen
16        Procedure hernieuwing mandaat korpschef politiezone Maasland - kennisname en beoordeling evaluatieverslag