woensdag 19 augustus 2015

Borden met 70 Km per uur verdwijnen uit het Vlaamse straatbeeld vanaf 2017

Vanaf 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom op de Vlaamse wegen. De huidige snelheidslimiet van 90 km/u zal dus een uitzondering worden. Deze maatregel werd genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen, maar ook om het aantal verkeersborden dat momenteel langs deze invalswegen staat in te perken. In de praktijk geldt de 70 km/u-limiet al op 6.000 km Vlaamse wegen, ten opzichte van een luttele 2.000 km waar er 90 km/u is toegestaan. De maatregel treedt in werking vanaf 1 januari 2017.

maandag 17 augustus 2015

Brommobielen: rijbewijs of niet?

De bestuurder van een brommobiel dient in het bezit te zijn van een rijbewijs A3 (voor bromfietsen). Tot voor kort was het mogelijk om aan deze verplichting te ontsnappen door brommobielen als “traag voertuig” in te schrijven volgens de definitie in artikel 1§2.15.1 van het Technisch Reglement, namelijk “elk motorvoertuig dat wegens zijn constructie en oorsprong een nominale maximumsnelheid van ten hoogste 40 km/u kan bereiken”.
Aan deze “vrijheid “ is paal en perk gesteld sinds het rijbewijs ook verplicht is voor bestuurders van trage voertuigen. Maar aangezien er aan verworven rechten niet geraakt mag worden, zijn personen die vóór 14 februari 1961 geboren zijn, vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs om een bromfiets klasse B te besturen.

Bron: Via Secura (klik op artikel voor origineel formaat)