woensdag 19 augustus 2015

Borden met 70 Km per uur verdwijnen uit het Vlaamse straatbeeld vanaf 2017

Vanaf 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom op de Vlaamse wegen. De huidige snelheidslimiet van 90 km/u zal dus een uitzondering worden. Deze maatregel werd genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen, maar ook om het aantal verkeersborden dat momenteel langs deze invalswegen staat in te perken. In de praktijk geldt de 70 km/u-limiet al op 6.000 km Vlaamse wegen, ten opzichte van een luttele 2.000 km waar er 90 km/u is toegestaan. De maatregel treedt in werking vanaf 1 januari 2017.