donderdag 18 oktober 2007

OBD: 1.125 € voor het goede doel


Tijdens de open bedrijvendag werd ons cafetaria druk bezocht. Aan democratische prijzen werd drank, koffie, gebak en snacks (Bertho’s frietmobiel) aangeboden. Wij hadden het vaste voornemen om een eventuele opbrengst ter beschikking te stellen van een goed doel binnen de politiezone. Al snel kwamen we terecht bij Sint-Vincentius, aanwezig in beide gemeenten.

De taak die de Sint-Vincentiusvereniging op zich neemt, haar uitgangspunt, bestaat erin de minderbedeelden tegemoet te komen, zonder onderscheid van ras noch godsdienst, en hen zowel morele als concrete, materiële hulp toe te reiken. Als politiedienst kunnen we steeds beroep doen op deze mensen om voor hulpbehoevenden bij te springen, met voedsel, met kledij, voor hulp. Wilt u meer over hen weten: http://www.vincentdepaul.be/
Heeft u weet van mensen die het moeilijk hebben, dan kunt u terecht bij

  • St-Vincentius Maaseik, Hepperstraat 40B, elke donderdag van 8u30 tot 11u30 en iedere derde donderdag van 19 tot 20u00.

  • St-Vincentius Dilsen-Stokkem, Ommersteyn, Verschuylenhof Rotem elke 1ste en 3de woensdag van de maand tussen 9 en 10u00.

Heden werden vertegenwoordigers van de verenigingen uitgenodigd op het commissariaat te Maaseik. In aanwezigheid van de voorzitter van het politiecollege, burgemeester Jan Creemers, en het kerncomité van onze OBD kregen mevrouw May Vos-Deprouw van Dilsen-Stokkem en Jan Exelmans vergezeld van Dr. Vital Goessens van Maaseik 1.125 euro uitgekeerd. Volgens de begrotingssleutel van de politiezone (55 en 45%) werd dat 506 € voor Dilsen-Stokkem en 619 € voor Maaseik.

Al de mensen die ons bezocht en het goede doel gesteund hebben: dank! Het laat ons toe iets terug te doen voor een vrijwilligersorganisatie die met raad en daad mensen bijstaat.

maandag 8 oktober 2007

OBD: 2.500 maal bedankt voor uw bezoek!

Ons onthaal heeft bij de open bedrijvendag alle registers opengetrokken. Zij verwelkomen de 2.500 bezoekers met een woordje uitleg, overhandigden een geschenkje en maakten de mensen wegwijs.

Buiten konden de mensen van 1 tot 5 uur terecht bij medewerkers van Binnenlandse Zaken welke in die korte tijd maar liefst 170 fietsen graveerden. In het politiegebouw werden de bezoekers eerst naar het eerste verdiep verwezen. Boven in de hall stond een informatiestand over technopreventie Vervolgens was er in het slachtofferhulplokaal een standje over de dienst Jeugd en Sociaal van onze politie. In het verhoorlokaal werd informatie over drugs en vooral het drugprobleem verstrekt. Verder op de gang ter was er een stand van Jobpol met informatie over een loopbaan bij de politie. Bij alle standen werd de nodige uitleg verstrekt door medewerkers van de politiezone. In ons briefinglokaal werd de film “Go for Police” doorlopend getoond. Beneden werd in een verhoorlokaal foto’s getoond van ongevallen van in de jaren ’60, ondersteund door een presentatie die uitlegde wat er gebeurt als het noodnummer 101 getelefoneerd wordt. In het interventielokaal vond de bezoeker een stand over wapens opgesteld, was er informatie over de doorkijkspiegel en een tafel voor vingerafdrukken. Kinderen konden er (tot vreugde van hun ouders) een handpalmafdruk maken en meekrijgen. De cellen stonden voor een keer ver open en konden bezichtigd worden. Enkele wijklokalen waren opengesteld met toelichtingen rond de wijkgebieden en wijkwerking. In een ander wijklokaal werd de werking van de politiezone - politiecollege en politieraad getoond.

Buiten was er een informatiestand over verkeer met onder andere snelheidsmeting van bromfietsen, de flitswagen, de anonieme voertuigen en een alcoholtest In de andere garage werd een cafetaria ingericht met daarin een schminkstand voor de kinderen. Achteraan op de koer werd een springkasteel opgesteld. In een staticshow werden de door de politie gebruikte voertuigen, auto’s en motoren, getoond. Er was een patrouille van de cavalerie, de bereden federale politie, aanwezig. Deze twee ruiters patrouilleerden in de omgeving en de kinderen konden een kort ritje op een paard doen. Ons eigen fietsteam gaf doorlopend demonstraties met een hindernisparcours en een aanhouding met gebruik van (nep)pepperspray. Aansluitend werd de menigte toegesproken en ‘bespoten’ door de bemanning van een sproeiwagen. Het hondenteam van PZ HAZODI gaf demonstraties van een waak en aanvalshond en een kleine demo over speuren. Een drughond en begeleiders van de federale politie gaven eveneens enkele demonstraties met de nodige toelichtingen. Alle demonstraties volgden elkaar vlot op en menig bezoeker had veel lof over ons initiatief.

De interesse voor uw politiekorps heeft ons nog eens bevestigd in ons enthousiasme en de waardering voor ons werk. En niet te vergeten: uw bezoek en het verbruik in ons geïmproviseerd cafetaria heeft meer dan 1.000 euro opgeleverd, een bedrag dat binnenkort ter beschikking gesteld wordt van verenigingen in Maaseik en Dilsen-Stokkem die zich inzetten voor kansarmen en hulpbehoevenden. Bedankt mensen!vrijdag 5 oktober 2007

1ste Run & Bike ingericht door Politiezone Maasland

Mede door het voorbeeld van de politiezone Eupen die reeds een paar jaren succesvol een run & bike inrichten, namen Gerard Schulpen en Peter Vrinssen het initiatief om dergelijke loop- en fietswedstrijd ook bij ons doorg te laten gaan. Het gaat hier om een zuiver recreatieve sportactiviteit waarbij teambuilding een zeer belangrijke factor is. Ter team moet je een afstand van ongeveer 15 km afleggen, ieder team heeft één fiets ter beschikking zodat een teamlid moet lopen en de andere meefietsen, aflossen mag zo dikwijls als het team zelf wil, het team moet wel bij elkaar blijven (max.10m). De voorinschrijvingen waren niet zo best, behalve 29 teams van onze Limburgse politieschool PLOT, melden zich slechts een 5-tal teams. Op vrijdag 5 october, ondanks een schitterend nazomerweertje, kwam daar nog één team bij. Niet bijster hoopgevend maar mede dat we door de politieschool heel veel jongeren aan de start hadden hopen we dat de volgende jaren het deelnemersveld zal groeien. Het parcours dat Gerard en Peter hadden uitgestippeld lag midden in de prachtige bossen rondom de Driepaalhoeve en iedere deelnemer was daarvan overtuigd: ondanks de inspanning die toch moet geleverd worden was genieten van de mooie natuur er zeker bij. Naar de toekomst toe willen we zeker de nadruk leggen op het feit dat deze run & bike een recreatieve sportactiviteit is met de Olympische gedachte dat deelnemen is belangrijker dan winnen. Teamwork en ontspanning is evenzeer zo belangrijk. Alzo hopen we toch meer politiemensen aan de start te krijgen want aan sport doen in functie van je gezondheid enerzijds en ontspanning en teambuilding onder collega's anderzijds zijn toch belangrijke factoren in de uitbouw van goed functionerende politie.

De atleten in beeld:


De resultaten (er op klikken levert groter formaat):