woensdag 28 februari 2007

Bezoek ‘nieuwe’ gemeente- en politieraadsleden aan de politiezone

De 'verse' politie- en gemeenteraadsleden hebben een bezoek gebracht aan de politie. Zij werden ontvangen door de korpschef. Hij gaf een toelichting over hoe de politiehervorming in onze politiezone werd doorgevoerd, welke nieuwe instellingen en diensten gecreƫerd werden, hoe de politie Maasland werkt aan kwaliteit en welke resultaten de eerste 5 jaren geboekt werden. Met beperkte financiƫle middelen (63 euro per inwoner tegenover een landelijk gemiddelde van 110 euro) werd het korps organisatorisch en naar materiaal vernieuwd (ander uniform, digitale radio's, adequate voertuigen, moderne informatica, ...). En met operationele resultaten: zo is bijvoorbeeld het gemiddeld aantal wonininbraken van 25/maand in 2001 gedaald tot 6/maand in 2005!
Na de uiteenzettingen kregen de genodigden een rondleiding in het politiebureel. Inspecteur Guy Van Tiggel gaf een gewaardeerde toelichting bij de voertuigen met inbegrip van de anonieme observatievoertuigen en de 'flitsauto'.
Wenst u met uw vereniging of collega's ook nader kennis te maken met uw politie, neem dan gerust contact met ons op. Onder het voorbehoud dat onze opdrachten het toelaten, bieden wij groepen van ongeveer 20 mensen graag hetzelfde programma aan.


vrijdag 16 februari 2007

Interventievoertuig voor wijkgebieden Dilsen-Stokkem

De politiezone heeft een 4x4 voertuig aangekocht. Het wordt voornamelijk ingezet voor de interventies (dringende hulpverlening) van de wijkgebieden van Dilsen-Stokkem. Gezien de bijzondere karakteristieken zal het ongetwijfeld nuttig zijn voor de toezichten op de duizenden jeugdigen die tijdens de zomermaanden in de bossen van de politiezone op bivak zijn. Uitzonderlijk kan het gebruikt voor opsporen van vermiste personen, voor calamiteiten zoals we ze reeds eerder gekend hebben bij Maasoverstromingen, ..., voor alle opdrachten waar een gewoon voertuig te kort schiet.

donderdag 1 februari 2007

Politieraad: zitting van 01 februari 2007, 20 uur


Agenda:

In openbare zitting

  1. Mededeling betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden en samenstelling van de politieraad
  2. Eedaflegging en installatie van de leden van de politieraad
  3. Vaststelling van de rangorde van de leden van de politieraad
  4. Goedkeuring intern reglement van de politieraad van de politiezone Maasland
  5. Vastlegging presentiegelden
  6. Goedkeuring overeenkomst SSGPI 2007-2012