donderdag 1 februari 2007

Politieraad: zitting van 01 februari 2007, 20 uur


Agenda:

In openbare zitting

  1. Mededeling betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden en samenstelling van de politieraad
  2. Eedaflegging en installatie van de leden van de politieraad
  3. Vaststelling van de rangorde van de leden van de politieraad
  4. Goedkeuring intern reglement van de politieraad van de politiezone Maasland
  5. Vastlegging presentiegelden
  6. Goedkeuring overeenkomst SSGPI 2007-2012