woensdag 19 maart 2008

Bevraging inwoners Dilsen-Stokkem en Maaseik

Om onze dienstverlening nog beter af te stellen op de noden van de mensen, hebben wij een enquĂȘte online gezet. Deze kan je vrijblijvend en anoniem invullen tot 31/03/2008.De resultaten worden op een rij gezet, geanalyseerd en ingebracht in het komende lokale veiligheidsbeleid. Bent u inwoner van Dilsen-Stokkem of Maaseik, dan telt uw mening!Wie zijn e-mail adres achter laat maakt kans op een leuke attentie.

dinsdag 18 maart 2008

Veilig internetten

We worden wel vaker gecontacteerd door ongeruste ouders welke vragen hebben over het internet en het gebruik van het www door hun kinderen. Zonder enige banbliksem te willen ontketenen, toch enkele cijfers over jongeren en internet:
▪ Twee op de drie 10- tot 13- jarigen hebben al negatieve ervaringen gehad tijdens het surfen op het internet.
▪ 40 % van de kinderen is al op internet geconfronteerd met ongewenste pornografische of gewelddadige beelden.
▪ 20 % is al geconfronteerd geweest met ongewenste contacten. Het gaat dan over seksuele benaderingen, verbale agressie of cyberpesten
▪ 5 % klaagt van cyberpesten.
▪ 36 % van de meisjes en 19 % van de jongens van het eerste middelbaar zeggen dat zij via internet worden lastig gevallen.

Enkele tips en informatie over veilig internetten.
1. Zet de PC in een gemeenschappelijke ruimte of een goed zichtbare plaats. Zorg dat je zicht hebt op het internetgedrag van je kind.
2. Leer uw kind dat niet alles op internet waar of waardevol is.
3. Maak bij discussies over computer gebruik steeds de vergelijking met de echte wereld. Wat ze in de werkelijke wereld als “not done” beschouwen, moeten zij dan ook niet op internet doen.
4. Toon interesse in de communicatiemiddelen die je kinderen gebruiken, Vraag ook hoe zij dit gebruiken. Chat zelf ook eens.
5. Een vriend is niet iemand die men vijf minuten geleden ontmoet hebt via chat.
6. Vertel je kind dat het nooit op spam mag reageren, geen emails mag openen van vreemden en voorzichtig moet zijn om bijlagen te openen.
7. Blijf wantrouwig tegenover emails die waarschuwen voor bijzondere virussen of die beweren dat je geld kunt verdienen door de mail naar zoveel mogelijk mensen te sturen.
8. Zorg ervoor dat jij of je kind nooit iemand je pincode, paswoorden of andere persoonlijke informatie mag geven.
9. Bewaar zelf of laat je kinderen de chatconversaties bewaren of op te slaan.
10. Enkele regels voor je kind om zonder risico’s te surfen en te chatten.
▪ Ik vertel mijn ouders altijd wat ik doe als ik surf of chat .
▪ Ik kan altijd weigeren om iets te doen wat ik niet leuk vind.
▪ Ik vertel nooit mijn familienaam of mijn adres aan mensen die ik niet echt ken.
▪ Mijn paswoorden zijn geheim. Ik geef ze aan niemand door. Een paswoord is zoals de sleutels van mijn huis, die geef je ook nooit af, niemand kan dit eisen.
▪ Als er tijdens het chatten iemand vraagt om je “in het echt” te ontmoeten, praat ik hierover met mijn ouders vooraleer hier op in te gaan. Zelfs als het gaat om iemand die ik ken.
▪ Ik bel zelf nooit naar iemand die ik met surfen of chatten heb leren kennen. Ik praat er eerst over met mijn ouders.
▪ Ik stop met surfen of chatten als er iets gebeurt dat ik niet leuk vind of als ik me er niet goed bij voel. Ik verwittig onmiddellijk mijn ouders.
▪ Ik geloof niet alles wat ik lees of zie op het internet.
▪ Ik ben op mijn hoede zodra er sprak is van geld en ik praat erover met mijn ouders.
▪ Ik bescherm ook de anderen. Ik doe niets wat hen pijn kan doen, hen overstuur of bang kan maken of in gevaar kan brengen. Ik pest niet via het net.

Voor vragen, bemerkingen of andere … contacteer ons langs http://www.politie-maasland.be/ of je typt 'veilig internetten' in bij Google. Je vindt dan een ganse resum aanbevelingen ...