dinsdag 5 november 2013


Iedere dag alcohol- en drug- (en snelheid)controles
Niettegenstaande een hoog aantal controles, zijn er binnen onze politiezone nog steeds te veel slachtoffers van rijden onder invloed van drugs of alcohol. Bij 1 op 10 (!!!) verkeersongevallen met gekwetsten, werd door minstens één van de bestuurders onder invloed gereden. Nog altijd rijden te veel mensen te snel of onder invloed van alcohol of drugs omdat men overtuigd is van de eigen rijvaardigheid én omdat men meent dat weinig of niet gecontroleerd wordt in het weekend. U mag het vrij geloven: beide stellingen kloppen niet!


Bespaar uzelf en de anderen veel ellende: rij alcohol- en drugsvrij!