dinsdag 27 maart 2018

Dagorde voor de politieraad van 27 maart 2018 - raadszaal Dilsen-Stokkem

OPENBARE ZITTING

01        Dienstjaarrekening 2014 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
02        Dienstjaarrekening 2015 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening

03        Begrotingswijziging nr. 1 en 2 gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2017 - goedkeuring door federaal toezicht - kennisname
04        Begroting van de meergemeentepolitiezone Maasland - dienstjaar 2018 - goedkeuring door federaal toezicht - kennisname
05        Aankoop van poets- en onderhoudsproducten via raamovereenkomst - mandatering aan de opdrachtencentrale PROCLIM voor opstart en uitwerking van de procedure - goedkeuring
06        Samenwerkingsovereenkomst tussen politiezone Maasland en politiezone Lanaken-Maasmechelen, aangaande het gebruik van de ANPR-site te Rijksweg/Leut - bekrachtiging
07        Aanwerving gemeenschappelijke preventieadviseur politiezones Lanaken-Maasmechelen, Carma en Maasland ikv samenwerkingsverband - principes en facturatie - goedkeuring

BESLOTEN ZITTING


08        Aanwerving van een logistiek medewerker niveau D - arbeider binnen het CALog-kader - kennisname
09        Aanwerving van twee medewerkers onderhoud niveau D binnen het CALog-kader - kennisname
10        Aanwerving van een medewerker onderhoud niveau D binnen het CALog-kader n.a.v. het ontslag - kennisname
11        Benoeming van 1 AST niveau C (HRM) in het CALog-kader - mobiliteitscyclus 2017/05 - reeksnummer 6613 - kennisname

maandag 26 maart 2018

PZ Maasland betoont een diep respect voor Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame

Politiemensen doen een stap naar voren, waar anderen een stap terug doen. De eigen veiligheid en de veiligheid van anderen staat daarbij vanzelfsprekend voorop.