woensdag 21 juni 2017

Politieraad 20 juni 2017 om 20u00 raadzaal administratief centrum DIlsen-Stokkem

OPENBARE ZITTING
 1. Verslag politieraad 21 maart 2017 - goedkeuring
 2. Aanleveren en support van ISLP-documenten - goedkeuring
 3. Gezamenlijke aankoop van een gemeenschappelijk hardwareplatform voor de federale en lokale toepassingen ter vervanging van de bestaande federale en eigen servers - principebeslissing
 4. Aankoop van politiekledij voor de dienstjaren 2017 t.e.m. 2020 - aansluiting bij de overheidsopdracht, uitgeschreven door de politiezone Hechtel-Eksel - Leopoldsburg - Peer - goedkeuring
 5. Opdrachtbrief korpschef 2017-2022 - goedkeuring
 6. Openstellen van een betrekking niveau B binnen het CALog-kader - goedkeuring
 7. Openstellen van een betrekking niveau C binnen het CALog-kader - goedkeuring
 8. Openstellen van twee betrekkingen niveau D binnen het CALog-kader - goedkeuring
BESLOTEN ZITTING
 1. Pensioen van CALog medewerkster - kennisname
 2. Pensioen van operationeel medewerker - kennisname
 3. Aanstelling van 1 hoofdinspecteur algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2017/01 - reeksnummer 1803 - kennisname
 4. Aanstelling van 1 inspecteur onthaaldienst - mobiliteitscyclus 2017/01 - reeksnummer 2821 - kennisname
 5. Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit arbeidsongeval