woensdag 2 januari 2008

Vooral veel gezondheid en veiligheid!

Beste mensen

Ik wil jullie allen graag een fantastisch nieuwjaar wensen, wat voor voornemens u ook gemaakt heeft. Dat het jaar jullie, je familie en vrienden brengt wat je ervan verwacht.

Moordenaars, dieven, verkrachters, oplichters, terroristen, kortom ellendelingen die hun medemensen zo veel mogelijk het leven tot hel maken, zijn al sinds mensenheugenis de bron van bestaanszekerheid voor de politie. Ik ga niet zeggen dat onze reden van bestaan in het gedrang komt, er is wel flink gewerkt in die richting.
Samenwerken – in één woord of in twee woorden geschreven – heeft resultaten opgeleverd.
Enkele voorbeelden: terwijl in het arrondissement en de provincie het aantal woninginbraken stijgt, blijft dit bij ons sedert enkele jaren bijzonder laag. Er was zelfs de maand januari met één enkele woninginbraak! Nog steeds eentje te veel, maar toch ….
Terwijl in het arrondissement en de provincie het aantal verkeersongevallen stijgt, hebben onze inspanningen in de tweede semester het aantal ongevallen met gekwetsten op de rijkswegen N78 en N75 met meer dan 40% doen dalen. Voor de overige wegen is er een daling van maar liefst 15%.
Heel recent diende bij een smartelijk vliegtuigongeval een slechtnieuwsmelding overgebracht. Vandaag kreeg ik als reactie van het vaststellende korps dat de verwittigde familie uitermate tevreden was over de professionele slachtofferbejegening door onze diensten verstrekt.

En daar doen we het voor: professionele dienstverlening aan de burger. In het komende jaar gaan we die burger nog meer betrekken bij wat we doen. Als we een oplossing hebben voor een probleem gaan we hem vragen of hij of zij als rechtstreeks betrokkene het voorstel nog kan verbeteren. Als we een actie ontplooien op het terrein zorgen we ervoor dat deze zichtbaar is, dat die zichtbare actie uitgevoerd wordt met partners, met de betrokken en bezorgde burger waar het kan. Informatie geven aan de inwoner, langs alle kanalen, niet allen de onze, om zo informatie terug te krijgen. Die informatie zetten we om in kennis welke we gebruiken voor een professionele aanpak.

Graag wil ik voor ons allemaal 2008 uitroepen tot het jaar waar onze inwoners en de veiligheid van de burger in ons werk meer dan ooit centraal staat.

Nogmaals een heel gelukkig en vooral veilig nieuw jaar.

Fred Gerarts
Hoofdcommissaris