dinsdag 29 mei 2007

Politie Veurne stelt 1 855 gestolen juwelen te kijk op internet

De Federale Gerechtelijke Politie van Veurne is op zoek naar de rechtmatige eigenaars van juwelen, televisietoestellen, kunstwerken en dure kledij. Al deze voorwerpen werden gestolen en zijn tijdens een grote actie eind maart 2007 teruggevonden.
Op woensdag 28 maart 2007 is bij een grootscheepse gerechtelijke operatie, gecoördineerd door het Federaal Parket een Roemeense dievenbende opgerold die vanuit Charleroi over het hele land toesloeg. Tijdens huiszoekingen heeft de Federale Gerechtelijke Politie van Veurne een aanzienlijke buit (juwelen, televisietoestellen, kunstwerken en dure kledij) teruggevonden. De Federale Gerechtelijke Politie van Veurne spoort nu de rechtmatige eigenaars van de teruggevonden voorwerpen op.
De foto's van deze voorwerpen staan op de website van de Federale Gerechtelijke Politie Veurne: http://users.skynet.be/fa892839/ Mocht u voorwerpen herkennen, kunt u ofwel ons contacteren voor een afspraak (089/569.211) of rechtstreeks contact opnemen met de federale politie Veurne (058/335.318). I.g.v. herkenning is het wenselijk u te voorzien van eventuele bijkomende gegevens: een foto waarop u de juwelen draagt, een aankoopfactuur, een aangifte met beschrijving voor de verzekering, …

woensdag 23 mei 2007

Dinsdag 16 mei 2007 - 16° Kempen- en Maaslandroute MAASEIK

De weergoden waren de organisators van de Politiezone Maasland weerom goedgezind. De regenbuien verdwenen in de vroege ochtend en maakten ruimte voor het lentezonnetje dat de hele dag van de partij zou blijven.
Er verschenen dan ook 105 fietsers aan de inschrijvingstafel. De collega's van de politie Heusden-Zolder leverden hier met een afvaardiging van liefst 42 fietsers een stevige bijdrage. Ook het aantal wielertoeristen uit de regio Maaseik bleef zoals de voorgaande jaren toenemen. Dit in tegenstelling tot de vaste kern van leden van de Belgische Politie Sportbond. Hier bleek de opkomst maar magertjes. Te verre verplaatsing ? De rit op een dinsdag ipv de vertrouwde donderdag ?

Begeleid door de Politiezone Maasland en de wagens van Het Belang van Limburg stoof de karavaan om 09u30 richting Heusden-Zolder en ondanks de wind meestal in nadeel blies werd er met een flink tempo tegenaan gegaan. De tussenstop in sporthal Olympia te Heusden-Zolder bereikten we dan ook al te 12u15.
Gerard en Peter hadden het traject van het namiddaggedeelte aangepast en de tocht doorheen Midden-Limburg via Bokrijk, Kelchterhoef en Hengelhoef was effenaf prachtig.
Behalve wat lekke banden kenden we geen enkele tegenslag en het einde van de 151 km lange toerrit werd dan ook afgelegd met een meer dan behoorlijk gemiddelde van 29.8 km/uur. Het voor de groep bijna verkeersvrije traject, dankzij de motorrijders, is hier wel een groot voordeel en niet in het minst qua veiligheid.
Naast een aantal politiemensen nemen ook meer en meer "burgers" aan onze "politie"-fietstocht deel. In het kader van een integratie van de politie binnen onze samenleving uiteraard een pluspunt.

De schitterende natuur van ons fietsparadijs Limburg en het prachtige lenteweer hadden maar een conclusie: de afwezigen hadden weer eens ongelijk.

We willen voor het bijdragen aan het succes van onze toerrit speciaal bedanken:

- HCP Gerarts, zonechef van de Politiezone Maasland
- Promotiedienst Het Belang van Limburg
- Sportdienst Provincie Limburg


De inrichters Politiezone Maasland

Peter Vrinssen - Gerard Schulpen - Bertie Hoho

vrijdag 11 mei 2007

De nieuwe wapenwet: wat doen?


De nieuwe wapenwet werd van kracht op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, op 09 juni 2006, met uitzondering van enkele bepalingen, die later in werking zullen treden door middel van uitvoeringsbesluiten.
De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie heeft folders laten drukken waarin geval per geval wordt uitgelegd welke uw nieuwe rechten en plichten zijn als u in het bezit bent van wapens en dit volgens meer concrete hypotheses. Deze folder kan u bekomen bij elke politiedienst.


U hebt nog tot 30 juni 2007 de tijd om u in orde te stellen. Veel Vlaamse sportschutters nemen een afwachtende houding aan om zich te conformeren aan de wapenwet omdat zij willen gebruik maken van de mogelijkheden die de sportschutters licentie biedt en hierdoor de retributierechten die geïnd worden kunnen ontwijken. Tevens is de communicatie vanuit het federale niveau over de wapenwet niet eenduidig en is bij sommige wapenbezitters de hoop gewekt, door een aantal wetsvoorstellen, om de wapenwet alsnog te versoepelen en dit leidt tot een motivatie om verder af te wachten.
Wacht echter niet tot het laatste moment. Het niet of laattijdig laten registreren van wapens zal onherroepelijk tot boetes leiden.

Wenst u meer inlichtingen in verband met uw persoonlijke situatie?

woensdag 9 mei 2007

Voorbereid op verlof !

De zomervakantie staat weer voor de deur, wat betekent dat veel gezinnen op vakantie zullen vertrekken. Niettegenstaande de Lokale Politie Maasland dagelijks met meerdere ploegen patrouilleert, bestaat de mogelijkheid dat uw woning ongewenst bezoek over de vloer krijgt van inbrekers. Veel vormen van criminaliteit worden gepleegd door de gelegenheidsdief. Wanneer U dus iets doet aan het verminderen van die gelegenheid, dan kunt U zich een hoop ellende besparen. Hoe minder gelegenheid, hoe minder misdrijven.

Afwezigheidstoezicht:
Politie Maasland geeft u bovendien de mogelijkheid om uw gegevens te laten registreren zodat de politie op de hoogte is van uw afwezigheid. Dit kan zijn naar aanleiding van een welverdiende vakantie of een andere gebeurtenis waardoor u genoodzaakt bent uw woning voor langere tijd onbewoond te laten (bijvoorbeeld: opname in ziekenhuis, zakenreis, ...).
Geïnteresseerden kunnen steeds een aanvraag tot afwezigheidstoezicht indienen. Het aanvraagformulier vindt u in onze kantoren en op de website (http://www.politie-maasland.be/documenten.html).

Enkele cijfers:
Uit de eerste cijfers van 2007 blijkt dat het aantal woninginbraken in onze politiezone spectaculair afneemt. In het eerste semester van 2006 waren er nog 55 woninginbraken, terwijl we in het eerste semester van 2007 “slechts” 20 woninginbraken hebben vastgesteld. Dit betekent een daling van 63 %. Doorgedreven speurwerk en preventieve acties hebben tot deze resultaten geleid. De politiezone zal in 2007 deze inspanningen verder zetten.

maandag 7 mei 2007

Overlast door jongeren of 'moet kunnen'?

Het stadsbestuur heeft in meerdere woonwijken gezorgd voor goed ingerichte en aantrekkelijke speelpleintjes en rondhangplaatsen voor onze jongeren. Ook wordt er de nodige aandacht besteed aan onderhoud en properheid zodat de jongeren onbezorgd en veilig kunnen spelen.Toch is er een kleine groep van jongeren die door aanstootgevend gedrag en door vandalisme allerhande een onveilig gevoel creëren bij de omwonenden.
De wijkagenten van de politie engageren zich om, samen met o.a. de stadswachten, verhoogd toezicht uit te voeren op onze speelpleintjes tijdens de schoolvakanties.
Wij zijn dan ook vragende partij naar iedereen om onregelmatigheden en zaken die niet door de beugel kunnen aan ons te melden. Zo kunnen wij onze mensen op het juiste moment en op de juiste plaats inzetten. Dit contact kan op het politiebureel, of telefonisch of via mail op politie.maasland@dilsen-stokkem.be of politie.maasland@maaseik.be .