woensdag 9 mei 2007

Voorbereid op verlof !

De zomervakantie staat weer voor de deur, wat betekent dat veel gezinnen op vakantie zullen vertrekken. Niettegenstaande de Lokale Politie Maasland dagelijks met meerdere ploegen patrouilleert, bestaat de mogelijkheid dat uw woning ongewenst bezoek over de vloer krijgt van inbrekers. Veel vormen van criminaliteit worden gepleegd door de gelegenheidsdief. Wanneer U dus iets doet aan het verminderen van die gelegenheid, dan kunt U zich een hoop ellende besparen. Hoe minder gelegenheid, hoe minder misdrijven.

Afwezigheidstoezicht:
Politie Maasland geeft u bovendien de mogelijkheid om uw gegevens te laten registreren zodat de politie op de hoogte is van uw afwezigheid. Dit kan zijn naar aanleiding van een welverdiende vakantie of een andere gebeurtenis waardoor u genoodzaakt bent uw woning voor langere tijd onbewoond te laten (bijvoorbeeld: opname in ziekenhuis, zakenreis, ...).
Geïnteresseerden kunnen steeds een aanvraag tot afwezigheidstoezicht indienen. Het aanvraagformulier vindt u in onze kantoren en op de website (http://www.politie-maasland.be/documenten.html).

Enkele cijfers:
Uit de eerste cijfers van 2007 blijkt dat het aantal woninginbraken in onze politiezone spectaculair afneemt. In het eerste semester van 2006 waren er nog 55 woninginbraken, terwijl we in het eerste semester van 2007 “slechts” 20 woninginbraken hebben vastgesteld. Dit betekent een daling van 63 %. Doorgedreven speurwerk en preventieve acties hebben tot deze resultaten geleid. De politiezone zal in 2007 deze inspanningen verder zetten.