vrijdag 11 mei 2007

De nieuwe wapenwet: wat doen?


De nieuwe wapenwet werd van kracht op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, op 09 juni 2006, met uitzondering van enkele bepalingen, die later in werking zullen treden door middel van uitvoeringsbesluiten.
De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie heeft folders laten drukken waarin geval per geval wordt uitgelegd welke uw nieuwe rechten en plichten zijn als u in het bezit bent van wapens en dit volgens meer concrete hypotheses. Deze folder kan u bekomen bij elke politiedienst.


U hebt nog tot 30 juni 2007 de tijd om u in orde te stellen. Veel Vlaamse sportschutters nemen een afwachtende houding aan om zich te conformeren aan de wapenwet omdat zij willen gebruik maken van de mogelijkheden die de sportschutters licentie biedt en hierdoor de retributierechten die geïnd worden kunnen ontwijken. Tevens is de communicatie vanuit het federale niveau over de wapenwet niet eenduidig en is bij sommige wapenbezitters de hoop gewekt, door een aantal wetsvoorstellen, om de wapenwet alsnog te versoepelen en dit leidt tot een motivatie om verder af te wachten.
Wacht echter niet tot het laatste moment. Het niet of laattijdig laten registreren van wapens zal onherroepelijk tot boetes leiden.

Wenst u meer inlichtingen in verband met uw persoonlijke situatie?