maandag 27 augustus 2018

Politieraad 11 september 2018 - 20u00 - stadhuis Dilsen-Stokkem


Verslag politieraad 22 mei 2018. Goedkeuring.
Begrotingswijziging 2018, nr 1 en 2: bespreking en vastlegging. Goedkeuring.
Gezamenlijk initiatief verzekeringen Limburgse politiezones: occasionele gezamenlijke opdracht voor de verzekeringen van de politiezone. Goedkeuring.
Samenwerkingsovereekomst - Akkoord betreffende de samenwerking van de Federale Wegpolitie ANTWERPEN - Gewestelijk Verwerkingscentrum ANTWERPEN en de Lokale Politie PZ MAASLAND - PZ 5383 voor de verwerking van verkeersovertredingen vastgesteld bij middel van digitaal werkende toestellen. Kennisname.
ICT-samenwerkingsovereenkomst tussen de politiezones CARMA, LaMa en Maasland. Kennisname.
Pensioen van operationele medewerker. Kennisname.
Twee aanvragen tot erkenning van bijzondere nuttige beroepservaring gepresteerd in voorgaande diensten (zogenaamde diensten van het type III)