maandag 30 januari 2017

Groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigde signaalgevers

Uitstappen maken in groep, vooral met kinderen en jongeren, is in het hedendaagse verkeer niet altijd zonder risico.
Hoe je je als begeleider moet gedragen in het verkeer en welke je rechten en plichten zijn, daarover kom je alles te weten in de infosessies "wegcode voor groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigd signaalgevers" die het provinciebestuur om de twee jaar organiseert. De eerstvolgende infosessies vinden plaats in mei 2017. Deelname is volledig gratis.
De provincie Limburg organiseert de volgende infosessies:
 • groepsleider
  • op 11 mei 2017
  • voor het begeleiden van groepen voetgangers 
  • minimumleeftijd 21 jaar
 • wegkapitein voor fietsers
  • op 15 mei 2017
  • voor het begeleiden van groepen fietsers (bv. in een fietsclub) van 15 tot 150 fietsers
  • minimumleeftijd 21 jaar 
 • gemachtigd signaalgever
  • op 18 mei 2017
  • voor het begeleiden van culturele, sportieve en toeristische evenementen, wielerwedstrijden en niet-gemotoriseerde sportwedstrijden
  • minimumleeftijd 18 jaar
 • wegkapitein voor motorrijders
  • op 22 mei 2017
  • voor het begeleiden van groepen motorrijders van 15 of meer motorrijders
  • minimumleeftijd 25 jaar.
Deze infosessies zijn niet bedoeld voor gemachtigd opzichters. Deelname aan de infosessies is gratis, maar inschrijven is verplicht.
Vanaf 30 januari 2017 kun je inschrijven via deze link: inschrijvingsformulier groepsbegeleiders in het verkeer.

vrijdag 23 december 2016

Thema-actie ‘Verlichting zwakke weggebruikers + bromfietsers’ 9 januari – 13 januari 2017
Van maandag 9 januari tot vrijdag 13 januari 2017 gaat de provinciaal gecoördineerde thema-actie ‘Verlichting – zwakke weggebruikers / bromfietsers’ van start.
Herfst en winter staan in België gelijk aan donkere dagen, met vaak grillig regenachtig weer. Fietsers moeten beseffen dat een degelijke fietsverlichting dan absoluut geen overbodige luxe is.
 “ Fietsverlichting is niet alleen belangrijk om zelf goed te kunnen zien waar je fietst, maar ook vooral dat de andere weggebruikers je goed kunnen zien. Je veilig voelen in het verkeer begint met je zichtbaar maken, val dus op!  Als iedere fietser nu zijn licht aan zou doen, dan zou dat veel onnodige slachtoffers schelen. Elk leven dat we redden is er één!
Fietsen zonder licht in het donker is dus levensgevaarlijk. En fietsverlichting is dan nog maar een minimum; fluo-vestjes en andere fluo-gadgets met verlichting combineren is nog beter! ”
Daarom zullen tijdens de periode van 9 januari tot en met 13 januari, de Limburgse politiekorpsen traditioneel aandacht schenken aan de zichtbaarheid van fietsers en bromfietsers  in het verkeer. Wanneer minderjarigen (-18 jaar) betrapt worden op defecte verlichting of het niet gebruiken van verlichting, kan er gebruik gemaakt worden van het ‘jongeren-pv’ en de hieraan gekoppelde verkeersvormingsklas. Het parket engageert zich om de in het kader van de actie opgestelde processen-verbaal met prioriteit te behandelen.dinsdag 20 december 2016

Politieraad 29 december 20u00 Administratief Centrum MaaseikOPENBARE ZITTING
1
Verslag politieraad 27 oktober 2016 - goedkeuring
2
Begroting 2017 ‘gewone & buitengewone dienst’ en meerjarenplanning - goedkeuring
3
Goedkeuring van de uitbreiding van een vast ANPR-systeem in samenwerking met PZ LAMA, volgens awv-opdrachtencentrale vast ANPR netwerk
4
Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekening 2012 - politiezone Maasland
5
Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekening 2013 - politiezone Maasland
6
Openstellen van een vacante betrekking hoodinspecteur algemene steundienst – invulling formatie (herneming)
BESLOTEN ZITTING
7
Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit - arbeidsongeval van 5 juli 2014 - kennisname
8
Aanstelling van 1 inspecteur algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2016/05 - reeksnummer 2821 - kennisname

donderdag 17 november 2016

Tweede groot SLim-controleweekend op 18, 19, 20, 21 november 2016
Het tweede groot controleweekend van 2016 vindt plaatst dit weekend van 18 tot 21 november 2016. Dat wil zeggen dat er, tussen vrijdagavond 22.00u en maandagmorgen 06.00u, gecombineerde alcohol‑, drugs- en snelheidscontroles zullen gehouden worden door de Limburgse lokale politiezones op lokale en gewestwegen en door de WegPolitie Limburg op de autosnelwegen.

donderdag 27 oktober 2016

Politieraad 27 oktober 2016 om 20u00 in het stadhuis Maaseik

 1. Verslag politieraad 29 juni 2016 - goedkeuring
 2. Begrotingswijziging 2016, nr 1 en 2: bespreking en vastlegging - goedkeuring
 3. Gemeenteraadsbesluit stad Maaseik van 21 maart 2016 betreffende de gemeentelijke dotatie voor de politiebegroting van politiezone Maasland - goedkeuring door gouverneur - kennisname
 4. Gemeenteraadsbesluit stad Dilsen-Stokkem van 11 januari 2016 betreffende de gemeentelijke dotatie voor de politiebegroting van politiezone Maasland - goedkeuring door gouverneur - kennisname
 5. Aanpassing van de formatie van de politiezone - goedkeuring door gouverneur - kennisname
 6. Solidariteitsmechanisme lokale politie - opdrachten van federale aard - prestatielijnen HyCap 2016 - schrijven van Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken - kennisname
 7. Openstellen van een vacante betrekking inspecteur algemene steundienst
 8. Aanstelling van 7 inspecteurs algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2016/05 - reeksnummer 2821 - kennisname
 9. Aanstelling van een boekhouder - B-niveau/ bijzondere graad BD1 - toelating tot stage - kennisname

AANWEZIG: Creemers J., Peeters L. - - Snijkers T., Stassen A., Indemans P., Wahhabi M., Dekkers A., Tollenaere J., Keuren G., Vandewal C., Franssen W., Hellings G., Neyens H., Janssen M., Schaefer A., Craenen R. - Raadsleden
Gerarts F. - Hoofdcommissaris-zonechef
Hermans K. - Secretaris
AFWEZIG: Willen A., Bours E., Vermassen G. (aanwezig vanaf agendapunt 5) - Raadsleden