woensdag 30 januari 2019

Installatievergadering politieraad dinsdag 12 februari 2019, om 20.00 uur in de raadzaal van de stad Dilsen-Stokkem, Europalaan 25

Agenda:

o    Kennisname verkiezingsuitslag leden politieraad
o    Vaststellen stemgewicht leden politieraad
o    Reglement van orde politieraad. Goedkeuring.
o    Deontologische code politieraad. Goedkeuring.
o    Berekening van de presentiegelden. Overeenkomst met SSGPI. Goedkeuring.
o    Delegatiebesluit/interne afspraken/toepassing wetgeving overheidsopdrachten/KB houdende algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone/wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus/wetgeving overheidsopdrachten en de uitvoeringsbesluiten - goedkeuring
o    Delegatie door de politieraad aan het politiecollege van de bevoegdheid tot het aanwerven van operationeel en burgerpersoneel
o    Delegatie door de politieraad aan het politiecollege van de bevoegdheid inzake eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie
o    Verslag politieraad 18 december 2018. Goedkeuring.
o    Politiebegroting dienstjaar 2019 politiezone Maasland. Goedkeuring door federaal toezicht. Kennisname.

woensdag 28 november 2018

Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook


Fraude, bedrog en misleiding. Het is helaas iets van alle tijden… 
Oplichters worden steeds inventiever en slaan de laatste jaren massaal toe op het wereldwijde web. Ook daar azen ze op slechts één ding: ze lokken slachtoffers in de val en gaan aan de haal met hun centen.

Deze website heeft als doel je te waarschuwen voor deze oplichting en je te helpen om ze te vermijden. 

De gulden regel om niet misleid te worden: zorg ervoor dat je weet met wie je te doen hebt.
maandag 27 augustus 2018

Politieraad 11 september 2018 - 20u00 - stadhuis Dilsen-Stokkem


Verslag politieraad 22 mei 2018. Goedkeuring.
Begrotingswijziging 2018, nr 1 en 2: bespreking en vastlegging. Goedkeuring.
Gezamenlijk initiatief verzekeringen Limburgse politiezones: occasionele gezamenlijke opdracht voor de verzekeringen van de politiezone. Goedkeuring.
Samenwerkingsovereekomst - Akkoord betreffende de samenwerking van de Federale Wegpolitie ANTWERPEN - Gewestelijk Verwerkingscentrum ANTWERPEN en de Lokale Politie PZ MAASLAND - PZ 5383 voor de verwerking van verkeersovertredingen vastgesteld bij middel van digitaal werkende toestellen. Kennisname.
ICT-samenwerkingsovereenkomst tussen de politiezones CARMA, LaMa en Maasland. Kennisname.
Pensioen van operationele medewerker. Kennisname.
Twee aanvragen tot erkenning van bijzondere nuttige beroepservaring gepresteerd in voorgaande diensten (zogenaamde diensten van het type III)