dinsdag 14 december 2010

Politieraad 14.12.2010

...
Om 20u00 ging in de raadszaal van de stad Maaseik de 4de politieraad van 2010 door. De laatste in rij, maar niet onbelangrijk. Alle punten werden met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.

Vooreerst werd de begroting 2010 besproken. Opmerkelijk: het politiecollege en de zone hebben zich geëngageerd om de komende 4 jaren de bijdragen van de 2 steden te bevriezen op de voor 2010 vastgelegde bedragen. De investering in medewerkers is steeds de grootste kost, gevolgd door de werkingskredieten (elektriciteit, brandstof, verzekeringen, ...). In de buitengewone dienst wordt de mogelijkheid geboden de jaarlijkse afschrijvingen op te vangen.
In een volgende punt wordt de nieuwe operationele formatie vastgelegd op 75 politiemensen. Er zullen nog (noodzakelijkerwijze) 3 politiemensen ingezet worden in administratieve diensten. Al de andere ondersteunende taken worden of zijn overgenomen door burgerpersoneel. Door de norm van 69 naar 75 te brengen, is de zone in de mogelijkheid om 5 politiemensen aan te werven. De 5 bedieningen worden nu ingevuld door gedetacheerd personeel. Gedetacheerd personeel zijn mensen die door de federale politie tijdelijk en tegen betaling ter beschikking gesteld worden. Het was vaker een komen en gaan. Nu is gekozen voor continuïteit in de dienstverlening naar de burger. Het gegeven dat de politiezone altijd de middelen van het verkeersveiligheidsfonds gebruikt heeft om mensen te werk te stellen, maakt dat deze operatie doorgevoerd kan worden zonder een wezenlijke meerkost.
Vervolgens besluit de raad om in het kader van de nieuwe formatie 5 bedieningen vacant te laten verklaren. Het betreft 5 bedieningen in de 'Algemene Steun' (lees het interventiegebeuren).
Tenslotte worden in besloten zitting enkele medewerkers van het burgerkader, welke voldoen aan de voorwaarden en geslaagd zijn in de voorziene examens, gestatutariseerd. Een erkenning van geleverde inspanningen.

Om 21u00 was alles rond en konden sommigen nog participeren aan de overwinning van Noliko Maaseik op de sterspelers van Cuneo, de A1 ploeg van Italië!

Vroeger was er geen probleem met alcohol in het verkeer ...


...