woensdag 24 december 2008

Eine heele feine Kiersmes en ein nuuj sjitterend joar vol energie en meugelikhede toegewens


Vrede, vreugde en veiligheid voor 2009!
Wij willen alleszins onze bijdrage daartoe leveren.

Vanwege alle medewerkers van de politiezone,
Fred Gerarts
Zonechef

vrijdag 28 november 2008

Lawaaioverlast en privéfeestjes

Het organiseren van privéfeestjes in een tent in de tuin is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Ondermeer de geringere kosten ten opzichte van het huren van een zaal of het laten doorgaan van het feestje in een horeca-zaak is hieraan wellicht niet vreemd.
De stedelijke diensten worden dan ook meer en meer overstelpt met aanvragen om dit te mogen organiseren én om daarbij een afwijking te krijgen van de geluidsnormen.
Vooral dit laatste is hierbij van belang. Een vergunning voor een privéfeest te organiseren hoef je namelijk niet aan te vragen, iedereen is vrij familie of vrienden uit te nodigen. Een muziekinstallatie plaatsen en tot in de vroege uurtjes muziek produceren zal echter veelal tot overlast voor de buren zorgen (tenzij je ze - allemaal - hebt uitgenodigd). De reglementering inzake het veroorzaken van nachtlawaai is hier echter onverminderd van toepassing.
De milieuwetgeving voorziet dat enkel bij openbare festivals en evenementen de afwijking op de geluidsnormen van toepassing kan zijn …
Het blijft aangeraden om privéfeestjes in openlucht of in een tent die door hun aard voor overlast zouden kunnen schriftelijk te melden bij het stadsbestuur (dienst feestelijkheden): Wie, waar en wanneer? De dienst Feestelijkheden stuurt de melding ter kennisgeving door naar de politie. Zo is geweten waar feesten doorgaan en kan de politie, wanneer de buurt uigenodigd is, desgevallend een discreet toezicht uitoefenen in de omgeving
Uiteraard dienen ook de personen die geen melding hebben gedaan zich te houden aan de reglementering inzake nachtlawaai.

dinsdag 7 oktober 2008

Run & Bike Maasland - Editie 2008

De Run en Bike 2008 is gestreden: dikke proficiat aan alle deelnemers! Dank voor de medewerkers van de politiezone die het evenement mogelijk hebben gemaakt. Alle uitslagen en meer foto's kunt u vinden op:

woensdag 1 oktober 2008

Politieraad 30 september 2008

 • Eedaflegging nieuwe inspecteur
 • Goedkeuring begrotingswijziging 2008, nr 1 & 2: bespreking en vastlegging
 • Goedkeuring van het leveren en plaatsen, met onderhoudscon-tract, van kamerplanten in de lokalen van de commissariaten te Maaseik en Dilsen-Stokkem van de politiezone Maasland. Begroting 2008
 • Goedkeuring aankoop van een verkeersanalysetoestel, van vijf snelheidsdisplays, van een technisch voertuig
 • Levering van aardgas aan de provinciale instellingen, stads- en gemeentebesturen, OCMW’s, kerkfabrieken, politiezone’s, vzw’s en intergemeentelijke verenigingen 2008. Besluit i.v.m. aanstelling NV SPE
 • Delegatiebevoegdheid aankoopprocedure
 • Openstellen vacante betrekkingen n.a.v. nakende pensioneringen
 • Kennisname van de overeenkomst tot samenwerking tussen de politiezones Noordoost Limburg en Maasland
 • Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland
  slideshow (klikken linker muisknop)
 • Kennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en goedkeuring van de aanwerving van een CALog-medewerker niv. B – Maatschappelijk assistent.
 • Kennisname en goedkeuring pensioenaanvragen
 • Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit, arbeidsongevallendossiers

woensdag 6 augustus 2008

Korpschef Heusden-Zolder op bezoek bij PZ Maasland

Op vrijdag 20 juni 2008 mocht Geert Luypaert, korpschef van de politiezone Heusden-Zolder uit handen van de minister Binnenlandse Zaken , dhr Patrick Dewael, het EFQM-Recognised for Excellence kwaliteitslabel aannemen.
Heden bracht hij een bezoek aan de PZ Maasland om van gedachten te wisselen inzake politie en kwaliteit.
Bij deze wil de politie Maasland zich aansluiten bij de felicitaties welke de zone Heusden-Zolder mocht ontvangen voor hun kwalitatief werk.

dinsdag 1 juli 2008

Afwezigheidstoezicht op police-on-web.be

Als je op vakantie gaat of voor een langere periode van thuis weg bent, zijn er tal van eenvoudige maatregelen die je kunt nemen om je woning te beschermen tegen inbraak en zo potentiële dieven af te schrikken (zie brochure “Check-list Vertrek”). Eén van deze maatregelen bestaat erin je afwezigheid te melden bij je lokale politiezone zodat deze regelmatig bij je woning kan voorbijrijden of langsgaan.

Nieuw is dat je die afwezigheid voortaan ook via het internet aan de politie kunt melden waardoor je hiervoor niet meer naar het politiecommissariaat hoeft te gaan. Dit woningtoezicht moet minstens 7 dagen en maximum 6 maanden op voorhand aangevraagd worden. Het afwezigheidstoezicht wordt toegevoegd aan police-on-web, het systeem van elektronische aangifte waar burgers al sinds 2007 via het internet aangifte kunnen doen van vandalisme, graffiti, (brom)fiets- en winkeldiefstallen.

woensdag 25 juni 2008

Vacature maatschappelijk assistent m/v

Vacature voor burgerpersoneel - voltijds - niveau : B (opleidingsniveau hoger onderwijs 1 cyclus
Uiterste inschrijvingsdatum : 04/07/2008

Functiebeschrijving
Het betreft een voltijdse functie met volgende taken: binnen of vanuit de dienst Jeugd &Sociaal en Slachtofferbejegening instaan voor
- de begeleiding en opvolging van cliënteel
- uitvoeren opdrachten van sociale aard
- opvang slachtoffers
- organisatie van de slachtofferbejegening binnen de zone en sensibilisering van het personeel
- opvolging inzake de toepassing slachtofferbejegening door het personeel van de zone
- registratie en verwerking van tussenkomsten inzake slachtofferbejegening - slechtnieuwsmelding
- deelnemen aan diverse overlegorganen
- doornemen van documentatie nodig voor de taakuitvoering

Voor meer en concretere informatie kunt u terecht bij
website JobPol
of op de website van de VDAB.

dinsdag 24 juni 2008

Laat je fiets niet over aan z'n lot, gebruik een degelijk slot!

Met het mooie weer en de vakantiemaanden in het verschiet heeft iedereen zijn fiets in orde gebracht en klaar staan om tal van fietstochten te maken over het 1000 km lang fietsroutenetwerk. Spijtig genoeg zullen ook dit jaar weer een aantal fietsers slachtoffer worden van een fietsdiefstal. Jaarlijks worden er in ons land meer dan 30.000 diefstallen van een fiets geregistreerd. Het feitelijke aantal zal wellicht nog hogerzijn.

De dieven zijn zowel professionals, die de buit verkopen, als gelegenheidsdieven. De meeste fietsen verdwijnen aan bushaltes, openbare gebouwen en in de omgeving van cafés, terrassen en theater en filmzalen.
De diefstal van een fiets is een vervelende zaak die voor veel ongemak zorgt. Bijkomend probleem is dat deze plaag vaak ontaardt in een vicieuze cirkel: als ze die van mij stelen, steel ik er een terug. Je wordt er stilaan moedeloos van.

Tips
- registreer uw fiets,
- laat uw fiets altijd slotvast achter, ook al bent u maar even weg,
- maak uw fiets vast aan een niet verplaatsbaar voorwerp (zowel frame als beide wielen indien het kan,…),
- bevestig het beugel- of kabelslot hoog: dit bemoeilijkt het gebruik van een betonschaar,
- gebruik eventueel twee sloten (een frameslot en een beugelslot),
- laat niets achter in uw fietstassen, let ook op uw fietscomputer, afneembare verlichting, enz.,
- stal uw fiets zoveel mogelijk op druk bezochte en zichtbare plaatsen, vermijd ongure onverlichte plaatsen,
- stal uw fiets bij voorkeur in een fietsenstalling, en maak uw fiets er altijd aan vast,
- zorg ervoor dat u uw fiets bij een mogelijke diefstal goed kunt beschrijven, noteer gegevens van uw fiets en bewaar deze zorgvuldig (fietspas),
- doe na een diefstal aangifte bij de politie en gebruik hierbij een fietspas.

Geef een diefstal altijd aan
We vermoeden dat er nogal wat fietsdiefstallen niet worden aangegeven. Wij raden u aan om altijd een aangifte te doen. Op deze manier weten wij waar veel fietsen gestolen worden, kunnen we het fenomeen in kaart brengen, en kunnen we gerichte acties ondernemen.
Fietsendieven hopen dat er zo weinig mogelijk mensen iets tegen hen ondernemen.
Meld het wanneer u ziet dat iemand een fietsslot kraakt.

Koop nooit een gestolen fiets.
Heling is, net zoals fietsdiefstal, strafbaar. Werk hier niet aan mee en koop je fiets bij een erkende fietshandelaar.
Koop je een tweedehands fiets bij een particulier, handelaar of op een fietsenmarkt stel dan samen met de verkoper een aankoopbewijs op.
Vermeld steeds volgende zaken:
- de legitimatie van de verkoper
- het aankoopbedrag
- de omschrijving
- het frame- en/of graveernummer van de fiets

Sociale controle
Indien u verdachte personen of verdachte voertuigen in de onmiddellijke omgeving van fietsenstallingen ziet rondhangen verwittig dan onverwijld de politiediensten en noteer de nummerplaat van de auto, aanhangwagen of camionnette. Onze diensten zullen ter plaatse komen en overgaan tot controle. Brave burgers die niets te verbergen hebben en die door onze diensten gecontroleerd worden zullen dit niemand kwalijk nemen , in tegendeel ze zullen dit weten te waarderen.

Wanneer je fiets in een bepaalde gemeente gestolen wordt loont het zeker de moeite om in de naburige gemeenten te vragen of hij aldaar niet werd teruggevonden.
Enkele contactadressen:
Meeuwen-Gruitrode: 089/792733
Kinrooi: 089/564336
As: 089/651275
Bree: 089/480630
Opglabbeek: 089/854089

U kunt ook terecht in Nederland, Sittard
Swentiboldstraat 10a (naast brrandweer)
6137 AE Sittard
tel. 06-13893281 fax 046-4004299
contactpersoon Jack Rullenraad
Openingstijden:
Maandag : 13.00 - 16.30 uur
Dinsdag : 09.00 - 16.30 uur
Woensdag : Gesloten
Donderdag : 09.00 - 16.30 uur
Vrijdag : Gesloten
Kijkdagen: Maandag en Dinsdag - Verkoopdagen: Donderdag
Verkoop vindt uitsluitend plaats op vertoon van een geldig legitimatiebewijs in combinatie met een politierapport en enkel aan gedupeerden van fietsdiefstal. Alle fietsen worden 3 maanden in quarantaine geplaatst, dit is de bewaartermijn waarbinnen de rechtmatige eigenaar zijn eigendom kan opeisen.

donderdag 5 juni 2008

Politievoertuigen zone Maasland

Binnen de politiezone beschikken we over een vrij grote varieteit aan transportmiddelen. Voor verschillende opdrachten zijn onderscheiden voertuigen voorzien. Behoudens een groot aantal fietsen (gewoon aan aangepast), zijn er motorfietsen, als politievoertuig herkenbare en niet herkenbare voertuigen.
Bij de aankoop wordt nagegaan of het mogelijk is om met behulp van het voertuig de inwoners van de politiezone professioneel, snel en accuraat van dienst te zijn. Ook wordt aandacht besteed aan het comfort en veiligheid van onze medewerkers. Onze mensen zijn regelmatig 6 tot 8 uur met deze voertuigen op straat. De auto's dienen soms extreem te presteren (langdurig stationair draaien, accelereren, rot slechte wegen of weersomstandigheden, prioritaire verplaatsingen aan hogere snelheden, ...).

De herkenbare politievoertuigen vragen een extra investering aan materiaal en vooral signalisatie. Het geheel van blauwe knipperlichten, aanwijzingstoestellen en sirene kan al vlug oplopen tot 10 à 15.000 euro, de prijs van een kleine auto ...

Foto's van enkel van onze voertuigen vindt u door te klikken op : politievoertuigen zone Maasland

vrijdag 30 mei 2008

Werking instellingen binnen een lokale politiezone


Voor wie iets meer wil vernemen over de werking van de instellingen binnen de (geïntegreerde) lokale politie kan nu een samenvatting raadplegen. Het een en ander werd opgenomen in een op internet gepubliceerde slide-show.
Zie daarvoor de link Werking instellingen politiezone .

donderdag 24 april 2008

Politie Maasland aan het werk in Litouwen

Burgemeester Jan Creemers en korpschef Fred Gerarts zijn in Vilnius, Litouwen. Zij werden uitgenodigd om een bijdrage te leveren op een Europees congres betreffende de rol van kwaliteitsmanagement in de politiewerking.

Jan Creemers zal een 100-tal politieofficieren onderhouden over 'een Belgisch voorbeeld van samenwerking tussen lokale politie en gemeentebestuur'.
Fred Gerarts behandelt het gegeven hoe een kwaliteitsmodel als EFQM een hulp kan zijn voor een verantwoordelijke van een lokale politiedienst.

Het is opvallend dat voor het congres meerdere sprekers uit België gevraagd werden. Vanuit de federale politie is ook Jacques Philippaerts, hoofd van het Departement Relaties met de Lokale Politie, aanwezig. Hij spreekt over de visietekst 'naar een excellente politiezorg'. Namens Europol Den Haag spreekt Limburger Danny Janssen over de toepassing van CAF (common assessment framework). Limburg zendt haar zonen uit ...

dinsdag 22 april 2008

6-7-8: Oud Limburgs Schuttersfeest te Opoeteren op 6 juli 2008Op 6 juli 2008 gaat de OLS door te Opoeteren. Dit zal enige verkeershinder met zich meebrengen. Voor zij die het feest niet willen bijwonen, is Opoeteren die dag wellicht best een te mijden plaats.
Er wordt redelijk wat verkeer verwacht vanuit het Noorden (Weert, Roermond). Neeroeteren zal een belangrijk knooppunt worden. Organisatorisch wordt getracht zo veel als mogelijk het verkeer te verwerken over de rijksweg N78. In Dilsen kan dan de Europalaan genomen worden waardoor rechtstreeks toegang verkregen wordt tot de gratis parkings in de onmiddellijke nabijheid van de optocht en feestweide.

Wenst u meer details: raadpleeg Google-maps, volg de 'link'
- voor de parkings PARKINGS
- voor de locaties van optocht en feestweide OLS
of ga naar de website van St.-Dionysius Opoeteren


dinsdag 1 april 2008

CCV (commando- en controlevoertuig)

De firma ‘Motorhomes Konings’ Heeft op 22 maart een op maat gemaakt commando- en controlevoertuig afgeleverd aan de politiezone Maasland.
Het voertuig werd door de politiezone geconcipieerd in samenwerking met voornoemde firma met het oog op een goede dienstverlening aan de bevolking.

Het voertuig heeft in essentie een drieledige functie:

Verkeerscontroles
Gebruik voor coördinatie en uitvoeren van verkeerscontroles. Het voertuig is zodanig uitgerust dat zowel alcohol- als drugcontroles volledig afgewerkt kunnen worden op het terrein, op de plaats van controle. Dit voor zowel het
afnemen van de nodige testen als een belangrijk deel van de administratie. Om binnen verschillende dispositieven te kunnen werken, is het voertuig uitgerust met specifieke signalisatie en verlichtingsmogelijkheden.

Mobiel commissariaat
Het voertuig heeft een zodanige indeling dat gebruik gemaakt kan worden van verschillende compartimenten. Er is een onthaalgedeelte waar mensen desgevallend opgevangen kunnen worden of wat dienstig kan zijn als wachtruimte. Een tweede gedeelte kan gebruik voor registratie van klachten of ander politioneel werk. Een derde gedeelte kan gebruikt als communicatiegedeelte. Zo wordt bijvoorbeeld bij calamiteiten, ernstige verkeersongevallen, … een functionele en comfortabele opvang van slachtoffers verzekerd.

Post voor coördinatie en bevelvoering
Bij grote verkeersdiensten en bij Maasoverstromingen of andere catastrofen kan het voertuig dienen als politioneel commandocentrum. Eén ruimte kan dan gebruikt voor briefings, een andere als effectief plannings- en coördinatiecentrum.

Behoudens deze drie functies zijn er natuurlijk nog tal van andere inzetmogelijkheden. Het voertuig kan volledig autonoom werken en beschikt daartoe onder andere over eigen generator, verwarming, sanitair, radiocombinaties, …Grondige controle bij oplevering en de eerste keer ingezet op het terrein

woensdag 19 maart 2008

Bevraging inwoners Dilsen-Stokkem en Maaseik

Om onze dienstverlening nog beter af te stellen op de noden van de mensen, hebben wij een enquête online gezet. Deze kan je vrijblijvend en anoniem invullen tot 31/03/2008.De resultaten worden op een rij gezet, geanalyseerd en ingebracht in het komende lokale veiligheidsbeleid. Bent u inwoner van Dilsen-Stokkem of Maaseik, dan telt uw mening!Wie zijn e-mail adres achter laat maakt kans op een leuke attentie.

dinsdag 18 maart 2008

Veilig internetten

We worden wel vaker gecontacteerd door ongeruste ouders welke vragen hebben over het internet en het gebruik van het www door hun kinderen. Zonder enige banbliksem te willen ontketenen, toch enkele cijfers over jongeren en internet:
▪ Twee op de drie 10- tot 13- jarigen hebben al negatieve ervaringen gehad tijdens het surfen op het internet.
▪ 40 % van de kinderen is al op internet geconfronteerd met ongewenste pornografische of gewelddadige beelden.
▪ 20 % is al geconfronteerd geweest met ongewenste contacten. Het gaat dan over seksuele benaderingen, verbale agressie of cyberpesten
▪ 5 % klaagt van cyberpesten.
▪ 36 % van de meisjes en 19 % van de jongens van het eerste middelbaar zeggen dat zij via internet worden lastig gevallen.

Enkele tips en informatie over veilig internetten.
1. Zet de PC in een gemeenschappelijke ruimte of een goed zichtbare plaats. Zorg dat je zicht hebt op het internetgedrag van je kind.
2. Leer uw kind dat niet alles op internet waar of waardevol is.
3. Maak bij discussies over computer gebruik steeds de vergelijking met de echte wereld. Wat ze in de werkelijke wereld als “not done” beschouwen, moeten zij dan ook niet op internet doen.
4. Toon interesse in de communicatiemiddelen die je kinderen gebruiken, Vraag ook hoe zij dit gebruiken. Chat zelf ook eens.
5. Een vriend is niet iemand die men vijf minuten geleden ontmoet hebt via chat.
6. Vertel je kind dat het nooit op spam mag reageren, geen emails mag openen van vreemden en voorzichtig moet zijn om bijlagen te openen.
7. Blijf wantrouwig tegenover emails die waarschuwen voor bijzondere virussen of die beweren dat je geld kunt verdienen door de mail naar zoveel mogelijk mensen te sturen.
8. Zorg ervoor dat jij of je kind nooit iemand je pincode, paswoorden of andere persoonlijke informatie mag geven.
9. Bewaar zelf of laat je kinderen de chatconversaties bewaren of op te slaan.
10. Enkele regels voor je kind om zonder risico’s te surfen en te chatten.
▪ Ik vertel mijn ouders altijd wat ik doe als ik surf of chat .
▪ Ik kan altijd weigeren om iets te doen wat ik niet leuk vind.
▪ Ik vertel nooit mijn familienaam of mijn adres aan mensen die ik niet echt ken.
▪ Mijn paswoorden zijn geheim. Ik geef ze aan niemand door. Een paswoord is zoals de sleutels van mijn huis, die geef je ook nooit af, niemand kan dit eisen.
▪ Als er tijdens het chatten iemand vraagt om je “in het echt” te ontmoeten, praat ik hierover met mijn ouders vooraleer hier op in te gaan. Zelfs als het gaat om iemand die ik ken.
▪ Ik bel zelf nooit naar iemand die ik met surfen of chatten heb leren kennen. Ik praat er eerst over met mijn ouders.
▪ Ik stop met surfen of chatten als er iets gebeurt dat ik niet leuk vind of als ik me er niet goed bij voel. Ik verwittig onmiddellijk mijn ouders.
▪ Ik geloof niet alles wat ik lees of zie op het internet.
▪ Ik ben op mijn hoede zodra er sprak is van geld en ik praat erover met mijn ouders.
▪ Ik bescherm ook de anderen. Ik doe niets wat hen pijn kan doen, hen overstuur of bang kan maken of in gevaar kan brengen. Ik pest niet via het net.

Voor vragen, bemerkingen of andere … contacteer ons langs http://www.politie-maasland.be/ of je typt 'veilig internetten' in bij Google. Je vindt dan een ganse resum aanbevelingen ...

dinsdag 19 februari 2008

2007 : Gunstige cijfers voor woninginbraken en verkeersongevallen

In de politiezone Maasland werden er in het afgelopen jaar 2007 beduidend minder woninginbraken vastgesteld en ook het aantal verkeersongevallen daalden.

Woninginbraken 2007


In de ganse politiezone was er een daling van het aantal woninginbraken met 27 %, voor de wijkzone Maaseik bedroeg die daling zelfs 45 %.
Enkel in de wijkzone Neeroeteren/Opoeteren steeg het aantal woninginbraken. Deze stijging is echter volledig toe te schrijven aan een inbrakengolf in de nacht van 22 op 23 mei 2007 toen in het centrum van Neeroeteren in negen woningen braak werd gepleegd door een, vermoedelijk Roemeense, inbrekersbende.

Voorkomen is beter dan genezen.
Preventieve maatregelen om te voorkomen dat dieven hun slag kunnen slaan blijft hier ook het motto. Al te vaak wordt vastgesteld dat inbrekers al te gemakkelijk in een woning kunnen inbreken door gebrekkige voorzieningen om de woning te beveiligen. Vooral de toegangen, zoals ramen en deuren aan de achterzijde van de woning verdienen extra aandacht.
Zie ok: http://www.politie-maasland.be/inbraak.html

Het aantal verkeersongevallen binnen de politiezone daalde in 2007 met 12% .
Net zoals bij de woninginbraken was de daling het sterkst binnen de wijkzone Maaseik, het aantal verkeersongevallen binnen de wijkzone Neeroeteren/Opoeteren bleef status-quo, binnen de wijkzones Dilsen/Elen/Rotem en Lanklaar/Stkkem was er een lichte daling.
Over een termijn van de laatste vier jaar bekeken noteren we nog betere cijfers als we rekening houden met een daling van 30 % van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel.

Verkeersongevallen:
Specifieke acties op de gevaarlijke verkeersaders.
De piek van verkeersongevallen doet zich binnen onze politiezone vooral voor op
- de N 78 (Rijksweg, Maastrichtersteenweg, Koning Boudewijnlaan, Koningin Fabiolalaan en Venlosesteenweg),
- de N 75 (Boslaan)
- en de N 711 (Europalaan).
Naar aanleiding hiervan werd er door de politie een specifiek actieplan opgesteld en uitgevoerd gedurende de tweede helft van 2007. De daling van het aantal ongevallen tengevolge van de intensieve controles en verkeersacties mag spectaculair genoemd worden zoals uit onderstaande tabellen blijkt. Uiteraard worden de inspanningen volgehouden en zullen ze ook toegepast worden op andere verkeerswegen met een te hoog aantal verkeersongevallen.

woensdag 2 januari 2008

Vooral veel gezondheid en veiligheid!

Beste mensen

Ik wil jullie allen graag een fantastisch nieuwjaar wensen, wat voor voornemens u ook gemaakt heeft. Dat het jaar jullie, je familie en vrienden brengt wat je ervan verwacht.

Moordenaars, dieven, verkrachters, oplichters, terroristen, kortom ellendelingen die hun medemensen zo veel mogelijk het leven tot hel maken, zijn al sinds mensenheugenis de bron van bestaanszekerheid voor de politie. Ik ga niet zeggen dat onze reden van bestaan in het gedrang komt, er is wel flink gewerkt in die richting.
Samenwerken – in één woord of in twee woorden geschreven – heeft resultaten opgeleverd.
Enkele voorbeelden: terwijl in het arrondissement en de provincie het aantal woninginbraken stijgt, blijft dit bij ons sedert enkele jaren bijzonder laag. Er was zelfs de maand januari met één enkele woninginbraak! Nog steeds eentje te veel, maar toch ….
Terwijl in het arrondissement en de provincie het aantal verkeersongevallen stijgt, hebben onze inspanningen in de tweede semester het aantal ongevallen met gekwetsten op de rijkswegen N78 en N75 met meer dan 40% doen dalen. Voor de overige wegen is er een daling van maar liefst 15%.
Heel recent diende bij een smartelijk vliegtuigongeval een slechtnieuwsmelding overgebracht. Vandaag kreeg ik als reactie van het vaststellende korps dat de verwittigde familie uitermate tevreden was over de professionele slachtofferbejegening door onze diensten verstrekt.

En daar doen we het voor: professionele dienstverlening aan de burger. In het komende jaar gaan we die burger nog meer betrekken bij wat we doen. Als we een oplossing hebben voor een probleem gaan we hem vragen of hij of zij als rechtstreeks betrokkene het voorstel nog kan verbeteren. Als we een actie ontplooien op het terrein zorgen we ervoor dat deze zichtbaar is, dat die zichtbare actie uitgevoerd wordt met partners, met de betrokken en bezorgde burger waar het kan. Informatie geven aan de inwoner, langs alle kanalen, niet allen de onze, om zo informatie terug te krijgen. Die informatie zetten we om in kennis welke we gebruiken voor een professionele aanpak.

Graag wil ik voor ons allemaal 2008 uitroepen tot het jaar waar onze inwoners en de veiligheid van de burger in ons werk meer dan ooit centraal staat.

Nogmaals een heel gelukkig en vooral veilig nieuw jaar.

Fred Gerarts
Hoofdcommissaris