woensdag 25 juni 2008

Vacature maatschappelijk assistent m/v

Vacature voor burgerpersoneel - voltijds - niveau : B (opleidingsniveau hoger onderwijs 1 cyclus
Uiterste inschrijvingsdatum : 04/07/2008

Functiebeschrijving
Het betreft een voltijdse functie met volgende taken: binnen of vanuit de dienst Jeugd &Sociaal en Slachtofferbejegening instaan voor
- de begeleiding en opvolging van cliƫnteel
- uitvoeren opdrachten van sociale aard
- opvang slachtoffers
- organisatie van de slachtofferbejegening binnen de zone en sensibilisering van het personeel
- opvolging inzake de toepassing slachtofferbejegening door het personeel van de zone
- registratie en verwerking van tussenkomsten inzake slachtofferbejegening - slechtnieuwsmelding
- deelnemen aan diverse overlegorganen
- doornemen van documentatie nodig voor de taakuitvoering

Voor meer en concretere informatie kunt u terecht bij
website JobPol
of op de website van de VDAB.