maandag 29 februari 2016

Politieraad 8 maart 2016 om 20u00 Administratief Centrum Maaseik (ingang Capucijnenstraat)OPENBARE ZITTING

01        Verslag politieraad 22 december 2015 - goedkeuring
02        Dienstjaarrekening 2012 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
03        Dienstjaarrekening 2013 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
04        Gemeentelijke dotatie aan politiezone Maasland - gemeenteraadsbesluit van 11 januari 2016 - kennisname
05        Federaal toezicht - goedkeuring gouverneur van begrotingswijziging 1 en 2 van dienstjaar 2015 - Kennisname
06        Federaal toezicht - goedkeuring gouverneur van politiebegroting dienstjaar 2016 - Kennisname
07        Aankoop van een virtuele linuxserver voor de boekhouding met licenties en services ter vervanging van een defecte, bestaande server - instelling van de procedure, vaststelling opdrachtvoorwaarden en gunning - kennisname
08        Aankoop van 13 draagbare radioposten met toebehoren via raamcontract A.S.T.R.I.D. CD-MP-OO-40 - goedkeuring
09        Aankoop van twee wijkvoertuigen en een anoniem voertuig met politietoebehoren - goedkeuring - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze
10        Toelichting korpschef aangaand de werking van het politiekorps - kennisname

BESLOTEN ZITTING

11        Openstellen van een betrekking niveau B binnen het CALog-kader - goedkeuring
12        Uitbreiding van de arbeidsovereenkomst en benoeming van een medewerker niveau D ten gevolge van een bediening
13        Verzoek tot hernieuwing van het mandaat van korpschef politiezone Maasland

vrijdag 26 februari 2016

thema-actie 'GORDEL-KINDERZITJES'

Bestuurders en passagiers van auto's die aan het verkeer deelnemen moeten steeds de veiligheidsgordel dragen. De gordel dragen is verplicht. Dit geldt zowel voor de bestuurder als de bijzitter voorin als voor de passagiers achterin de auto. Gordels mogen niet worden gedeeld. Als op alle zitplaatsen gordels aanwezig zijn, mag het aantal passagiers niet groter zijn dan het aantal autogordels. Er staan boetes op het niet dragen van de gordel. Bij het niet dragen van de autogordel kan de verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding bij venrwondingen door een auto-ongeval niet of maar gedeeltelijk uitkeren.

Ook kinderen moeten de gordel dragen. Sinds 10 mei 2008 is niet langer toegelaten om kleine kinderen gewoon los op de achterbank te vervoeren of enkel met de veiligheidsgordel voor volwassenen vast te klikken. Elk kind moet op gepaste wijze beveiligd worden.

Neem dus je verantwoordelijkheid en draag de gordel altijd en overal.

Om iedereen aan te zetten om de gordel altijd en overal te dragen, zullen de Limburgse politiezones
tijdens de thema-actie 'GORDEL-KINDERZITJES' extra aandacht geven aan bestuurders die al dan niet een gordel dragen of die geen geschikt kinderbeveiligingssysteem gebruiken. De thema-actie loopt van 4 maart tot 4 april 2016. Bedoeling van de thema-actie is enerzijds om de bestuurders én de passagiers te herinneren aan de plicht de gordel te dragen in de auto (artikel 35 van de Wegcode), en anderzijds om de bestuurders bewust te maken van de noodzaak om de vervoerde kinderen veilig vast te maken in hun voertuig.

Jaarlijks worden een aantal provinciaal gecoördineerde thema-acties verkeersveiligheid ondernomen in samenwerking met het parket en de politiediensten. De thema-acties bestaan er in dat alle politiediensten gedurende een bepaalde periode preventieve en/of repressieve acties uitvoeren rond 1 welbepaald thema. Het gezamenlijk optreden verhoogt niet alleen de objectieve pakkans, maar ook de subjectieve pakkans, zegmaar het gevoel dat men betrapt kan worden.