vrijdag 26 februari 2016

thema-actie 'GORDEL-KINDERZITJES'

Bestuurders en passagiers van auto's die aan het verkeer deelnemen moeten steeds de veiligheidsgordel dragen. De gordel dragen is verplicht. Dit geldt zowel voor de bestuurder als de bijzitter voorin als voor de passagiers achterin de auto. Gordels mogen niet worden gedeeld. Als op alle zitplaatsen gordels aanwezig zijn, mag het aantal passagiers niet groter zijn dan het aantal autogordels. Er staan boetes op het niet dragen van de gordel. Bij het niet dragen van de autogordel kan de verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding bij venrwondingen door een auto-ongeval niet of maar gedeeltelijk uitkeren.

Ook kinderen moeten de gordel dragen. Sinds 10 mei 2008 is niet langer toegelaten om kleine kinderen gewoon los op de achterbank te vervoeren of enkel met de veiligheidsgordel voor volwassenen vast te klikken. Elk kind moet op gepaste wijze beveiligd worden.

Neem dus je verantwoordelijkheid en draag de gordel altijd en overal.

Om iedereen aan te zetten om de gordel altijd en overal te dragen, zullen de Limburgse politiezones
tijdens de thema-actie 'GORDEL-KINDERZITJES' extra aandacht geven aan bestuurders die al dan niet een gordel dragen of die geen geschikt kinderbeveiligingssysteem gebruiken. De thema-actie loopt van 4 maart tot 4 april 2016. Bedoeling van de thema-actie is enerzijds om de bestuurders én de passagiers te herinneren aan de plicht de gordel te dragen in de auto (artikel 35 van de Wegcode), en anderzijds om de bestuurders bewust te maken van de noodzaak om de vervoerde kinderen veilig vast te maken in hun voertuig.

Jaarlijks worden een aantal provinciaal gecoördineerde thema-acties verkeersveiligheid ondernomen in samenwerking met het parket en de politiediensten. De thema-acties bestaan er in dat alle politiediensten gedurende een bepaalde periode preventieve en/of repressieve acties uitvoeren rond 1 welbepaald thema. Het gezamenlijk optreden verhoogt niet alleen de objectieve pakkans, maar ook de subjectieve pakkans, zegmaar het gevoel dat men betrapt kan worden.