woensdag 29 april 2015

Politieraad 28 april 2015


In openbare zitting
        Verslag politieraad 23 december 2014 - goedkeuring
        Ontslag politieraadslid Geuskens Jan en afstand van mandaat opvolger Jean Verstappen - kennisname
        Ontslag politieraadslid Verstappen Jean - kennisname
        Aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven en verkozenverklaring mevrouw Craenen Rita
        Aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven en verkozenverklaring mevrouw Bours Ellen
        Politiebegroting van de meergemeentepolitiezone Maasland - dienstjaar 2015 - goedkeuring door het Federaal Toezicht - kennisname
        Raamovereenkomst voor de levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie Limburg (2016-2018) aan de provinciale instellingen, stads- en gemeente besturen OCMW's, kerkfabrieken, politiezones, vzw's, intergemeentelijke verenigingen, gehandicaptenvoorzieningen en woonzorgvoorzieningen: goedkeuring mandaatbesluit politiezone Maasland en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met PROCLIM - bekrachtiging
        Aankoop bij hoogdringendheid van 36 kogelwerende vesten en harnassen - kennisname
        Aankoop van 3 mobiele ademanalysetoestellen via raamcontract DSA 2011 R3 257 - goedkeuring
        Goedkeuring van de aankoop van een anoniem voertuig met politie toebehoren via raamcontract DSA 2012 R3 593, perceel 8B
        Goedkeuring van de aankoop van 2 interventievoertuigen met politietoebehoren - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze
        Aankoop van braak- en inkijkwerende folie voor het commissariaat te Maaseik - instelling van de procedure, vaststelling opdrachtvoorwaarden en gunning
        Uitdienststelling materiaal behorend tot het patrimonium van de politiezone Maasland - kennisname
        Voorstel Regie der Gebouwen inzake de aankoop / gebruik ter bede van het politiecommissariaat Maaseik
        Openstellen van twee vacante betrekkingen inspecteur algemene steundienst
 

In gesloten zitting
        Aanwerving van hoofdinspecteur Dieter Op ’t Roodt algemene steundienst
        Aanwerving van hoofdinspecteur Nicky Kunnen  algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2015-01, reeksn° 1871 - goedkeuring verslag en wijze van invulling (werfreserve Thierry Van Velthoven
        Aanwerving van inspecteur van politie Maikel Zoons - eerste bediening volgens de selectieprocedure tot aanwerving van twee inspecteurs algemene steundienst (ASD), mobilteitscyclus 2015/01 (reeksn° 2881)
        Aanwerving van inspecteur van politie Wesley Coenen - tweede bediening volgens de selectieprocedure tot aanwerving van twee inspecteurs algemene steundienst (ASD), mobilteitscyclus 2015/01 (reeksn° 2881)
        Aanwerving van inspecteur Michael Thys algemene steundienst - eerste bediening, via de werfreserve van de mobilteitscyclus 2015-01 (reeksn° 2881)
        Aanwerving van inspecteur algemene steundienst An Lipkens - tweede bediening, via de werfreserve van de mobilteitscyclus 2015-01 (reeksn° 2881) 

vrijdag 10 april 2015

Ook jij kunt levens redden!

Gratis EHBO app voor hulp in een noodsituatie

Veel mensen weten niet wat ze moeten doen bijapp award 2014.jpgeen ongeval. En teveel mensen doen niets, of het verkeerde. Daarom is er de EHBO app. Met de EHBO app voor de smartphone heb je altijd EHBO kennis op zak.

Instructies bij ongevallen

Van brandwond tot verslikking en van bewusteloosheid tot een hersenschudding. De app geeft je kort en bondig instructies. Zo weet jij wat je moet doen!

Route naar dichtstbijzijnde AED-locatie of EHBO-post

Vind met behulp van de EHBO app de route naar de dichtstbijzijnde AED-locatie of de dichtstbijzijnde EHBO-post.

Checklist verbanddoos

Heb jij alle materialen in huis om snel eerste hulp te kunnen verlenen? Check je verbanddoos met onze checklist.


Download nu gratis:

RK-220x64-google-play.jpg
RK-220x64-windows-phone.jpg
RK-220x64-apple-store.jpg