zaterdag 12 december 2009

SMS-en onder het rijden ...

---
De Gwent Police heeft een film gemaakt over het gebruik van GSM voor het versturen van tekstberichten terwijl je aan het rijden bent.
Het overkomt natuurlijk altijd de anderen ...
En wat als je die ander bent?

Om het filmpje van ongeveer 5min te bekijken volg de link. Let wel op: niet voor gevoelige kijkers!

SMS en sturen – Doe het niet! (link aanklikken)

De wegcode is nochtans duidelijk: je mag een gsm niet vasthebben tijdens het sturen.
De boete is niet mis: 100 euro!
De gevolgen van een ongeval veroorzaakt door verkeerde aandacht ...

Met dank aan de Gwent Police en aan de mensen die onze aandacht nog eens op deze gevaarlijke bezigheid gevestigd hebben.

woensdag 9 december 2009

Politieraad december - PZ Maasland - 5383

---

Voorafgaand aan de zitting zijn 2 statutaire medewerkers van het Administratief en Logistiek Kader, Margriet Dreezen en Sandra Thijs in de gelegenheid gesteld om de eed af te leggen.De politieraad heeft ter gelegenheid van haar openbare zitting van 8 december 2009, 20 uur de volgende punten kunnen bespreken:
- Goedkeuring van de begroting dienstjaar 2010, nr 1 & 2: bespreking en vastlegging
- Dienstjaarrekening van het werkjaar 2004 en 2005 Politiezone Maasland - Vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
- Openstellen vacante betrekkingen n.a.v. nakende pensioneringen en onbeschikbaarheden. In totaal zullen in de loop van 2010 zeven (7) operationele medewerkers aangeworven worden om de minimale veiligheidsnorm naar personeelsbezetting te blijven behalen
- Goedkeuring van de aankoop van twee interventievoertuigen (Volvo V70) en twee patrouille en surveillance voertuigen (Volvo S40) volgens raamcontract, begroting 2010

Laat de eindejaarsfeesten niet in rook opgaan!

...


De eindejaarsperiode nadert. Tijd om het huis, het café, de taverne en de feestzaal zo sfeervol mogelijk in te richten. Onvoorzichtigheid met kerstbomen, kaarsen, fondue, frituren en vuurwerk kunnen een avondje gezelligheid ernstig verstoren.
Geniet van de feestdagen maar hou het veilig, luidt het advies van uw brandweer. Hiervoor hebben we de volgende tips.

Versiering

Kerstbomen:
- Een kerstboom is nooit onbrandbaar, ook niet na impregneren. Ook kunstbomen zijn brandbaar, sommige types scoren wel beter inzake brandgedrag dan echte bomen.
- Koop een boom die niet te groot is voor de kamer.
- Zorg dat de boom stevig staat en niet kan omvallen.
- Gebruik bij voorkeur een boom met wortel en kluit of een kunstboom van goede kwaliteit.
- Een boom die vochtig gehouden wordt levert minder gevaar op.
- Verwijder de droge takken aan de voet van de boom.
- Gebruik geen kaarsen in of nabij de boom.
- Controleer de bedrading van de kerstverlichting op eventuele beschadigingen.
- Leg een verlengsnoer nooit onder een tapijt.
- Doe de kerstverlichting uit als u het huis verlaat of gaat slapen.

Kaarsen:
- Zet kaarsen op een stevige onbrandbare houder en op een vlakke ondergrond
- Gebruik geen kandelaars uit brandbaar materiaal.
- Versiering rond kaarsen is sfeervol, maar brandbaar, dus te vermijden.
- Houd de brandende kaarsen uit de buurt van (kleine) kinderen.
- Zet kaarsen op een plek waar je ze altijd kunt zien en ver verwijderd van brandbare voorwerpen en materialen (gordijnen…).
- Laat een brandende kaars nooit onbewaakt achter!

Decoratie:
- Gebruik geen licht ontvlambare materialen om alles te versieren en in te richten zoals papier, dennentakken, doeken, …
- Plaats zeker geen versiering aan het plafond! Ze zorgen dat de brand zich veel sneller kan verspreiden.
- Vul geen ballonnen met brandbaar gas.

Smakelijk

Fondue:
- Indien men brandalcohol gebruikt, worden de stelletjes best enkele uren vooraf gevuld. Vul nooit bij als de vuurtjes nog warm zijn of in de nabijheid van vuur.
- Plaats het fonduestel op de tafel op een onbrandbare (metalen) schaal.
- Houd de passende afsluitdekseltjes van de vuurtjes bij de hand. Mocht het fonduestel toch voor brand zorgen, dek het dan rustig af met het bijhorende deksel. Blus nooit met water.
- Realiseer u dat de vlam van brandspiritus nagenoeg onzichtbaar is. Het kan dus nog branden, terwijl u denkt dat het vuurtje uit is.
- Laat kinderen nooit alleen fonduen.
- Gebruik geen aardewerkpannen voor vleesfondue, deze zijn niet bestand tegen hoge temperaturen.
- Zet een elektrisch fonduestel zo dicht mogelijk bij het stopcontact. Zorg dat er niemand over het snoer kan struikelen en het fonduestel meesleuren.
- Een echte aanrader in elke keuken is een branddeken, te koop in alle grotere doe-het-zelfzaken. Een vochtige dweil kan evengoed dienstig zijn.

Frituren:
- Gebruik alleen oliën en vetten die speciaal voor het frituren bestemd zijn.
- Zet de frituurpan op een stabiele ondergrond
- Laat de frituurpan in werking nooit alleen en hou kinderen uit de buurt.
- Voor de frituurpan moet altijd een passend deksel in de buurt zijn.
- Doe geen grote hoeveelheden tegelijk in de pan. Hierdoor kan de olie over de rand van de pan stromen en brand veroorzaken.
- Als de vlam in de pan slaat, nooit blussen met water. Sluit de warmtebron onmiddellijk uit en dek de pan af met het deksel of met een vochtige dweil. Laat de frituurpan staan!

Vuurwerk

- Koop enkel wettelijke en veilige producten. Zorg er vooral voor om geen vuurwerk te kopen dat de reglementaire voorschriften niet naleeft. Bijvoorbeeld producten van groot kaliber, ontploffende producten (klappers) met een te zware lading of producten bestemd voor de professionelen uit de sector (bommen). Koop vuurwerk bij een bekend en betrouwbaar specialist die u nuttige tips zal geven.
- Een particulier mag enkel feestvuurwerk kopen met daarin niet meer dan 500 g pyrotechnische samenstellingen.
- Koop vuurwerk met een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Laat elk tuig liggen waarvan het uitzicht of de verpakking te wensen overlaat.
- Eis een verpakking voor het vervoer van deze producten en steek ze vooral niet in uw zak.
- Eens thuis gekomen bewaart u deze tuigen op een koele en droge plaats, buiten het bereik van kinderen, in een goed gesloten doos.
- Lees steeds aandachtig en volg nauwkeurig alle voorschriften of gebruiksaanwijzingen de avond voor het gebruik van het feestvuurwerk en zeker niet juist voor het aansteken ervan.
- Wees nuchter, dus geen alcohol voor en tijdens het afschieten!
- Alleen een volwassene doet de voorbereidingen en schiet het vuurwerk af.
- Steek het vuurwerk af vanuit een open zone, op veilige afstand van uw gasten, de woningen, de geparkeerde voertuigen en van weelderige plantengroei. Schik de tuigen zorgvuldig. Zorg ervoor dat de toeschouwers op een degelijke afstand blijven tot na het afvuren. Sluit de ramen en deuren in de omgeving.
- Zorg ervoor dat u steeds voldoende water of een brandblusapparaat bij de hand heeft. Vraag de toeschouwers om de vonken en de op de grond teruggevallen resten uit te doven.
- Steek slechts één vuurpijl tegelijk aan! Wacht tot wanneer deze voortgedreven wordt vooraleer tot de volgende aansteking over te gaan. Verlaat onmiddellijk de plaats en ga op een degelijke afstand staan zodra een lont aangestoken is. Richt nooit dergelijk product naar een andere persoon.
- Steek een vuurwerktuig dat weigert nooit opnieuw aan.
- Blijf voldoende ver achter de vuurpijlen staan en steek ze enkel aan met gestrekte armen door middel van een lange lucifer, een fakkel of een speciale lont, waarbij geen enkel deel van uw lichaam zich boven een aangestoken tuig mag bevinden. Benader nooit een tuig nadat het reeds aangestoken werd.
- Houd uw dieren op een veilige plaats: ondermeer honden en paarden verafschuwen vuurwerk en schrikken bij de eerste knallen.
- Koud vuurwerk bestaat niet, zelfs bij “sterretjes” kan de temperatuur oplopen tot 800°C.

Tips voor horeca (moet voldoen aan het horeca-reglement)

- Het is niet toegestaan om natuurlijke kersttakken te gebruiken als versiering. Dit geldt zowel voor plafond- en wandversiering.
- Plaats een kerstboom niet te dicht bij gordijnen of andere makkelijk brandbare spullen.
- Plaats een kerstboom zo dat hij de nooduitgang niet verspert, ook niet als hij is omgevallen. De afstand tussen de boom en de uitgang moet tenminste anderhalf keer de hoogte van de boom zijn.
- Zorg ervoor dat u geen clusters van 2 of meer kerstbomen maakt.
- Elke kerstboom dient te worden geïmpregneerd.
- Zorg ervoor dat de kerstboom goed stevig staat zodat deze niet gemakkelijk om kan vallen.
- Controleer de bedrading van de elektrische kerstverlichting op beschadigingen.
- Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg deze zo neer dat er niemand over kan struikelen. Rol kabelhaspels altijd helemaal af.
- Doe de verlichting na sluitingstijd altijd uit. Uitdoen is de stekker uit het stopcontact halen en niet door een lampje los te draaien.


Gaat het toch fout?

• Vat iemand vlam? Ga niet rennen, rol over de grond om de vlammen te doven.
• Is er een deken in de buurt, gebruik die dan om iemand in te rollen.
• Verzorg je brandwonden door gedurende minstens 15 minuten te koelen. Dat doe je best met lauw stromend water. Koud water zou tot onderkoeling kunnen leiden.
• Kleine brandwonden kan je steriel afdekken nadat de wonde voldoende gekoeld is en verzorgd is met brandwondenzalf.
• Bel een ambulance of ga naar de huisarts.

IN GEVAL VAN BRAND OF ZWARE BRANDWONDEN VERWITTIG JE BEST HET NOODNUMMER “100” OF “112”

De stad maaseik, de stad Dilsen-Stokkem en de politiezone Maasland wensen U een veilig eindejaar!

Voor meer info kan u steeds bij de brandweer terecht (Maaseik en/of Maasmechelen).
Met dank aan de brandweer stad Genk voor de verstrekte informatie.