woensdag 9 december 2009

Politieraad december - PZ Maasland - 5383

---

Voorafgaand aan de zitting zijn 2 statutaire medewerkers van het Administratief en Logistiek Kader, Margriet Dreezen en Sandra Thijs in de gelegenheid gesteld om de eed af te leggen.De politieraad heeft ter gelegenheid van haar openbare zitting van 8 december 2009, 20 uur de volgende punten kunnen bespreken:
- Goedkeuring van de begroting dienstjaar 2010, nr 1 & 2: bespreking en vastlegging
- Dienstjaarrekening van het werkjaar 2004 en 2005 Politiezone Maasland - Vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
- Openstellen vacante betrekkingen n.a.v. nakende pensioneringen en onbeschikbaarheden. In totaal zullen in de loop van 2010 zeven (7) operationele medewerkers aangeworven worden om de minimale veiligheidsnorm naar personeelsbezetting te blijven behalen
- Goedkeuring van de aankoop van twee interventievoertuigen (Volvo V70) en twee patrouille en surveillance voertuigen (Volvo S40) volgens raamcontract, begroting 2010